Hoppa till huvudinnehåll

VR ger nu flickorna rätt: Det var nog helt nödvändigt att dra i nödbromsen

Tåg
Tåg Bild: Lehtikuva VR-Group ,järnvägstrafik,tåg,tågtrafik,Perrong

Tatu Tuominen, kommunikationsdirektör vid VR har kommenterat den situation som uppstod inne då två små barn hade lämnats ensamma på perrongen medan mamman befann sig i ett tåg som hade satt sig i rörelse.

Tuominen säger att det var fråga om en alldeles klar nödsituation och att det var helt rätt av flickorna att dra i nödbromsen.

- Vi har behandlat frågan internt inom bolaget och gått igenom alla detaljer och det är helt klart att det var motiverat att använda nödbromsen.

- Här var det inte fråga om att någon skulle bli skyldig att betala skadestånd - vilket skulle ha varit en följd av ett oberättigat användande av nödbromsen, säger Tuominen.

Om man genom att stoppa tåget kan undvika en hotande fara är det på sin plats att dra i nödbromsen

Tuominen konstaterar att det handlar om två små barn som befann sig i en risksituation och att det kunde ha lett till en verkligt farlig situation utan ett snabbt ingripande.

- Vi har utrett frågan internt och vi har gett personalen instruktioner om hur man ska gå till väga i sådana här situationer.

Tuominen erkänner att det kan svårt att snabbt få tag i en konduktör då det är bråttom och att det dröjer länge innan man får hjälp via ett nödnummer.

- I praktiken är det så här: Om man genom att stoppa tåget kan undvika en hotande fara är det på sin plats att dra i nödbromsen. Och i den här situationen kunde det ha uppstått fara.

Tuominen konstaterar att då det gäller sjukdomsfall är det bättre att ringa 112.

- I sjukdomsfall hjälper det inte att stoppa tåget utan det är bättre att tåget kör vidare till följande station där man kan få läkarhjälp.

"Det var oklart för väktarna vad som hade hänt"

På frågan om VR har bett flickorna om ursäkt eller tackat dem för snabbt ingripande blir svaret svävande. Tuominen säger att han har förstått att tonårsflickornas mamma har sagt att hon har fått ett meddelande från VR.

Huruvida Tuominen anser att väktarna och konduktören hade betett sig korrekt blir också lite oklart.

- Våra utredningar har visat att det var oklart för väktarna vad som hade hänt.

Tuominen vill inte heller gå in på detaljer kring det som VR:s representant sade strax efter att händelsen fick offentlighet.

Janna Viisterä, informationschef vid VR, sade strax efter händelsen att det här inte var en situation då nödbromsen borde ha använts.

Tuominen håller fast vid att det alltid handlar om enskilda fall då man efteråt måste utreda händelser internt.

- Det handlar alltid om unika fall. Och i det här enskilda fallet då en 2-åring och en 4-åring är inblandade handlar det om en uppenbart farlig situation. Det var helt motiverat att dra i nödbromsen, upprepar han.

Bakgrund: Tonårsflickor drog i nödbromsen för att hjälpa mamma i nöd

Händelserna utspelade sig på ett tåg som var på väg till Helsingfors från Böle.

Två tonårsflickor drog i nödbromsen eftersom två barn hade lämnats ensamma på perrongen i Böle medan mamman befann sig på tåget.

Mamman skulle avhämta en väska på tåget och lämnade barnen på perrongen. Då stängdes dörrarna och tåget började köra iväg.

Kvar på perrongen blev kvinnans barn, två och fyra år gamla.

Två unga tonårsflickor som satt närmast nödbromsen ombads av både modern och medpassagerare att dra in nödbromsen.

Efter det kommer konduktören och några väktare in i vagnen och vill veta vem som dragit i nödbromsen.

De frågade inte vad som hänt - utan talade i stället om att flickorna riskerar att dömas till böter för att de dragit i nödbromsen.