Hoppa till huvudinnehåll

Nu börjar den politiska striden i USA om den mäktiga nionde domaren - en ödesdiger kamp om väljare inför valet i höst

Högsta domstolen i USA
Högsta domstolen i USA - här bestämmer nio mäktiga män Högsta domstolen i USA Bild: AFP / Lehtikuva Högsta domstolen,USA

Domaren Anthony Kennedys besked om att han går i pension är ingen liten händelse i amerikansk politik. Det kan handla om ett drömscenario för konservativa republikaner.

Den 82-åriga domaren i Högsta domstolen, Anthony Kennedy, meddelade i går att han avgår med pension efter att ha arbetat som domare i tre decennier..

En domare i Högsta domstolen utses av presidenten - men ska också godkännas i senaten.

Startskottet för en kraftmätning inom senaten

Kennedys avgångsbesked innebär att USA:s mellanårsval i november blir intressant för både demokrater och republikaner.

Nu går startskottet för en stor kraftmätning i senaten som i dag leds av republikanerna.

Demokraterna kommer att försöka ta över kontrollen från Trumps republikaner.

Och det är senaten som ska bekräfta Trumps förslag till ny domare.

Fokus väntas nu bli riktat på kontroversiella teman som abortfrågor, vapenkontroll och HBTQ-rättigheter.

Trump har redan en lista över lämpliga konservativa kandidater

President Donald Trump har nu en möjlighet att leda Högsta domstolen i en klart mer konservativ riktning.

Trump sade i går att han är mycket hedrad av att Kennedy valde att avgå som domare under hans tid på presidentposten.

Domaren Anthony Kennedy och president Donald Trump
Anthony Kennedy och Donald trump Domaren Anthony Kennedy och president Donald Trump Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Donald Trump,Anthony Kennedy,Vita huset,domare,USA

- Det betyder att Kennedy litar på att jag kan göra det rätta valet då hans fina arv ska föras vidare. Nu ska vi göra ett gott val. Vi ska välja en domare som ska sitta där i 40-45 år.

Kennedys avgång innebär att kontrollen över senaten är oerhört viktig nu― President Donald Trump

Trump sade också att Kennedys avgång innebär att kontrollen över senaten är oerhört viktig just nu.

Enligt Trump vill demokraterna ha bara sådana domare som skriver om grundlagen och som vill ta ifrån amerikanerna rätten att bära vapen.

- De [demokraterna] vill riva ner era gränser, öppna fängelsedörrarna på vid gavel och ta ifrån er era rättigheter. Vi måste välja fler republikaner, vi måste göra det, sade Trump i samband med ett stort kampanjmöte.

Trump har meddelat att han nu inleder sin urvalsprocess med att presentera sin lista på 25 konservativa kandidater.

Obamas domarval blockerades av senaten - och Trump lyckades få igenom sin konservativa kandidat

Det här är andra gången som Trump kan påverka en utnämning till högsta domstolen. I fjol utnämnde han Neil Gorsuch, som redan har visat sig vara en av de mest konservativa domarna.

Många demokrater minns med bitterhet händelseförloppet efter domaren Antonin Scalias död. President Barack
Obama utnämnde då domaren Merrick Garland till Scalias efterträdare, men beslutet blockerades av senaten som hade republikansk majoritet.

Republikanerna hoppades då att deras kandidat skulle vinna presidentvalet och lät därför posten stå tom i nästan ett år. Taktiken lyckades och det blev Trump som fick göra den åtråvärda nomineringen, och det blev Gorsuch som fick posten.

Trump: Många valde mig till president för att jag kan välja konservativa domare

Donald Trump sade redan under sin valkampanj att han kommer att välja nya domare till Högsta domstolen från en lista som han offentliggjorde redan då.

Enligt Trump hade otaliga väljare sagt åt honom att de röstade på honom enbart på grund av han skulle kunna välja en domare med konservativ profil till Högsta domstolen.

HBTQ-rörelsen i USA och Högsta domstolen
HBTQ-rörelsen i USA och Högsta domstolen Bild: AFP / Lehtikuva Högsta domstolen,USA,HBTQ-rörelsen,homosexuella

Viktigt rättsfall ledde till en debatt om Högsta domstolens rätt att tolka grundlagen

Många republikaner och abortmotståndare hoppas att ett nytt abortfall i Högsta domstolen leder till att domstolen omprövar sitt beslut om rätten till laglig abort på nationellt plan i USA.

De konservativa har länge haft som mål att häva eller begränsa "Roe vs Wade-beslutet" från 1973 - ett domslut som innebär att fri abort innefattas i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv.

Fallet Roe mot Wade är ett av de kändaste och mest kontroversiella rättsfall som Högsta domstolen i USA har behandlat.

Då domen avkunnades hade bara några delstater infört fri abort, och domslutet innebar att de flesta delstater tvingades revidera sina lagar.

Roe vs. Wade ledde till en debatt om Högsta domstolens roll som uttolkare av den amerikanska konstitutionen och huruvida det är rätt att politisera juridik.

 Abortförespråkare demonstrerar den 20 mars 2018 utanför Högsta domstolen i Washington
Abortförespråkare demonstrerar den 20 mars 2018 utanför Högsta domstolen i Washington Abortförespråkare demonstrerar den 20 mars 2018 utanför Högsta domstolen i Washington Bild: AFP / Lehtikuva Högsta domstolen,USA,abort,demonstration

Abortfrågan är inte slutdiskuterad i USA. Det politiska livet präglas i dag starkt av två aktiva grupperingar: Pro-choice - den grupp som anser att kvinnan har rätt att välja själv och Pro-life - den grupp som kämpar för det ofödda barnets rätt till liv.

Demokraterna har redan påmint väljarna om det som nu står på spel. En e-postkampanj har satts igång där man varnar för tänkbara följder i samhället av Trumps domarval.

Fackanslutna demonstrerar mot Högsta domstolens beslut om fackanslutningsavgifter för offentligt anställda
Fackanslutna demonstrerar mot Högsta domstolens beslut om fackanslutningsavgifter för offentligt anställda Fackanslutna demonstrerar mot Högsta domstolens beslut om fackanslutningsavgifter för offentligt anställda Bild: EPA-EFE/JUSTIN LANE demonstration,Högsta domstolen,fackföreningar

En av demokraternas strateger, Rodell Mollineau, konstaterar att demokraterna nu måste fundera på hur de ska tala till väljarna för att förklara vad kampen om utnämningen i Högsta domstolen handlar om.

Enligt honom kan man inte debattera enbart frågor som vapenkontroll och abort.

- Vi måste som parti vara redo att gå vidare utöver de hetaste frågorna. Han gav företags- och fackföreningsfrågor som exempel.

Komplicerat för demokraterna

Kampen om domarnomineringen och valkampanjen inför höstens val leder till att en del demokratiska senatorer hamnar i en komplicerad sits i de delstater där Donald Trump är populär.

Tio demokratiska senatorer ställer upp för omval i stater där Trump segrade i presidentvalet 2016, inklusive fem senatorer i djupt konservativa stater där Trumps seger var överväldigande.

- Valkampanjen kommer att bli enormt komplicerad för en del demokrater i de djupt röda Trumpstaterna, säger analytikern Chris Kofinis. De kommer att utsättas för gigantiskt påtryckning då det gäller att samla stöd för den kandidat som Trump väljer.

En del demokrater har har lyckats hålla sig relativt populära i sina hemstater då de har lyckats balansera mellan sin vilja att samarbeta med Trump då det gagnar den egna delstaten och att motsätta sig honom då det inte finns en delstatsfördel inblandad.

Men de demokrater som stöder till exempel fri abort och homosexuellas rättigheter kommer att få problem med att stöda Trumps val av domare.

Protest mot Högsta domstolens beslut att stöda Trumps inreseförbud
Protest mot Högsta domstolens beslut att stöda Trumps inreseförbud Protest mot Högsta domstolens beslut att stöda Trumps inreseförbud Bild: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO demonstration,USA,Högsta domstolen,muslimer,förbud,Inreseförbud,Gränspolitik

Kennedy hade en vågmästarroll

Anthony Kennedy var en betydelsefull domare. Trots att han hörde till den konservativa falangen röstade han ändå i vissa kontroversiella frågor med liberalerna, bland annat då det gällde rätten till abort och HBTQ-personer rättigheter, till exempel ifråga om äktenskap.

Med fyra konservativa och fyra liberala domare hade Kennedy den avgörande nionde rösten - vågmästarrollen.

Om valet av den nionde domaren nu faller på en klart konservativ person kommer Högsta domstolen att få en mycket konservativ tyngd för en lång tid framöver.

Källor: Reuters, CNN

Supreme Court of the United States - Högsta domstolen i USA

 • Består av nio ledamöter som utses på livstid
 • Presidenten utser ledamöterna som därefter måste godkännas av senaten
 • Utnämningarna präglas oftast av den sittande presidentens politiska hemvist

Högsta domstolens uppgifter

 • Domstolen kan ogiltigförklara beslut som fattats av presidenten och har därmed en central roll i USA:s styrelseskick.
 • Domstolen är landets högsta juridiska auktoritet som dömer i fall som överklagats i lägre federala domstolar.
 • Domstolen granskar de lagar som kongressen stiftar och avgör om dessa är förenliga med USA:s konstitution och dess tillägg
 • Domstolen har haft avgörande betydelse i frågor som rör dödsstraff och rätten till abort

Viktiga rättsfall

 • Roe vs. Wade (1973) som i praktiken legaliserade abort nationellt i USA
 • New York Times Co. vs. Sullivan (1964) som blev ett nyckelbeslut för pressfriheten i USA
 • Brown vs. Board of Education of Topeka (1954) som innebar ett förbud mot rasdiskriminering i amerikanska skolor
 • Bush vs. Gore som efter presidentvalet 2000 ledde till att domstolens beslut angående rösträkningsproceduren i Florida fick en avgörande betydelse för utgången av valet

Källa: Nationalencyklopedin