Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande hivmedicin ännu ovanligt i Finland: “Bättre än att äta hivmediciner resten av livet"

Blåvita kapslar med läkemedel
Blåvita kapslar med läkemedel Bild: Mostphotos tabletter,mediciner,läkemedel,läkemedelskapslar

Nya mediciner för att förebygga hiv har nyligen blivit vanligare. Specialläkare Pia Kivelä hoppas att dessa mediciner snart kan bli vanligare också i Finland, eftersom förebyggande vård minskar smittofallen och sparar samhällsresurser.

Prep är ett hiv-läkemedel som man kan ta i förebyggande syfte om man vet att man kommer att ha oskyddat sex där det finns en hög risk för hiv smitta. Prep är en förkortning av "pre-exposure prophylaxis" och säljs som både ursprungspreparat och generiska versioner av medicinen.

Prep används i liten grad i Finland, bland annat eftersom det inte ännu finns några nationella anvisningar för den kommunala hälsovården om hur medicinen borde användas.

Trots att hiv-medicineringen sedan 2000-talets början gjort att hivpositiva personer lever lika länge som de flesta andra, så har mediciner som prep välkomnats.

Hittills har de tre metoderna för att förebygga hiv varit kondom, regelbundna test för hiv och tidig medicinering åt alla som fått en diagnos. Förebyggande medicinering erbjuder ytterligare ett alternativ.

- Det är bättre att förebygga och äta Prep under en kortare tid enligt behov, än att vara tvungen att äta hiv mediciner hela resten av livet och förebyggande vård minskar smittofallen och sparar samhällsresurser, säger specialläkare Pia Kivelä.

Specialläkare Pia Kivelä
Specialläkare Pia Kivelä Specialläkare Pia Kivelä Bild: Yle / Felicia Aminoff läkare,specialläkare

Jukka Keronen är verksamhetsledare på Hiv-stiftelsen som upprätthåller Hivpoint. Hivpoint erbjuder information samt gratis hivtest och riktar sig främst till grupper som har speciellt hög risk att smittas av hiv.

Keronen är medlem i en arbetsgrupp som för tillfället jobbar med att skapa anvisningar för den offentliga hälsovården. Anvisningarna förväntas bli färdiga senare i år.

- I vissa europeiska länder erbjuds Prep redan gratis åt utvalda grupper, som ett sätt att förebygga hivsmittor, säger Keronen.

Dyrare i Finland än andra länder

För tillfället kan Prep-mediciner fås på recept i Finland men det är mycket dyrt, och enligt Keronen finns det bara ett fåtal läkare som har tillräckligt med kunskap om hiv för att skriva ut medicinen.

Därför behövs anvisningar om hur medicinen bäst kunde användas i Finland.

Världshälsoorganisationen WHO har också rekommenderat Prep för att förebygga spridning av hiv.

Kivelä förespråkar att hivförebyggande läkemedel skulle bli tillgängligt i den offentliga hälsovården i Finland men påminner samtidigt om att det ändå alltid är bra att använda kondom, eftersom Prep inte skyddar mot andra könssjukdomar.

- Jag har träffat två hivpositiva patienter under föregående år som sagt att de nog visste att de haft en risk att smittas och att de gärna skulle ha använt Prep om det varit mera tillgängligt i Finland, säger Kivelä.

Enligt Kivelä, kostar Prep några hundra euro per månad då man köper det från finskt apotek.

Hon hoppas att de billigare alternativen som för tillfället är tillgängliga till exempel i Tyskland, också ska erbjudas i Finland i något skede.

Det ändå lagligt att med ett EU-recept beställa mediciner från andra EU-länder.

- Det är problematiskt om många beställer medicinen via nätet, och att de då kanske inte har en regelbunden kontakt till hälsovården, säger Kivelä.

Det är viktigt att en person som får recept på Prep inte har hiv, eftersom en person som har hivvirus men själv inte är medveten om det kan utveckla läkemedelsresistens om hen äter Prep.

En annan orsak till att det är viktigt att regelbundet uppsöka hälsovården är att personer som riskerar få hivsmitta ofta utsätts för en risk även för andra könssjukdomar.

Kondompaket
Kondomen är fortsättningsvis bland de bästa skydden. Kondompaket Bild: Mostphotos kondomer

Regelbundna test är därför viktiga. Kivelä poängterar att det är mycket viktigt att hälsovården kan ha kontroll över vem som äter Prep eftersom det inte är rätt medicin för alla. En Amerikansk studie visade att spridningen av andra könssjukdomar ökar något vid användningen av Prep.


Vilka grupper och hur många personer i Finland skulle ha nytta av Prep medicinen?

- Prep är ingen allmän lösning åt allmänheten, utan det gäller specifikt sådana grupper som har ett sexliv som innebär speciellt hög risk för att smittas av hiv. I Finland rör det sig om kanske ett hundratal eller högst några tusen människor, säger Keronen.

Allmänt sätt förekommer det mycket litet hiv i Finland, men vissa grupper är mera utsatta än andra. Enligt Kivelä är sådana som har oskyddat sex under resor också ett exempel på en riskgrupp.

En stor andel av hivpositiva i Finland har antingen smittats under resor eller är födda i något annat land än Finland.

Sexuella minoriteter, främst homo- och bisexuella män har också identifierats som en riskgrupp men andelen har minskat och ifjol representerades denna grupp endast 20 % av dem som fått diagnosen hiv.

Flera med hiv trots färre diagnoser

Trots ökad internationalisering har antalet nya hivdiagnoser ändå hållits relativt konstant under hela 2010-talet med ungefär 150–180 fall per år.

Det finns ungefär 1600 hivpositiva personer i Helsingforstrakten just nu, och dubbelt så många i hela landet.

- Trots att diagnoserna inte ökat så har antalet hivpositiva personer ökat då deras livslängd förlängts på grund av moderna mediciner, säger Kivelä.

Moderna läkemedel möjliggör att hivpositiva kan leva ett normalt liv och viruset smittar inte ens under oskyddat sex, förutsatt att medicinen äts regelbundet.

Kivelä påpekar att det ändå är viktigt att alla människor som varit i en risksituation testas regelbundet, så att vård kan påbörjas vid behov.

Hiv förknippat med många fördomar

Prep är en eftertraktad medicin i vissa kretsar, och kunde därmed fungera som en inkastare som lockar de riskutsatta personerna att besöka hälsovården och testa sig för könssjukdomar.

Det finns också en uppskattad grupp på ungefär 300-400 personer i Nyland som själv inte är medvetna om att de är hiv positiva och därmed också utgör en smittorisk.

Hur påverkas livskvaliteten hos någon som smittats av hiv?

- När man väl får mediciner påverkar den inte speciellt mycket, man kan leva som förr, man kan skaffa familj och gå på jobb. Men det som påverkar många hivpositiva personer är den psykologiska aspekten av diagnosen och diskrimineringen som många hivpositiva ännu utsätts för, säger Keronen.

Vet finländare tillräckligt mycket om hiv?

- Vissa vet ganska mycket men många har ännu mycket fördomar och gammal information, till exempel om smittsamheten. Hiv smittar ju till exempel inte alls genom vardagskontakt, säger Keronen.

Prideveckan är en av Hivpoints aktivaste veckor under året, då både sexualrådgivning och hivtestning erbjuds åt en bredare publik. Till exempel är deras mobila testningsstation närvarande på ett antal prideevenemang.

Läs också