Hoppa till huvudinnehåll

Efter röjningskaos på naturskyddsområde i Ingå: Djurägaren får ersättning och Caruna lovar kommunicera bättre

Kapade ekgrenar på Älgsjölandet i Ingå skärgård.
Så här såg det ut efter att helikoptern hade kapat ekgrenar på Älgsjölandet i Ingå skärgård. Kapade ekgrenar på Älgsjölandet i Ingå skärgård. Bild: Paula Tiainen / Yle älgsjölandet ek ekar

Djurhållarna på Älgsjölandet får ersättning för det kaos som uppstod då deras tjurar blev skrämda av Carunas röjningshelikopter.

Närings-, trafik- och miljöcentralen uppmanar bolaget att i framtiden alltid höra sig för innan de börjar röja på privata naturskyddsområden.

Det var i september i fjol som elöverföringsbolaget Caruna med helikopter röjde bort ekgrenar på naturskyddsområdet på ön Älgsjölandet i Ingå skärgård.

Varken NTM-centralen, öns ägare Helsingfors stad eller djurhållarna Sebastian och Ülle Nurmi visste om att en helikopter skulle kapa trädgrenar vid elledningarna.

Det resulterade i att djurhållarnas tjurar blev hysteriska och löpte amok på ön. Tjurarna förstörde trädgårdar och möbler vid sommarstugor.

Nu, tio månader senare, har helikopterbolaget som Caruna anlitar och Sebastian Nurmi kommit till en kompromiss och djurhållarna får ersättningar för att djuren blev skrämda.

Tjurar som betar på Älgsjölandet i Ingå skärgård.
Snappertunaborna Sebastian och Ülle Nurmis tjurar blev skrämda. Den här bilden togs på Älgsjölandet i september. Tjurar som betar på Älgsjölandet i Ingå skärgård. Bild: Paula Tiainen / Yle ülle nurmi

Han är inte helt nöjd med resultatet men låter saken vara.

- Vi har mycket jobb att göra nu och det får vara bra så här, säger Nurmi som samtidigt är nöjd att saken är avklarad.

NTM-centralen krävde utredning

Eftersom NTM-centralen inte visste om att ellinjerna skulle stormsäkras så bad de att Caruna skulle förklara hur röjningsarbetena gick till på Älgsjölandet.

Kirsi Hellas arbetar på NTM-centralen i Nyland. Hon säger att Caruna meddelade att de hade röjt bort grenar för att skapa mera utrymme vid elledningarna.

- Problemet var att de inte frågade oss. De visste kanske inte om att det var ett naturskyddsområde eller så brydde de sig inte om det. Det kunde ha varit helt förbjudet att röja där (utan tillstånd), säger Hellas.

På Älgsjölandet hade Caruna ändå rätt att underhålla vid ellinjerna utan att ansöka om lov.

Caruna har egentligen inte gjort något fel förutom att de inte har meddelat om röjningsarbetena för dem som arbetar eller bor på ön.

En stålbyggnad med Carunas gröna logotyp.
Eldistributionsbolaget Caruna är Finlands största elöverföringsbolag och innehar ungefär 20 procent av den lokala elmarknaden i Finland. En stålbyggnad med Carunas gröna logotyp. Bild: Henrietta Hassinen / Yle elektricitet,elnät,eldistribution,elöverföring,elförbrukning

I september 2017 sade Caruna att bolaget inte kände till att det fanns djur på bete på Älgsjölandet. Caruna erkände också att de hade gjort fel.

Nu har Caruna sett över sina sätt att gå till väga vid naturskyddsområden.

Underhållschef Petteri Palmumaa på Caruna säger att deras entreprenörer har blivit instruerade att alltid vara i kontakt med markägaren antingen per telefon eller brev, då det är frågan om ett naturskyddsområde, skyddat område eller Natura 2000-område.

Caruna har ett system som informerar dem om ifall ett område är skyddat eller inte.

I vanliga fall informerar Caruna sina markägare genom att skicka meddelanden och informera om röjning på sin hemsida och på sociala medier, uppger Palmumaa.

Caruna har tagit till sig NTM-centralen rekommenderationer. NTM-centralen vill att Caruna i framtiden ska kontakta instansen då det gäller röjning på naturskyddsområde.

- Då kan de kolla om det finns ett naturskyddsområde och hurudana reglerna är för området redan på förhand, säger Hellas.

Då finns det också möjlighet för NTM-centralen att kontakta ägaren eller till exempel en djurhållare så att de vet att Caruna ska komma och röja.

Olika regler för olika naturskydd

Det kan finnas olika regler för olika privata naturskyddsområden. En del tillåter underhållsarbeten vid till exempel ellinjer utan tillstånd medan andra områden kräver tillstånd.

- Det beror på vad markägaren har ansökt och vad som har skrivits i fredningsbeslutet. De är alla olika och det finns olika regler, säger Hellas.

Hon tillägger att det ändå finns några regler som är samma för alla. Bland annat är det förbjudet att bygga på privata naturskyddsområden.

Finns det områden där man inte alls får röja?

- Man får nog röja bara man först söker tillstånd om att undvika från fredningsbestämmelserna, säger Hellas.

Gloskär hör till Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde. Begränsningstiden är 1.2-31.7.
I Ekenäs skärgård finns naturskyddsområden och den här bilden är från en av öarna. Gloskär hör till Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde. Begränsningstiden är 1.2-31.7. Bild: YLE / Robin Lindberg Raseborg,skärgårdsmiljöstiftelsen

Oftast brukar man notera ifall det finns ellinjer på det område som ska skyddas. Då beslutar man från början att röjningsarbete är okej.

- Det gör man eftersom de naturligtvis behöver underhållas, säger Hellas.

Kan inte kontrollera röjningsarbeten

Att det krävs tillstånd är ett bra sätt för NTM-centralen att veta när det sker röjningsarbeten på naturskyddsområdena.

NTM-centralen ansvarar för alla privata naturskyddsområden. De har inte möjlighet att kontrollera att röjningen går rätt till på alla ställen.

- Vi kan inte kontrollera allt utan vi tror på att de (företagen) vet vad som kan göras och litar på att det görs på det viset, säger Hellas.

Ellinjer grävs ner på skyddade områden

Att det uppstår problem i likhet med dem på Älgsjölandet är ovanligt, intygar Hellas.

Nu i samband med att ellinjer grävs ner under marken uppstod det en del liknande situationer som på Älgsjölandet då vissa bolag inte visste vem de skulle kontakta.

- De visste kanske inte var gränsen för naturskyddsområde låg och ifall de var innanför eller utanför området.

Skadade ekar på naturskyddsområdet på Älgsjölandet i Ingå.
Bild från Älgsjölandet efter att helikoptern hade röjt på området. Skadade ekar på naturskyddsområdet på Älgsjölandet i Ingå. Bild: Kristin Lauharo Älgsjölandet,Västnyland,Ingå,naturskyddsområden

För det mesta är kontakten ändå bra mellan NTM-centralen och bolagen som gräver ner till exempel ellinjer.

- De som gör arbetena har sökt om tillstånd att gräva på naturskyddsområden. Jag tror att de som utför eller planerar arbeten vet vad det är frågan om när de kommer till ett naturskyddsområde. De vet av vem de måste fråga om regler och tillstånd, säger Hellas.

En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar.
På den här arkivbilden gräver Caruna har grävt ner jordkablar i Pojo. En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland,Pojo, Raseborg,Raseborg

Gräver man ner ellinjer på naturskyddsområden eller gräver man dem runt områdena?

- Det beror på stället. Det är möjligt att få tillstånd att gräva dem på naturskyddsområde men vanligen är de så nära området att de kanske behöver köra lite med motorfordon på naturskyddat område.

Det behöver man också tillstånd till.