Hoppa till huvudinnehåll

IT-företagen söker med ljus och lykta efter kunnigt folk

Händer på tangentbord
Händer på tangentbord Bild: Ilmari Fabritius / Yle Kreativa huset,möten,datorer,tangentbord,händerna

Redan nu finns det i Finland en brist på över 10 000 olika IT-experter. Bristen förväntas växa och den syns bland annat hos ett par IT-företag i Vasa. Frågan är också om landets utbildare har lyckats i sitt uppdrag.

Enligt Finska dataförbundets uppskattning kommer det att finnas en brist på över 30 000 IT-experter i Finland år 2025.

Kan hämma företagens utveckling

Att prata om IT-experter och IT-branschen är förstås rätt vagt. Vad betyder det riktigt? Vilken kunskap är det som företagen behöver?

På Morgan Digital i Vasa är det kodare. Svårigheten att hitta den rätta kunskapen i kombination med erfarenhet är svårt och hämmar i viss mån företagets utveckling.

- Man blir försiktigare och vågar inte ta på sig projekt som kan bli för stora, säger vd Lars Rosenblad.

Morgan Digital producerar olika webbaserade tjänster, till exempel webbsidor, webbshoppar och applikationer.

- Vi skulle gärna anställa en erfaren webbutvecklare, någon som kan lära oss lika mycket som vi kan lära den personen. Där finns den största bristen, säger Rosenblad.

Lars Rosenblad, vd på Morgan Digital i Vasa.
Lars Rosenblad Lars Rosenblad, vd på Morgan Digital i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen företag,vasa

I dagsläget har företaget fyra kodare.

Rosenblad vill också lyfta fram behovet av gränssnittsdesigners.

- Det blir ofta väldigt ensidig fokus på kodning och programmering när man talar om brist på arbetskraft inom IT. Men för att användarupplevelsen av till exempel applikationer, appar, ska bli bra krävs det bra gränssnittsdesigners.

Det utbildas för få

Nu pratar vi alltså personer med en viss erfarenhet. Men grundproblemet, som Rosenblad ser det, är att det utbildas för få IT-experter.

- Det är helt klart. Programmering behövs idag i de flesta företagen, så det utbildas för få. Men på kort sikt, våra omedelbara utmaningar här och nu, löser man ju inte med att utbilda fler.

Håller då de olika utbildningarna på yrkeshögskole- och universitetsnivå måttet?

Anställer man en person direkt från skolbänken får man räkna med att det tar en tid att skola in den personen för företagets behov.

- Problemet är ju att fyra år, som en utbildning tar i anspråk, är en evighet i programmeringsbranschen. Det kommer nya plattformar och nya sätt att jobba. Så det är svårt att göra utbildningar som är tillräckligt specialiserade.

Måste tävla med annat än lön

Man kommer oundvikligen in på lönefrågan. Kan ett företag i Vasa göra sig lika intressant som ett motsvarande i huvudstadsregionen?

- I huvudstadsregionen är ju även levnadskostnaderna högre. Men det är klart att ett mindre företag som vi måste tävla med andra faktorer, till exempel arbetsmiljön och redskapen, säger Rosenblad.

Ted Wallin på Gambit i Vasa.
Ted Wallin Ted Wallin på Gambit i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen företag,ted wallin

"Fick knappt några ansökningar alls"

Ted Wallin på Gambit i Vasa berättar att deras verksamhet tog ordentlig fart för ett par år sedan. Då fick man ett större behov av systemutvecklare.

Gambit utvecklar webb- och mobillösningar för företag.

- Dittills i vår historia hade vi behövt rekrytera en eller två personer samtidigt och det löpte på bra. Men när vårt behov ökade för ett par år sedan fick vi knappt några ansökningar alls, säger Wallin.

De få ansökningar som kom in höll dessutom inte riktigt måttet.

Vad tror du ligger bakom? För få IT-experter eller utbildar man fel?

- En stor och svår fråga. Men om man ser på regionen så finns det många IT-företag med olika inriktning. Och det finns efterfrågan på IT-kunniga, så poolen är väl för liten, säger Wallin.

Wallin tror att det behövs fler som vill söka sig till regionen och arbeta, från övriga Finland och från utlandet.

Okej vitsord för utbildarna

Vad gäller hur väl landets utbildare lyckats med sin uppgift inom IT-branschen ger Wallin dem ett betyg på mellan sju och åtta.

- De som kommer ut ur skolan har lärt sig programmeringslogik. Sen om de kan de modernaste teknologierna... njää. Men vår bransch förändras snabbt, så jag vet inte om man kan ställa det kravet på skolorna att de ska vara uppdaterade med allt.

Kan då lönen ha något att göra med era rekryteringssvårigheter?

- Huvudstadsregionen och Tammerforsregionen är heta i vår bransch. Visst tror jag att det är en orsak till att folk inte stannar här. Frågan är då om vår region kan konkurrera med andra faktorer, säger Wallin.

Hämmar bristen på kunnigt folk er utveckling?

- Det slöar ner vår tillväxt. Men det skulle vara en överdrift att säga att vi inte kunnat växa. Det är mera så att vi fått jobba hårt med rekryteringen.

Utmaningen är företagens akuta brist

Åbo Akademi utbildar diplomingenjörer och filosofie magistrar inom informationsteknologi.

Ämnesansvariga Johan Lilius har inte de exakta siffrorna på hur många som tas in, men man fyller kvoten.

- I princip kunde vi nog ta in fler än vad vi gör, säger Lilius.

Ska man tolka det som att bristen på IT-experter syns också hos er?

- Ja, den syns. Men problemet med att öka antagningen nu är att resultatet syns först efter fem år. Utmaningen är företagens akuta brist på personal just nu.

Utländsk arbetskraft behövs - "landet dammsuget på folk"

Hur löser man det? Kortare fortbildning eller arbetskraft utifrån?

- Vi har diskuterat den här frågan mellan olika IT-utbildare i Finland och det verkar som att hela landet är lite dammsuget på kunnigt folk. Så vi kanske behöver mer folk utifrån för att hjälpa upp läget.

Utbildar universiteten rätt?

Hänger universiteten med i utvecklingen? Inte enligt Finska dataförbundets verksamhetsledare Mika Helenius, som resonerar kring bland annat detta i en längre text.

Enligt Helenius utbildar universiteten för sin egen forsknings skull, inte för näringslivets och samhällets behov.

Kritiken är inte obekant för Johan Lilius.

- Det där är en evighetsdiskussion. Jag är medveten om kritiken och vi jobbar på det hela tiden. Men samtidigt, eftersom våra studerande får jobb så vill jag inte riktigt ta till mig av kritiken, säger Johan Lilius.

Mika Helenius anser att utbildningarna inte föder teknologisk kreativitet i tillräcklig utsträckning. Som ett resultat av detta har Finland hamnat på efterkälken.

- Vår nuvarande utveckling av teknologi är inte tillräcklig. Våra företag använder sig av utländsk teknologi, säger Helenius.

Porträtt Ronnie Sundsten
Ronnie Sundsten Porträtt Ronnie Sundsten Bild: Yle/Sofi Nordmyr Yrkeshögskolan Novia,sundsten

Mellan 15 och 20 väljer IT på Novia

Ronnie Sundsten är utbildningsansvarig för el- och automationsteknik på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Inom den helheten finns tre huvudprofileringar: Elkraft, automation och IT.

Tidigare var IT-utbildningen ett helt eget program. Men det ändrades i och med att söktrycket var för lågt.

Sundsten tycker att det nuvarande upplägget fungerar, trots bristen på IT-experter.

Programmet för el- och automationsteknik har egentligen 70 platser, men man tar in 77 studerande varje år. Av dem brukar mellan 15 och 20 studerande välja IT som profilering.

Lättare för IT-studerande att få praktik

Söktrycket var alltså för lågt för att fortsätta upprätthålla ett eget program för informationsteknologi.

Men syns dagens brist på IT-experter också på Novia?

- På det sättet att det blivit lättare för de som valt IT att få praktik. Här i regionen är det ju industrin som drar och då har det varit lättare för dem som valt el eller automation. Men nu märker man att det går lika bra för dem som valt IT, säger Sundsten.

Hänger ni som utbildare med i utvecklingen?

- Speciellt inom IT är det svårt att hänga med i svängarna. Vi försöker så gott vi kan, genom att på kursnivå vara så uppdaterade som möjligt.

Får de som läser IT hos er jobb och i så fall var?

- Vi hade dimission häromdan där sju stycken fick sina papper och alla hade redan jobb på olika mindre företag.

Sundsten finner det svårt att sia om var det större suget efter ingenjörer kommer att finnas framöver, inom de större industriföretagen i regionen eller de något mindre IT-företagen.

- Vår industri drar väldigt bra just nu och de flesta av våra ingenjörer hamnar inom industrin. Vi försöker täcka båda behoven. Och våra IT-ingenjörer behövs ju också inom industrin.