Hoppa till huvudinnehåll

Farliga övergångsställen vid gatuhörn i Lovisa: "Lovisa är bilarnas stad"

Cyklist på väg ut på övergångsställe, bil kommer emot.
Både cyklister, fotgängare och bilister borde vara tydligare med hur de korsar vägen vid övergångsställena, anser staden. Cyklist på väg ut på övergångsställe, bil kommer emot. Bild: Yle/ Heini Rautoma Lovisa,övergångsställe

Övergångsställena vid gatorna kring Lovisa torg är farliga för fotgängare och cyklister. Staden vill få ner hastigheterna och öka medvetenheten hos alla som rör sig på gatorna - på hjul eller till fots.

I maj frågade Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp och stadens trafiksäkerhetsaktör Strafica hur stadens övergångsställen fungerar.

Lovisaborna svarade att fotgängarna borde synas bättre i trafiken och att bilisterna borde köra långsammare vid övergångsställena.

- Att många ställen upplevs som probelamtiska är inte alls överraskande. Vi gjorde undersökningen för att förstärka våra antaganden om att det är just så, säger Markus Lindroos, chef för samhällsteknik.

Markus vid övergångsstället vid torghörnet.
Markus Lindroos vill öka trafiksäkerheten vid korsningarna i centrum. Markus vid övergångsstället vid torghörnet. Bild: Yle/ Heini Rautoma Lovisa,trafiksäkerhet

I en enkät berättade 262 invånare om var de upplevt farliga situationer.

Över femhundra personer deltog dessutom i att rita upp en karta som ringar in fotgängares cyklisters och bilisters beteende i trafiken, framför allt vid övergångsställen.

Nu ska trafiksäkerhetsgruppen använda svaren till att utveckla säkerheten för alla som rör sig på Lovisas gator.

Hastighetsgubbarna har fått folk att sakta in

Undersökningen ger i handen att bilisterna borde sänka hastigheterna vid övergångsställena för att tydligare visa att de kommer att låta fotgängaren gå tryggt över gatan.

Det är också vanligt att bilister kör förbi övergångsställen trots att bilen i körfältet bredvid har stannat.

Vi ställer oss med Lindroos vid de två övergångsställena i hörnet av Mannerheimgatan och Drottninggatan. Stället hör till de mest riskfyllda i staden.

- Här finns en lång raka där bilarna gasar på, även om man bara får köra 40 kilometer i timmen. Dessutom är sikten dålig vid hörnen, det går lätt så att fotgängaren hamnar överraskande snabbt från trottoaren ut på gatan, säger Lindroos.

För att få ner hastigheterna installerade staden för tre år sedan hastighetsmätare i båda ändorna av infarterna till centrum.

Mätaren visar sur gubbe när bil kör förbi Lovisa kyrka.
Hastighetsmätarna vid Mannerheimgatan har bidragit till att bilarna kört långsammare de senaste åren. Mätaren visar sur gubbe när bil kör förbi Lovisa kyrka. Bild: Yle/ Heini Rautoma Lovisa,hastighetsbegränsningar,fortkörning

En sur eller glad gubbe ger direkt respons åt bilisten om hur väl hen lyckas hålla sig till de lagliga 40 kilometrarna i timmen.

- De har hjälp en del, säger Lindroos, och tillägger att man kanske sätter upp en vid mitten av gatan också.

- För det blir så att man saktar in till mätaren och så gasar man på igen.

Att bygga farthinder lär ändå inte bli aktuellt.

Lovisaborna önskar lugnare chaufförer

Från Straficas karta man kan avläsa att det skett 18 olyckor och 150 nära ögat-situationer vid övergångsställena.

Nästan alla övergångsställen längs stadens huvudstråk Mannerheimgatan märktes på kartan som problematiska.

Fotgängare och bilister upplevde särskilt korsningarna vid Drottninggatan, Mariegatan och Sibeliusgatan som besvärliga.

Lindroos har själv upplevt nära ögat-situationer som fotgängare.

- Det händer nog att man får ta några språngsteg för att inte bli påkörd.

En del Lovisabor som rör sig på torget instämmer i att bilarna inte ser sig för tillräckligt bra.

- Det är farligt då bilisterna kör utan att se sig omkring, säger Kira Sivén.

Hon har råkat ut för farliga situationer som fotgängare och hälsar åt bilisterna:

- Sväng på huvudet, titta runt, och stanna vid ett övergångsställe om det redan står andra bilar där.

Bilar kör vid korsning.
Mannerheimgatans och Drottninggatans korsning hör till de farligaste i Lovisa - speciellt om bilarna kör fort. Bilar kör vid korsning. Bild: Yle/ Heini Rautoma Lovisa,korsning

- En del kör nog för fort om kvällarna. De borde ta det lugnare, för det finns barn som leker på gårdarna, säger Linda, som just korsat Drottninggatan med sin son.

Enligt henne ger bilarna oftare plats för henne då hon har barnet med sig.

Fotgängare ska kommunicera tydligare

Enligt undersökningen är fotgängarnas synlighet under den mörka tiden på året det största behovet av förbättring.

Man vill också att fotgängare tydligare kommunicerar åt bilister vid övergångsställena.

- Det gäller alla, både fotgängare och cyklister. Man ska vara tydlig med att visa om man tänker gå över eller inte, säger Lindroos.

Också cyklisterna fick sig en känga i undersökningen. Många påpekade att cyklister inte följer eller inte vet om sin skyldighet att väja för annan trafik då de använder övergångsställen där det är tillåtet att cykla.

Cyklists fötter när de stigit av cykeln vid övergångsställe.
Enligt lagen ska korsande trafik från höger eller vänster inte väja för en cyklist som sitter i sadeln - men nog för en som stigit av cykeln. Cyklists fötter när de stigit av cykeln vid övergångsställe. Bild: Yle/ Heini Rautoma Lovisa,Trafikregler,cyklister

Ett exempel på en sådan cyklist är Olli Sirén, som drar fram vid torggatorna med sin lilla cykel.

- Men jag har aldrig varit nära att bli påkörd.

Sirén efterlyser bättre cykelvägar i staden.

- Det finns ju inga markerade cykelvägar i centrum, och många cyklar på trottoaren. Men överlag tycker jag att bilarna är ganska bra på att väja.

Lisbeth Grön, som har stigit av cykeln för att ta sig från torget över Brandensteinsgatan, har inte som cyklist upplevt farliga situationer.

Hon tycker att bilarna brukar ge plats.

- Men ibland får man nog vänta jättelänge på det. Mannerheimgatan är värst.

- Det händer nog att man får ta några språngsteg för att inte bli påkörd.― Markus Lindroos, chef för samhällsteknik

Emilia Freiborg har någon gång fått tvärstanna bakom ratten.

- Ibland får man nog titta efter jättenoga. Man ser inte riktigt så bra vid Mannerheimgatan om det kommer någon eller inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland