Hoppa till huvudinnehåll

Skaffa dig en intressebevakare för att skydda dig som äldre, tipsar jurist

Närbild av händer
Ekonomiskt utnyttjande av äldre kan till exempel handla om att man tvingar eller lurar personen att göra något som hen inte vill eller att man gör något vars innehåll den äldre inte förstår. Närbild av händer Bild: YLE / Marcus Rosenlund äldreomsorg,åldringar

Det finns uppenbara risker då en äldre människa överlåter sin ekonomi åt en annan person. Riskerna lurar också ute på nätet och det gäller för både seniorer och anhöriga att lära sig känna igen dem.

Bedrägerier i form av ekonomiskt utnyttjande av äldre har ökat med hundratals procent de senaste åren.

Det har Svenska Yle rapporterat om under den senaste veckan.

Detta gäller för personer i åldern 65 år och äldre.

Men problemet kan också vara att en åldring inte har tillräckligt med pengar och resurser för att klara sig. Då måste de närstående hjälpa till ekonomiskt eller på andra sätt.

Men det finns som sagt även allt fler äldre som blir ekonomiskt utnyttjade.

Mörkertalet är säkert väldigt högt― Oskar Sundback, jurist

På Suvanto rf, som jobbar för en trygg ålderdom och vars syfte är att förebygga våld mot äldre i nära förhållanden och erbjuda information och service, menar man att detta endast är toppen av isberget. De får medhåll av polisen och övriga myndigheter.

Det är många gånger svårt att etablera en tydlig gräns för var ekonomiskt utnyttjande går.

Juridisk balansgång

Juridiskt sett går man över gränsen ifall man tar den äldres tillgångar utan samtycke eller lyfter pengar från kontot. Då kan det rent av vara fråga om stöld, förskingring eller annat brott.

Man kan också gå över gränsen ifall man tvingar eller lurar personen att göra något som hen inte vill eller göra eller tvingar fram något vars innebörd den gamla inte förstår.

Det kan också handla om att man utnyttjar den äldres situation och förmår den personen att låna ut pengar, ingå ett avtal eller ändra sitt testamente.

Tillvägagångssättet är ofta det att man skapar en förtroendeingivande relation med den äldre.

Sedan försnillar man egendom eller lurar den till sig på andra sätt, till exempel genom att köpa den äldres egendom till rejält underpris.

oskar sundback
Oskar Sundback är jurist och får ofta uppdrag där eventuellt ekonomiskt utnyttjande av äldre förekommit. oskar sundback Bild: Anki Westergård/YLE jurist,intressebevakare

Oskar Sundback är jurist med inriktning på bland annat familjerättsliga frågor.

Han har även jobbat som bankjurist, och där kom ofta frågor som rörde en äldre familjemedlems ekonomi.

- Ett tips är att hålla den egna och den äldres ekonomi separata. Om den som sköter måste göra inköp, ska man spara kvitto för att sen uppvisa vid behov.

Förebyggande åtgärder

Ett stort problem är att avgöra när en åldring inte längre förstår upplägget för de ekonomiska beslut som tas.

- Det finns ingen riktigt tydlig gräns i de fallen, tyvärr.

Arvingar är inte skyldiga att betala skulder som den avlidna har. Arvingarna ansvarar enbart för de pengar som finns i boet och de skulder som finns där.

Enligt Sundback är det inte ovanligt att barn betalar för den äldre ur egen ficka ifall pensionen inte räcker till.

Ett tips är att hålla den egna och den äldres ekonomi separata. Om den som sköter måste göra inköp, ska man spara kvitto för att sen uppvisa vid behov― Oskar Sundback, jurist

En annan ganska vanlig situation är att föräldrarnas bostad är pant för någon av arvingarnas bostadslån.

Om man då inte vill förlora sin bostad hamnar man att hjälpa till ekonomiskt om föräldrarna inte klarar av att sköta sina egna ålägganden.

- Ibland är det så att föräldrarna betalar barnens lån bara för att bostaden inte skall realiseras, om någon av barnen har ekonomiska problem.

Precis som statistiken visar, tror Sundback att det ekonomiska utnyttjandet av äldre är vanligare än man tror.

- De flesta fall, speciellt lindrigare fall, så uppdagas ju aldrig. Mörkertalet är säkert väldigt högt.

Sundback rekommenderar att man förbereder sig genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt där man på förhand utser en person som kan sköta ens ekonomiska angelägenheter och bevaka ens ekonomiska intressen.

Se upp på nätet

Enligt Säkerhetskommitténs guide finns det vissa saker man bör komma ihåg för att minska risken för ekonomiskt utnyttjande.

Att förhålla sig kritisk till det man läser på internet är väldigt viktigt.

Om man får mejl eller textmeddelande om att man vunnit något eller att man är med i en stor utlottning, är det oftast fråga om lurendrejeri.

Kontaktförsök via till exempel mejl av någon obekant skall man även förhålla sig skeptisk till.

Man bör minnas att myndigheterna aldrig frågar efter lösenord, användarnamn, bankkoder eller kontokortsuppgifter. Man skall aldrig ge dem till någon.

Smarttelefon med bank-id öppet framför en bärbar dator.
Man ska aldrig lämna ut sina lösenord och bankkoder på nätet. Smarttelefon med bank-id öppet framför en bärbar dator. Bild: Mostphotos Nätbedrägeri,bedrägeri,lösenord,datorer,mobiltelefoner,smarttelefoner,identitetsstöld,näthandel,Bankkod,tangentbord

Ifall man får ett pangerbjudande där man exempelvis får köpa en telefon eller produkt för en euro är det fråga om en beställningsfälla.

Man förbinder sig då till att fortsätta köpa eller beställa produkter eller tjänster utan att man kanske förstått det.

Anhöriga kan hjälpa till att skydda den gamla genom att skaffa ett bra datasäkerhetsprogram. Det är också bra att regelbundet uppdatera användarsystemet och skapa en brandmur.

Om man misstänker att en åldring blir ekonomiskt utnyttjad kan man göra en omsorgsanmälan till socialvårdsmyndigheterna.

Om du eller din anhöriga blivit offer för bedrägeri, bör man göra en brottsanmälan.

Om man är osäker på sin situation kan man alltid ringa Brottsofferjouren och fråga.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle