Hoppa till huvudinnehåll

Daghemsföreståndare i Raseborg får inte längre äta lunch på arbetstid

Rosengårdens barn leker.
Det går inte att äta ostört på daghemmet säger föreståndarna. Enligt ett nytt beslut ska de ta en lunchrast utanför arbetstiden. Rosengårdens barn leker. Bild: Yle/Marica Hildén maskrosor,Ekenäs

Daghemsföreståndarna i Raseborg måste börja luncha utanför arbetstid. Det betyder i praktiken att tiden från arbetsdagens början till dess slut blir minst en halv timme längre.

Enligt kommunala sektorns kollektivavtal Akta har en arbetstagare rätt till 30 minuter obetald måltidsrast ifall hen arbetar längre än sex timmar.

I Raseborg har daghemsföreståndarna hittills ätit på arbetstid trots att det strider mot avtalet. De har heller inte ett lokalt avtal som godkänner ett sådant arrangemang.

Daghemsföreståndarna vill inte ha lunchrast

Daghemsföreståndarna vill inte ändra praxis utan tycker att lunch på arbetstid fungerar bättre. Det kom fram när de förhandlade om saken med stadens personalansvariga.

Föreståndarna anser att deras arbete är sådant att det inte går att avlägsna sig från arbetsplatsen.

Människor runt ett mötesbord
Daghemsföreståndarna har hållit både spontana och planerade möten under lunchen. Människor runt ett mötesbord Bild: Mostphotos/lev dolgachov grupp,kommunikation,startup company,iPad,pekdatorer,coffee,bord,Samarbete,makar,kollegor

De säger att lunchen ofta de facto varit arbetstid. Det har varit just under lunchen som de till exempel har kunnat hålla spontana och planerade möten med personalen.

Föreståndarna påpekade också att de sköter arbetsuppgifter om morgnar och kvällar, till exempel när någon insjuknat och det snabbt behövs vikarier. Den här tiden har inte räknats som arbetstid.

Om lunchrast utanför arbetstid blir det som gäller, måste också arbetstiden för vikariearrangemang utanför den egentliga arbetsdagen räknas som arbetstid, säger föreståndarna.

Dessutom finns det inte alltid möjlighet att äta lunch nära daghemmen eftersom de ligger långt ifrån närmaste lunchrestaurang. Det går enligt föreståndarna inte att äta en ostörd lunch på daghemmet.

Personalsektionen anser ändå att det är viktigt att alla anställda behandlas lika och utgående från kollektivavtalets regler.

Staden: Daghemsföreståndarna hör inte till undantagen

Enligt Akta-avtalet (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal) kan personalen ha rätt att äta lunch på arbetstid endast i exceptionella fall.

Det kan handla om personal i periodarbete på sjukhus, hälsocentraler samt vårdinrättningar kan ha rätt att äta på arbetstid. Det handlar då om en snabb matrast på 15-20 minuter.

Gammal klocka.
En lunchrast på minst 30 minuter utanför arbetstid innebär att dagen på jobb förlängs lika mycket. Gammal klocka. Bild: Unsplash/ petradr gammal klocka

Daghems- och skolpersonalen har också rätt att äta på arbetstid eftersom de fungerar som så kallade modellätare. Personalsektionen anser att daghemsföreståndarna inte platsar i den här kategorin.

Personalsektionen i Raseborg har därför nu beslutat att daghemsföreståndarna ska få en måltidsrast på minst 30 minuter per dag utanför arbetstid.

Personalsektionen säger att måltidsrasten framöver också ska beaktas i arbetstidsplaneringen. Det innebär att daghemsföreståndarna på papper får minst en halv timme längre arbetstid.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland