Hoppa till huvudinnehåll

Skogsägare i Södra Vallgrund: Midsommarstormen orsakade stora skador

Omkullfallna träd på stig i Sibbo storskog
Omkullfallna träd på stig i Sibbo storskog Bild: Yle/Carmela Walder byabäcken

Midsommarhelgens storm drabbade Replot-Björkö, Korsnäs och Västra Närpes värst. Men någon större katastrof är det inte frågan om, säger man på Skogsvårdsföreningen.

Skogsvårdsföreningen Österbotten har fått rapporter om aningen större skador i Replot-Björkö, Korsnäs och Västra Närpes än på annat håll.

Där var det inte endast frågan om enstaka träd som blåste omkull, utan även större anhopningar av fällda träd.

- Det är främst i kanter av förnyelseytor och gallringar som nyligen utförts som träden fällts, säger Jan Slotte på Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Skogsvårdsföreningen håller nu på att utreda hur omfattande de lokala skadorna är.

Jan Slotte på Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Jan Slotte Jan Slotte på Skogsvårdsföreningen Österbotten. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Skogsvårdsförening,skogsvårdsföreningen österbotten

Sveptes omkull på en gång

Leif Östergård som är skogsägare på Replot säger att stormen verkar ha drabbat skärgården speciellt hårt och att skadorna är verkligt stora på gallringsområden.

- Jag har inte varit med om så här kraftiga stormbyar i skärgården. Jag skulle nästan kalla dem orkanbyar, säger Östergård.

- Det är en bedrövlig syn. Jag har inte räknat alla träd men det ligger säkert över hundra, för det mesta tallar. Nu återstår allt jobb med vindfällena.

Östergård bor själv i Södra Vallgrund och där hade man enormt stora stormskador.

- Bland annat ett gammalt pilträd som var över åttio år gammalt och säkert en meter i diameter sveptes omkull på en gång, säger han.

Risk för skadeinsekter

Många undrar hur snabbt man är tvungen att få bort vindfällena från skogen, säger Jan Slotte på Skogsvårdsföreningen.

Han betonar att man bör ta risken för skadeinsekter i betraktande.

- Det är ingen stor fara med märgborren som går på tall, för de har redan svärmat.

- Men däremot kan granbarkborren svärma en andra gång, så granvirket som ligger borde redas upp tidigt på hösten innan barkborren kryper ut för att övervintra, säger Slotte.

Artikeln uppdaterad 28.6.2018 kl 7:40 med en precisering: Området som drabbas inbegriper också Björkö, inte enbart Replot.