Hoppa till huvudinnehåll

Väst hotas att drunkna i plast - Kina börjar skydda miljön

Avfall i Kina
Det välmående Hongkong har länge transporterat allt plastavfall till återanvändare i det övriga Kina. Nu dumpas avfallet i stället på Hongkongs snart fulla soptippar. Avfall i Kina Bild: yle/björn åhdal plast

Drygt fem månader efter att Kina stoppade importen av 24 olika typer av avfall har inget av de berörda länderna kommit på ett hållbart alternativ till den omtvistade exporten. Det gäller i synnerhet för plastavfallet.

År efter år har Kina tagit emot mer än hälften av industriländernas plastavfall. Kina började importera avfall för återanvändning redan på 1980-talet då landets snabba industrialisering inleddes.

Överbelastade återanvändare, desperata japaner

Allra mest plast har skeppats till Kina från USA och Japan, men också många EU-länder är illa ute. Till exempel har Irland exporterat hela 95 procent av sitt plastavall till Kina.

Storbritannien har för sin del skeppat ungefär 500 000 ton plastavfall till Kina per år.

De inhemska återanvändningscentralerna har inga möjligheter att behandla så stora volymer, och många centraler är redan överbelastade.

I Japan är läget ännu värre. Bara en liten del av de japanska återanvändarna har överhuvudtaget tillgång till utrustning som är nödvändig för att det ska gå att handskas med olika typer av plast.

Hälsovådlig hantering, ekonomin prioriteras

Industriländerna har skeppat avfallet till flera olika kinesiska hamnar därifrån det har transporterats vidare till återanvändarna. De fungerar i första hand i fattiga kommuner där de är viktiga sysselsättare.

- De som återanvänder plast i Kina använder synnerligen primitiva metoder. Det här leder både till att arbetarnas hälsa tar skada och till miljöförstöring i de samhällen där återanvändningen utförs, konstaterar en representant för Greenpeace i Hongkong.

Två Greenpeace aktivister i Hong Kong
Greenpeace har i åratal försökt få den kinesiska regeringen att förbjuda avfallsimporten. Greenpeace är den mest inflytelserika utländska miljöorganisationen i Kina. Två Greenpeace aktivister i Hong Kong Greenpeace

Kinas miljöministerium har länge förespråkat ett förbud av avfallsimporten. Ekonomiskt har den ändå varit så lönsam att det dröjde länge innan ministeriet fick sin vilja igenom.

Skamlig verksamhet, nödvändig förändring

Avfallsimporten har fått mycket negativ uppmärksamhet i Kina under de senaste åren. Allt fler kineser anser att det är förnedrande att deras hemland tar emot skräp från andra länder.

- Det kinesiska folket kräver en miljövänligare utveckling. Också ledningen anser att det är dags att ändra linje, förklarar professorn Jia Qingguo.

Tack vare attitydförändringen har avfallsimporten stoppats även om ekonomin lider i många kommuner. Målet är att förbudet ska resultera i att Kinas bristfälliga inhemska återanvändning effektiveras.

Dåliga alternativ, skrämmande mängder

Länder som har exporterat stora mängder avfall till Kina förmodas nu utreda möjligheterna att i stället skeppa det till exempel till Indonesien, Thailand och Vietnam. Inga länder kan ändå ta emot ens närmelsevis lika mycket avfall som Kina.

Det har också varit klart billigare att skeppa avfallet till Kina än till andra länder. Rederier som fraktar exportvaror från Kina till väst har svårt att fylla sina fartyg i den motsatta riktningen, så de har varit villiga att för ett lågt pris frakta containrar fyllda med avfall till Kina.

USA har för sin del förgäves uppmanat Kina att häva importförbudet. I några länder har man också redan börjat dumpa återanvändbart avfall på soptipparna.

När det gäller plast är det frågan om väldiga volymer. Ungefär 80 miljoner ton plastavfall skulle ha exporterats till Kina under de följande tio åren ifall förbudet inte hade införts. Björn Ådahl, Hongkong

avfalsskärl gul och grön
I synnerhet utanför de största kinesiska metropolerna är återanvändningen outvecklad. I staden Shaoguang kan man välja mellan patriotiska soptunnor för blandat avfall och gröna tunnor för återanvändbart skräp. avfalsskärl gul och grön Bild: Yle/Björn Åhdal plast

Läs mera:

Kommentar: Klart det skulle vara skönt att skylla hela plastproblemet på Kina

Lännen Media fick backa gällande sin nyhet om att Kina dumpar din sorterade plast i havet. Kanske delade du också den? Det är klart det är skönt att läsa rubriker om att vi kan sluta sortera, att vi kan två våra händer och skylla på Kina, men så enkelt är ju ingenting när det gäller miljöproblemen vi står inför, skriver Marianne Sundholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes