Hoppa till huvudinnehåll

Entimmeståget kör sakta framåt

en tom tågräls
Det är frågan om en ny 100 kilometer lång sträcka från Esbo via Lojo till Salo. en tom tågräls Bild: Yle/Jasmine Nedergård järnväg,järnvägar,Räls,tågräls

Den nya snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors har tagit ett steg framåt igen. Trafikverket undertecknade för några dagar sedan (28.6) ett avtal med tre planeringsföretag.

Företagen ska sköta utredningsplaneringen av bansträckan som löper från Esbo via Lojo till Salo.

Det är frågan om en helt ny, närmare 100 kilometer lång bansträcka.

Broar och tunnlar och kostnadskalkyler

Planeringskonsulterna ska bland annat rita in tunnlar, broar, vägar och gator på kartan och också räkna ut vad bygget kostar. Arbetsskedet beräknas ta 2,5 år.

I det här skedet ritar konsulterna också in möjliga platser för stationer. De ska i framtiden betjäna pendlingen mellan Lojo och huvudstadsregionen.

Planeringsföretaget Sitowise beskriver avsnittet på Lojoåsen och anslutningarna till Hangö-Hyvingebanansom extra utmanande.

Esbo-Salo en del av entimmesbanan

Sträckan Esbo-Salo (på finska) utgör en del av den planerade snabbare förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors, det så kallade entimmeståget.

De övriga delarna är Esbobanan, sträckan mellan Salo och Åbo samt bangården i Åbo.

Sitowise, Pöyry och Ramboll

Det är välkända stora konsultföretag som kammade hem planeringsuppdraget.

Sitowise Finland sköter planeringen av avsnittet Esbo-Lojo, Pöyry Finland har hand om Lojo-Suomusjärvi och Ramboll Finland planerar sträckan från Suomusjärvi till Salo.

Flera faser av planering

När en ny järnväg planeras delas planeringen i flera olika faser:

I den preliminära utredningsfasen undersöker man om det finns ett behov för järnvägsprojektet. I det här skedet kan det finnas flera alternativ som under processens gång blir färre tills man vet hur man vill ha det. Det här skedet ligger tankemässigt på samma nivå som landskapsplanen i de kommunala processerna.

Nya Åbobanan har nu kommit till fasen där planeringskonsulter på beställning av Trafikverket gör upp en utredningsplan. Den motsvarar ungefär planering på generalplans- eller detaljplansnivå i de kommunala planläggningsprocesserna.

Vid utredningsplaneringen bestämmer man ungefär var banan ska gå och hur mycket plats den kräver samt förhållandet till den omgivande markanvändningen.

Efter det görs en mer detaljerad järnvägsplan upp. Den slutliga konstruktionsplanen görs ofta upp först när finansieringen är klar och bygget ska börja.

Källa: Trafikverket

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland