Hoppa till huvudinnehåll

Fiskmjölet till fiskfodret renas från miljögifter i Kasnäs

En vit och röd fabriksbyggnad intill vattnet i Kasnäs med bilar i färjkö framför fabriken.
Salmonfarms fabrik vid Kasnäs hamn. En vit och röd fabriksbyggnad intill vattnet i Kasnäs med bilar i färjkö framför fabriken. Bild: Amanda Vikman/YLE industri,kasnäs hamn

Vid Salmonfarm i Kasnäs producerar man råvaran fiskmjöl som används i foder för odlad fisk. Företagets verkställande direktör Wilhelm Liljeqvist säger att man sedan starten 2016 kunnat möta den efterfråga som funnits.

– Tidigare har vi haft infrysning av strömming och vassbuk. När anläggningen skulle förnyas kom vi fram till att fiskmjöl och fiskoljetillverkning var det mest intressanta alternativet för oss.

Men fet fisk som till exempel den strömming som används till fiskfoderproduktionen innehåller halter av dioxiner och PCB som överskrider gränsvärdet. Dessa organiska miljöföroreningar får människor vanligen i sig via kosten.

Kostråden gällande fet fisk beror till stor del på dessa miljögifter, men enligt Evira innehåller odlad fisk endast små mängder dioxiner och PCB eftersom fiskfodrets kvalitet övervakas och råvaran renas.

Rostfria tankar i en fabrikshall för rening av strömming till fiskfoder.
Fiskreningsanläggningen i Salmonfarm i Kasnäs. Rostfria tankar i en fabrikshall för rening av strömming till fiskfoder. Bild: Amanda Vikman/YLE fabrik,salmonfarm

För att fiskmjölet från Salmonfarm i Kasnäs ska kunna användas som foder till den odlade fisken måste även den renas vilket är en omfattande process.

– För det första är gränsvärdet på fiskmjöl nästan tre gånger strängare än för livsmedel, vilket man kanske kan tycka är lite lustigt, säger Liljeqvist.

Han fortsätter sedan med att förklara att man för att rena fisken först hettar upp fiskmassan. Därpå skiljer man åt torrmassa och vätska. Vätskan består av fett och vatten och de flesta miljögifterna ansamlas i fettet.

Sedan separeras fettet, det vill säga fiskoljan från vattnet och fiskoljan renas med aktivkolfilter.

Med den rena fiskoljan sköljer man sedan den smutsiga torra fiskmassan och upprepar processen en gång till för att få bort fetter och därmed gifter från torrsubstansen.

– På det här viset får vi ut en väldigt stor del av miljögifterna. Det nedsmutsade aktiva kolet i filtren förs sedan för destruering till en anläggning i Riihimäki, säger Liljeqvist.

Glädjande nog har halterna av miljögifter gått neråt under en längre tid. Men Liljeqvist poängterar att gränsvärdet för foderråvaran är nästan tre gånger starkare än för livsmedel vilket innebär att reningen måste fortsätta.

"Hittills har ingen landbaserad fiskodling gått runt ekonomiskt"

Östersjön är tungt belastad av övergödning och det är främst i Bottniska viken som naturresursinstitutet tänker sig bevilja tillstånd för större fiskodlingar längre ut i havet. Finska viken och Skärgårdshavet anses för hårt belastat.

Att flytta upp fiskodlingen på land för att rena vattnet från fiskodlingen är inte något som Wilhelm Liljeqvist tror på i Finland.

– Om man gör en helhetsanalys så är skillnaden på miljöpåverkan inte så stor när man flyttar upp fiskodlingen på land. Till exempel är det en kostsam anläggning att bygga och man renar bara avloppsvattnet från fosfor men inte kväve, säger han.

– Hittills har inte en enda landbaserad fiskodling i Finland gått runt ekonomiskt.

Läs också