Hoppa till huvudinnehåll

Taxi Vasa om FPA-resorna: Allt har hittills fungerat som det ska

Ingången till HVC i Närpes. I förgrunden skymtar en gul taxiskylt.
Ingången till HVC i Närpes. I förgrunden skymtar en gul taxiskylt. Bild: Yle/Juho Karlsson taxibilar,Närpes,hälsocentraler,Österbotten

På många ställen i Finland har man haft problem med FPA-resorna i och med den nya upphandlingen av beställningscentraler. I Österbotten har dock det mesta förlöpt smärtfritt.

Från och med månadsskiftet ersätter FPA taxiresor endast om de har beställts via en beställningscentral som har avtal med FPA. För Österbottens del innebär det att en kund som har rätt till en taxiresa som ersätts av FPA ska ringa Taxi Vasa.

Trots stora problem i bland annat Satakunda och norra Finland, så har allt fungerat som det ska i Österbotten.

- Vi fick med flera bilar än vi hade ursprungligen och vi svarar på samtalen väldigt snabbt. Samåkningar ordnas och allt fungerar som det ska, så positivt, riktigt positivt, säger Tatu Aitoaho på Taxi Vasa.

Taxibilar vid stolpen utanför Posten i Vasa.
Taxibilar på rad i Vasa. Taxibilar vid stolpen utanför Posten i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen taxibilar,Vasa,taxibil

Enligt Aitoaho gäller det här för alla delar av Österbotten.

- Vi har alltid tillräckligt med bilar tillgängliga i alla områden vart vi förmedlar körningar. Så man kan lita på att då man ringer och beställer en FPA-taxi via Taxi Vasa, så får man alltid en bil, försäkrar Aitoaho.

Endast små ändringar för Österbottens del

Orsaken till att man haft så mycket problem på annat håll kan bero på det att man där bytt system helt och hållet. I Österbotten har man i stort sett haft samma system redan i några år.

Den största skillnaden för Österbottens del är egentligen det att resorna till och från sjukhuset ska beställas separat. Det vill säga att taxin som beställs för ditresan inte längre kan stanna och vänta på kunder för återresan.

FPA-resorna från och med 1 juli

  • Alla FPA-resor ska nu beställas via en beställningscentral. I Österbotten via Taxi Vasa. Numret är 0800 99 000 (samtalet är avgiftsfritt).
  • Kunden kan på samma gång beställa alla de resor som han eller hon känner till för 14 dygn framåt.
  • Kunden betalar en självriskandel på 25 euro för resan. Det lönar sig att via de regionala numren även beställa resor som underskrider självrisken, eftersom de automatiskt räknas in i årssjälvrisken. När årssjälvrisken (300 euro) har överskridits ersätter FPA resekostnaderna i sin helhet under resten av året.
  • Tur- och returresorna ska beställas separat. Det här betyder att taxin som beställts för ditresan inte längre kan stanna och vänta på kunden för återresan.

- Väntekörningarna är borta. Alla körningar är enskilda enkelriktade körningar. Det är samma anvisningar i hela Finland angående det här, konstaterar Aitoaho.

- De kunder som har egentaxirätt, de har rätt till den här bekanta taxin, men det är FPA som avgör det.

Lugnaste tiden på året

Taxiföretagaren Tom Holmlund i Närpes har inte heller märkt av några större problem med FPA-resorna i Österbotten.

- Inte har det varit någon bilbrist men vi ska ha i åtanke att det är lugnaste tiden på hela året då det gäller FPA-körningar.

- Inte tror jag det kommer att vara några bekymmer de närmaste veckorna, men i slutet av augusti och början av september kommer det att bli mer spännande då transporterna ökar.

På landsbygden beställer man en chaufför, i staden en bil― Tom Holmlund

Överlag är inte Holmlund värst förtjust i den nya taxilagen och han anser att reformen har körts igenom med tanke på städerna.

- Man bygger upp det här med sådana system som har fungerat i städerna. Vi har två skilda världar om man jämför landsbygdstaxi och stadstaxi. På landsbygden beställer man en chaufför, i staden en bil.

En taxichaufför med glasögon står framför sin bil.
Tom Holmlund. En taxichaufför med glasögon står framför sin bil. Bild: Yle/Juho Karlsson taxibilar,Österbotten,Närpes,taxichaufförer

Med det syftar han på att kunderna ofta är bekanta med sina lokala chaufförer som tidigare kunde vänta på dem utanför sjukhuset då kunden varit inne. Det kan de inte göra mera.

- Kunderna är väldigt negativa om det kommer någon främmande och speciellt här på landsorten så är språkfrågan en viktigt sak.

- De äldre kanske inte kan finska och ibland kan det vara bekymmer om det är någon helfinsk chaufför som kommer från Vasa och det kan bli svårt att hitta fram.

Artikeln korrigerad 6.7 kl. 9:15. Tidigare stod det att det är på grund av den nya taxilagen som man på många håll i landet haft problem med FPA-resorna. Det är nu korrigerat till att det är FPA:s nya upphandling av beställningscentraler som orsakat problem.