Hoppa till huvudinnehåll

Tycker du att sommartiden borde slopas? Nu kan du vara med och påverka EU:s beslut

En klocka med visare som snurrar runt.
En klocka med visare som snurrar runt. Bild: Yle/Tero Kyllönen sommartid,klockor

Europeiska unionen vill nu höra medborgarnas röster i frågan om sommartiden faktiskt borde slopas. Komissionen har öppnat en enkät på webben som senare ska användas som stöd i beslutsfattandet.

Hör du till dem som är trötta på att vrida klockan fram och tillbaka två gånger om året? Snart kan du slippa besväret.

I februari röstade en klar majoritet av ledamötena i Europaparlamentet för att grundligt utreda om man borde slopa skild sommartid och vintertid. Som en följd av beslutet har Europeiska kommissionen nu tagit beslutet att höra alla medlemsländers åsikter i frågan och öppnat en enkät som alla EU-medborgare fritt får gå in och svara på.

Enkäten som finns tillgänglig på alla EU-språk hittar du här – förutsatt att sidan inte är överbelastad som den varit med jämna mellanrum sedan enkäten öppnades den 4 juli.

I enkäten får medborgarna beskriva sina erfarenheter av att flytta klockorna mellan normal- och sommartid på en skala från väldigt positiv till väldigt negativ. Man får även som lösning föreslå slopande av sommartid i hela EU eller att fortsätta flytta klockorna som förr.

Enkäten är öppen fram till den 16 augusti.

På Finlands initiativ

I Finland fick ett medborgarinitiativ om att slopa sommartiden i fjol över 70 000 underskrifter. Ärendet behandlades därmed i riksdagen, men det blev snabbt stopp trots att en majoritet av ledamöterna var för att slopa sommartiden.

Riksdagen konstaterade att Finland inte kan fatta beslut om saken på egen hand eftersom EU:s direktiv binder alla medlemsländer.

Därför blev Finland initiativtagare i frågan i EU i stället. Åtminstone Polen och Estland är på Finlands linje om att slopa sommartiden helt. Ifall en majoritet av medlemsländerna kommer till samma slutsats har Europakomissionen en skyldighet att agera i enlighet med det.

– Vi vill inte ha någon lapptäckslösning. En sådan skulle försvåra EU:s inre marknad, säger komissionens informatör Enrico Brivio till Yle Uutiset.

Klocka med visare.
Klocka med visare. Bild: Yle sommartid,vintertid,normaltid,klockor

Omdebatterade för- och nackdelar

Enligt Brivio finns det inte tillräckligt mycket uppgifter om sommartidsarrangemangens effekter på hälsan för att göra något beslut enbart baserat på det.

Medan sommartiden bevisligen får befolkningen att vistas mera utomhus om kvällarna verkar den också förvirra vår biorytm mer än forskare tidigare trott. Det finns heller inga entydiga bevis på att sommartiden skulle ha en positiv inverkan på trafiksäkerheten, säger komissionen.

Europakomissionen utreder nu alltså de möjliga effekterna av två olika alternativ: att slopa sommartiden i hela Europa eller att fortsätta flyttandet av klockor som det hittills gjorts.

Ifall sommartiden slopades skulle medlemsländerna emellertid själva få välja vilken tidszon de önskar höra till. En så kallad konstant sommartid skulle också vara en möjlighet.

Borde sommartiden slopas?

Ja, onödigt att flytta klockorna hela tiden.
88.4% (1524 röster)
Nej, systemet är bra som det är.
8.9% (154 röster)
Jag bryr mig egentligen inte.
2.7% (46 röster)
Antal avgivna röster: 1724