Hoppa till huvudinnehåll

Vattenkvaliteten har blivit bättre i Östnyland - men ännu syns spår av utsläpp vid stränderna

jordbrukare Erik Oljemark
Erik Oljemark bor i Svartbäck. Längre ut vid Kalvö har han sett skumbildningar på havet som han misstänker kommer från Hermansö reningsverk. jordbrukare Erik Oljemark Bild: Yle/ Stefan Paavola vattenkvalitet,hav,svartbäck

Enligt WWF är vattnet dåligt på många håll i Europa och bekymmersamt vid Finlands kuster. Men läget har faktiskt blivit bättre i Östra Nyland säger lokala experter.

Erik Oljemark som bor i Svartbäck i Borgå har konkret erfarenhet av utsläpp. Den soliga morgonen då han får besök av Yle Östnyland är vattnet klart.

- När det blåser ostlig vind så kan man se såpbubblor på vattnet ute vid Kalvö, berättar Erik Oljemark.

Han tror att skummet som kommer med den ostliga vinden härstammar från Hermansö avloppsreningsverk.

- Det är skumbildningar som bildas på vattnet. Jag hittar ingen annan förklaring än att det kommer från Hermansö reningsverk, säger Oljemark.

jordbrukare Erik Oljemark
Erik Oljemark. jordbrukare Erik Oljemark Bild: Yle/ Stefan Paavola vattenkvalitet,hav,svartbäck

Erik Oljemark visar bilder han tagit där det ser ut som det fanns snö på vattnet.

- Jag tog prover på skummet i fjol höstas. Det var flyktigt det som man såg, så jag blev tyvärr inte klokare.

Långsamt mot det bättre

En rapport av Europeiska miljöbyrån visar att vattnet vid Finlands kustområden är i dåligt skick.

Men läget i Finska viken ser ut att långsamt gå mot det bättre, säger Esa Korkeamäki från Kymijoen vesi ja ympäristö. Föreningen tar regelbundet prover utanför Sköldvik i Borgå och utanför Lovisa.

- Utanför Borgå har helhetsmängden fosfor minskat sedan 90-talet, mängden kväve har också minskat. Klorofyllhalten i vattnet, som pekar på hur mycket alger det finns var det lägsta vi mätt ifjol, säger verksamhetsledare Esa Korkeamäki på föreningen.

Grönt sjögräs i klart vatten
Klart vatten i Svartbäck vid Erik Oljemarks strand. Grönt sjögräs i klart vatten vattenkvalitet,hav,alger,klart vatten

Fortfarande mycket näringsämnen från jordbruket i våra vatten

Näringsämnen rinner ner i åarna från jordbruk och fastigheter och spiller ut i havet. En liten mängd utsläpp kommer också från de stora industrianläggningarna i Sköldvik.

- Industrin och de kommunala reningsverken har gjort ett bra arbete. Reningsverken har förbättrats mycket under årens lopp. Men från jordbruket kommer tyvärr lika mycket som förr. Utanför Borgå kommer de största mängderna näringsämnen från Svartsån och Borgå å, säger Esa Korkeamäki.

Esa Korkeamäki konstaterar att den nya avloppsvattenlagen som träder i kraft 2019 kan förbättra läget.

Havsbottnarna vid Pellinge lider tidvis av syrebrist

Större undersökningar av vattenkvaliteten och havsbottnarnas skick har inte gjorts på ett tag i Östnyland.

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å har undersökt havsbottnen i närheten av Pellinge i Borgå i slutet av juni 2018.

- Så till vida var det bra att vi hittade inga helt döda bottnar, fastän vi tog in oss till sådana trakter var man kan förvänta sig döda bottnar. Men vi hittade nog ett antal bottnar med mycket utarmad bottenfauna, där man ser att bottnarna tidvis lider av syrebrist, säger forskare Mikael Henriksson.

Det var fråga om en pilotundersökning med tolv bottenprover. Föreningen planerar att göra en större undersökning av vattnen i Östnyland inom de närmaste åren.

Vy från Erik Oljemarks strand
En sommarmorgon i Svartbäck i Borgå. Vy från Erik Oljemarks strand vattenkvalitet,hav,svartbäck

I Helsingfors har man enligt Henriksson stenkoll på vattenkvaliteten, och längre österut mot Kotka tas det också mycket prover.

- Östnyland är en vit fläck på kartan. Det borde definitivt undersökas i vilket skick vattnet och havsbotten är med ett sådant nätverk av provpunkter att hela området skulle vara täckt, säger forskare Mikael Henriksson på föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å.

Vattnet vid badstränderna i regionen undersöks av miljöhälsovården i Borgå. Miljöhälsovården undersöker om det finns fekala bakterier i vattnet, och om det finns blågröna alger.

Enligt hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth har det hittills bara observerats blågröna alger vid stranden i Valkom.