Hoppa till huvudinnehåll

Sverige tar över FN:s säkerhetsråd - hoppas på framgång i fredsförhandlingar och feminism

Säkerhetsrådet samlat till möte om Syrien.
Säkerhetsrådet samlat till möte om Syrien. Bild: JUSTIN LANE FN,Säkerhetsrådet

-Det finns ingen ersättning för det arbete som utförs för fred och säkerhet i Förenta Nationerna. Men FN kunde vara effektivare. Reformarbetet pågår.
Det säger Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog. Han håller under juli månad i ordförandeklubban i FN.s säkerhetsråd, och försöker lämna svenska avtryck.

Sverige har ansvaret för mötesledning och organisering – och agendan. Det gäller att föra fram egna käpphästar för att se om de övriga medlemmarna i säkerhetsrådet gillar klimatfrågor, jämställdhet, plastförbud.

Varje medlemsland i säkerhetsrådet får sina två månader som ordförande. Det är sällan det går till världshistorien. Det svenska ordförandeskapet i januari fick inte stor synlighet. Nu är det tid för den andra och sista månaden.

Syrienkonflikten har slitit sönder mycket

Egentligen är det hela tvåårsperioden i säkerhetsrådet som avgör, säger FN-ambasadör Olof Skoog.
- Vi har sedan vi kom in, i januari 2017, försökt vara en tydlig röst för de frågor vi tycker är viktiga.

FN:s säkerhetsråd måste ta ett större ansvar för internationell fred och säkerhet, säger Olof Skoog. Det har varit alltför stor fokus på motsättningar, snarare än det som förenar.

- Vi har ju sett hur Syrienkonflikten har slitit sönder inte bara Syrien utan också skapat en enorm tragedi för många mänskor, med globala effekter. Vi har försökt stå upp för mänskliga rättigheter.

Även i konflikter måste man försvara det humanitära imperativet. Även under brinnande krig finns det lagar och bestämmelser som gör att du måste släppa till mat och sjukvård till de utsatta.

”Allt fler regeringar för feministisk utrikespolitik”

Skoog har också haft till uppgift att driva den svenska feminismen.

Det har han inga svårigheter med. Världen har tydligen skrattat färdigt åt begreppet ”feministisk utrikespolitik”.

- Det är flera andra regeringar som har kopplat på och gör samma sak nu. Det är väldigt lätt att företräda den politiken här, säger Skoog. Han har kämpat hårt för att FN ska bli bättre på att dra in kvinnor i fredsförhandlingar.

Världen har tydligen skrattat färdigt åt begreppet ”feministisk utrikespolitik”

- Jag ser väldigt ofta i säkerhetsrådet hur vi har kört fast i fredsförhandlingar, i flera länder. Ofta sitter det bara män runt bordet.
Då kan det inte vara fel pröva något nytt.

- Jag ser vilket otroligt positivt inflytande kvinnor har också på mäns beteende. Då är det tammetusan inte orimligt att vi drar in fler kvinnor i de här processerna, säger Olof Skoog.

Några snabba jättekliv lovar han ändå inte. Han talar hellre om en ”viss framgång”. Men om man jobbar envetet i två år med de här frågorna kan det ändå få en viss effekt.

Ordförandefråga: Skynda på fredsförhandlingar

De svenska frågorna i juli handlar mycket om klimat och miljö, kvinnors säkerhet och barns särskilt utsatta situation i konflikter. Så ska också Sverige försöka få mer resultat än prat.

- Vi ska försöka se till i juli att det blir fler resultat. Vi försöker få ihop säkerhetsrådet att uttala sig, inte minst till stöd för de medlingsinsatser som pågår i Jemen, Gaza och Syrien, säger Skoog.

Porträtt av Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog, brundbränd, leende, med röd slips på sned.
Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör. Porträtt av Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog, brundbränd, leende, med röd slips på sned. Bild: Bengt Östling/Yle diplomat,FN,New York,Säkerhetsrådet,Olof Skoog

Det mesta i FN handlar ändå om snabba reaktioner på det som händer i världen.

Trump-Putin

En sak som sker i juli utanför FN:s ram, är toppmötet i Helsingfors mellan presidenterna Putin och Trump.

Någon kunde kanske se toppmötet som ett misslyckande för FN.
De flesta av frågorna där är sådana som behandlas och delvis har kört fast i FN:s säkerhetsråd.

Både Ryssland och USA utnyttjar vetorätten i nära frågor. För Ryssand har det under senaste tid ofta gällt Syrien. USA har stoppat några resolutioner om Israel-Palestina.

Skoog välkomnar presidenternas toppmöte.

- På FN-nivå har jag ju sett en brist i att det inte finns en debatt på hög nivå mellan USA och Ryssland. Det har också hämmat mycket av arbetet i säkerhetsrådet.

Man får hoppas det som kommer ut av toppmötet i Finland kan hjälpa att förlösa en relation som är bra för att komma framåt i till exempel Mellanöstern och Nordkorea. Det är några av de riktigt stora frågorna som vi har framför oss, konstaterar Skoog.

Vi har uttryckt stor oro över att man lämnar Parisavtalet och Iran-avtalet. Det är bara att beklaga― Olof Skoog

- Det är klart att det finns en oro också i Europa, med stor rätt, över att vi inte får göra några eftergifter till Ryssland på bekostnad av Ukraina. Det är viktigt att vi upprätthåller dem.

Håller FN i framtiden?

USA har redan deklarerat att man lämnar Unesco och FN:s människorättsråd. På annat håll talas det om att lämna WTO och Nato.

Men USA stannar i Förenta Nationerna. Det är Skoog övertygad om. Detta trots att president Trump var väldigt kritisk gentemot FN senaste höst i New York.

- Jag tror förstås att det är viktigt att alla länder, inte minst Amerika, fortsättningsvis är engagerade i FN. Vi har uttryckt stor oro över att man lämnar Parisavtalet och Iran-avtalet. Det är bara att beklaga.

Men det finns inte en risk att USA lämnar FN.

-Nej. det finns ingen sådan risk. Det finns ingen ersättare till FN.

"Varför ska USA betala 22%?"

Trump hyllade i sitt tal i höstas de självständiga nationernas självbestämmanderätt. Han uppmanade sina kolleger att också sätta den egna nationens intresse i första hand.

Trots att det finns 193 medlemsländer så betalar USA mer än 22% av FN:s utgifter, sa president Trump. Han kritiserade FN för ineffektivitet och byråkrati, vilket också medges inne i FN-skrapan..

Generalsekreteraren Antonio Guterres har redan satt igång reformarbetet. Det har nått ”en viss framgång”, säger Skoog. FN har blivit mer effektivt med hans reform.

António Guterres.
Antonio Guterres António Guterres. Bild: EPA/SALVATORE DI NOLFI António Guterres,Guterres,fn:s generalsekreterare

- Vi gör vad vi kan för att spara pengar. Och det ska vi göra. Men det ska inte ske på bekostnad av FNs effektivitet på marken.

FN förser hundratusentals mänskor med nödvändig humanitär hjälp varje dag. Utan den insatsen skulle de mänskorna inte klara sig.

Det är fullständigt vitalt att FN är både effektivt och också fortsätter fungera, betonar Skoog.

Det kan bli bättre på många håll, men det är grundläggande att inte dra tillbaka stödet, utan bara se till att stödet blir mer effektivt.

"Prat, prat, prat?"

Sveriges FN-ambassadör Skoog karakteriserar sig själv som en rastlös person, som kan bli trött på långrandiga diskussioner och förhandlingar.

Det handlar ofta om detaljer och bisatser, där texten är hela resultatet som upnås.

Men till exempel Parisavtalet har faktiskt en enorm betydelse enligt.

- Det andra är att här i New York har vi en unik mötesplats, för länder som kanske aldrig talar med varann och rentav är i krig med varandra. De möts varje dag i FN-skrapan med sina rätt så seniora representanter.

För Skoog inger det ett visst förtroende och hopp om förbättringar för FN framöver.