Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer om Alko stänger för gott?

En försäljare lyfter ner en rödvinsflaska åt en kund.
Vad händer om Alko läggs ner? En försäljare lyfter ner en rödvinsflaska åt en kund. Bild: Alko/Kaapo Kamu alkoholdrycker,Alko,kundservice,viner,handel,rödvin

Alkos existens är mer hotad än någonsin. Det finns åtminstone två orsaker. Dels har starka politiska krafter satts i rörelse för att frigöra alkoholförsäljningen. Dels håller Alkos roll på att förminskas till den grad att EU att kan kräva en upplösning av monopolet.

Vill du köpa ditt vin i matbutiken? Frågan kan vara mer brännhet än du först skulle tro.

Alkos roll har redan minskat som följd av den nya lagen som tillåter försäljning av starköl och av etanolbaserad, så kallad long drink, i matbutikerna.

Den nya lagen tillåter också till exempel att beställa en hel flaska whisky på krogen klockan fyra på morgonen.

Alko kan alltså inte längre styra vår konsumtion som tidigare. Alkos försäljning har också minskat.

Kund på Systembolaget i Sverige.
Kund på Systembolaget i Sverige. Bild: AOP alkoholdrycker,Systembolaget

Alko står på lös grund

Till och med Alkoholförsäljarnas förbund, SAJK konstaterar att Alkos existens står på lös grund. När Finland gick med i EU fick vi ett undantagstillstånd för monopolet i EG-domstolen för att skydda medborgarna mot alkoholens skadeverkningar.

- Ifall vinerna inte längre skulle höra under monopolet skulle EU kunna kräva att monopolet läggs ner då det står på en för smal grund, konstaterar SAJK.
Dessutom skulle Alko i en sådan situation bli ekonomiskt olönsamt.

- Det finns ingen realism i att endast frigöra vinerna från monopolet - det gäller ”allt eller inget”, hävdar SAJK, som representerar importörer och partiförsäljare av alkohol.

Individens frihet mot folkhälsan

I den politiska diskussionen förs ofta sinsemellan ej jämförbara argument mot varandra. Medborgarnas frihet ställs mot folkhälsan. Ekonomiska argument ställs mot medicinska.

Främst inom Samlingspartiet men också inom Blå framtid finns de som vill skrota alkoholmonopolet i Finland. De övriga partierna är delade i frågan och också inom Samlingspartiet finns de som är kritiska mot en liberaliserad, avreglerad marknad.

Alkoholism
Alkoholism Bild: Yle/Madeleine Boström alkohol

De som vill lägga ner monopolet ser Alko som ett hot mot den personliga friheten i samhället - ”ett överdrivet förmynderi” enligt Samlingspartiet.

Blå framtids Sampo Terho har sagt att han känner sig som en vuxen individ i Bryssel, där han kan handla vin i matbutiken, medan han i Finland behandlas som ett barn.

Alko: alkoholen skadar Finlands konkurrenskraft

Alko själv kom med ett väldigt tydligt uttalande i samband med att den nya alkohollagen bereddes:

- Alkohol är inte individens ensak, utan en fråga för hela samhället, står det i Alkos kommentar till lagberedningen.
Tidigare liberaliseringar har lett till ökade skador, hävdar bolaget.

I debatten sägs det ofta att problemdrickarna dricker oberoende av alkoholpolitik, medan de övriga drabbas av onödigt förmynderi.

- Det finns klara forskningsbevis på att åtgärder som att begränsa tillgängligheten till alkohol eller att höja alkoholskatterna har gynnsamma effekter på alkoholskadeutvecklingen, säger Thomas Karlsson.

Alkoholforskaren Thomas Karlsson, THL
Alkoholforskare Thomas Karlsson Alkoholforskaren Thomas Karlsson, THL Bild: Yle/Anna Savonius spritforskning

- Problemdrickarna uppstår heller inte ur intet, påpekar han.

Alko för fram att en uppluckring av alkohollagstiftningen har en negativ inverkan på Finlands konkurrenskraft eftersom alkoholskadorna har en omfattande negativ effekt på arbetslivet i stort.

Oluttölkki
Oluttölkki Bild: Henrietta Hassinen / Yle alkohol (njutningsmedel),alkoholdrycker,alkoholkonsumtion,alkoholanvändning,alkoholism,alkoholkultur,alkohollag,alkoholfria drycker,öl,brännvin

Liberaliseringsförespråkarna i sin tur ser den fria marknaden som stimulerande både för sysselsättningen och för de små finländska bryggerierna och ekonomin i allmänhet.

Konsumtionen minskar

Det som talar för en friare politik är att supandet minskar. Konsumtionen ökade ända till år 2007, men har minskat stadigt efter det.

Thomas Karlsson, forskare på Institutet för hälsa och välfärd (THL), vill ändå inte dra långtgående slutsatser.

- Alkoholkulturen är i ständig förändring, men den förändras långsamt och förändringarna som pågår behöver inte alltid styra konsumtionen åt samma håll i olika befolkningsgrupper, säger Karlsson.

Bland minderåriga har alkoholkonsumtionen sjunkit sedan millennieskiftet.

Men totalkonsumtionen av alkohol är ändå hög i Finland om man jämför med andra länder i Europa. Skadorna är omfattande – det är ett faktum.

Vi är ett land där ”kalsarikännit” (ungefär: dra en fylla ensam hemma i bara kalsongerna) blir ett begrepp som glatt används i den offentliga diskussionen - i positiv bemärkelse.

- Den stereotypa definitionen på europeisk dryckeskultur är oftast att man dricker ett glas vin eller två i samband med måltider. Att det renodlat skulle drickas så här någonstans, ens i medelhavets vinländer, är dock inget annat än en stereotypi, påpekar Thomas Karlsson.

Paljon alkoholipulloja
Paljon alkoholipulloja Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors,alkohol (njutningsmedel),alkoholdrycker,alkoholism,alkoholkonsumtion,alkoholanvändning,alkoholkultur,restauranger

Medelhavsländerna är i själva verket väldigt olika sinsemellan. Till exempel i Frankrike är konsumtionen hög (ungefär som i Finland), medan italienarna dricker klart mindre.

Vi är värst i Norden

I en nordisk jämförelse är vi värst. Norrmännen dricker minst, därefter kommer svenskarna och danskarna.

Konsumtionen i Finland var 10,3 liter år 2017 (beräknad i liter, 100 procent alkohol per invånare över 15 år) och i Sverige 9,0 liter. På Island konsumerades i medeltal 8 liter alkohol och i Norge 7 liter (2016). I Danmark (2017) var konsumtionen ca 9,1 liter.

Systembolagets logo i affärens fönster
Systembolagets logo i affärens fönster Bild: Yle / Pekka Palmgren Systembolaget

I Sverige står Systembolaget ohotat. Det förs väldigt lite debatt om monopolets roll i Sverige. Det svenska bryggeriförbundet säger sig vara nöjt med att sälja öl i genom Systembolaget och vill inte som sina finländska kolleger utöka försäljningsnätverket till att gälla matbutikerna.

Svenskarna blandar sig i finländsk alkoholdebatt

När Finland beredde den nya, liberala alkohollagstiftningen, svallade debattens vågor över viken till Sverige och ända till Norge. Sveriges regering och Systembolaget vände sig skriftligen till EU med en oro för att Finland frångår den nordiska alkoholpolitiken. Norges hälsominister sällade sig till gruppen.

Blanche Jarn på den svenska tankesmedjan Timbro, tycker det är pinsamt.

- Jag tycker inte att den svenska staten överhuvudtaget borde blanda sig i vad folk dricker, men den svenska staten borde särskilt inte blanda sig i vad finländare dricker, säger hon.

I Sverige får starkölet inte vara nedkylt

Blanche Jarn hör till dem i Sverige som ifrågasätter Systembolaget och den svenska alkoholpolitiken.

Blanche Jarn på tankesmedjan Timbro i Sverige
Blanche Jarn tycker att staten ska sluta blanda sig i vad folk dricker Blanche Jarn på tankesmedjan Timbro i Sverige Bild: Yle / Pekka Palmgren Timbro

- När politiker tar sig rätten att lägga sig i vad andra äter och dricker är det att dra det elitistiska föraktet för vanliga människor till sin spets, säger Blanche Jarn.

Blanche Jarn tolkar det som att staten ser alla medborgare som potentiella alkoholister som bör skyddas från sig själva.

Hon tar som exempel förbudet att sälja nedkylt öl i Systembolaget.

- Om man alls ska få köpa öl i det här landet ska det då åtminstone inte vara en njutning, ironiserar hon.

Här hemma får finländare köpa nedkylt öl i Alko. Men Finland står just nu i ett vägskäl. Antingen fortsätter vi på liberaliseringslinjen och blir mer som Danmark. Eller också håller vi oss kvar i den traditionella svensk-nordiska kulturen, där vi poängterar potentiella skador.

”29 000 fall av misshandel, 8 000 fyllekörningar och 1 400 alkoholrelaterade dödsfall”

Den stora frågan inom alkoholpolitiken är vilken roll monopolet sist och slutligen har i Finland. Vad skulle ske vid avreglering?

- Alko sköter sitt kunduppdrag och folkhälsouppdrag bra, anser Thomas Karlsson.

Monopolställningen medför att de alkoholdrycker som säljs via Alkos monopol begränsas till cirka 350 butiker i hela Finland i stället för att säljas av över 5 000 detaljhandlare.

Karlsson påpekar också att tack vare Alko används heller inte priset i marknadsföringssyfte.

- Sysselsättning, företagsamhet, konsumentens ökade frihet har varit centrala i argumenteringen. Det som dock har åsidosatts i debatten har varit hälso- och välfärdsaspekter som klart sekundära aspekter, säger Karlsson.

I Sverige lät Systembolaget utföra en stor undersökning om effekterna av en nedläggning av monopolet. En internationell forskargrupp kom till att det skulle leda till ”ytterligare 29 000 fall av misshandel, 8 000 fyllekörningar och 1 400 alkoholrelaterade dödsfall per år”.

Också här hemma är alkoholforskarna fullständigt övertygade om att ett ökat utbud leder till ökad konsumtion vilket leder till mer skador för individerna och samhället.

Juha Mikkonen på föreningen Ehyt, en organisation som jobbar med förebyggande rusmedelsarbete, slår fast vad som kärnan i nordisk alkoholpolitik.

- Alkohol är en skadlig produkt, säger han.

Han var definitivt emot den senaste lagändringen som luckrade upp reglerna.

Juha Mikkonen EHYT r.f
Juha Mikkonen jobbar med förebyggande rusmedelsarbete Juha Mikkonen EHYT r.f Bild: Jaakko Lukumaa alkohol (njutningsmedel)

Har den nya lagen lett till problem?

Vi har under våren fått läsa i medier att starkölsförsäljningen i matbutikerna ingalunda har lett till ökat supande, hälsoskador, slagsmål eller ökat tryck på barnomsorgen. Var finns då problemet?

Frågan går till Juha Mikkonen.

- För det första är det för tidigt att bedöma effekterna, påpekar Mikkonen.

- För det andra har priset på starköl inte ännu sjunkit, fortsätter han.

De prognoser som gjordes inför den nya lagen grundade sig på en prisnedgång på 40 procent gällande både öl och long drink.

- Vi får se om priset så småningom sjunker och vad det i sin tur leder till, resonerar Mikkonen.

Men tror du inte att problemdrickarna, alkoholisterna, skaffar sin sprit oberoende av restriktioner och priser? Varför ska måttliga konsumenter belastas av stränga regler?

- Problemdrickarna föds inte i ett vacuum, svarar Juha Mikkonen.

Thomas Karlsson på THL håller med.

- Knappast har någon som senare i livet utvecklat alkoholproblem haft det som målsättning från början, säger Karlsson.

Alkoholdrycker i en Alkoaffär
Alkoholdrycker i en Alkoaffär Bild: YLE skumvin

- Vi måste komma ihåg att alkoholmarknadens värde är över en miljard euro vilket motiverar industrin att lobba för en fri marknad, varnar Juha Mikkonen.

- Sist och slutligen är det en fråga om värderingar. Är man villig att begränsa sina alkoholinköp till 350 Alkobutiker och betala lite mer så att konsumtionen och alkoholskadorna inte ska öka, eller värdesätter man mer individens rätt till självbestämmande och privata marknadens vinstintressen, frågar Thomas Karlsson.

Det fria Danmark

I Danmark flödar spriten fritt. Det finns väldigt få begränsningar. Kiosker och matbutiker säljer starksprit, vin och öl vilken tid på som helst på dygnet.

Jorgen säljer sprit i kiosken i Köpenhamn
Jorgen säljer sprit i kiosken Jorgen säljer sprit i kiosken i Köpenhamn Bild: Yle / Pekka Palmgren Alkohol,Köpenhamn

I en kiosk på Peder Skrams gade i södra Köpenhamn träffar jag Jorgen Hielm som driver en kiosk.

- Kan jag köpa sprit här, frågar jag när jag stiger in.

- Allt du vill, svarar han och presenterar ett imponerande sortiment.

Alkohol upptar en stor del av hyllutrymmet i kiosken. På väggen finns en skylt som berättar att åldersgränsen för att köpa vin och öl är 16.

Åldersgränsen för att köpa alkohol i Danmark är 16 för vin
Åldersgränsen för att köpa alkohol i Danmark är 16 för vin Bild: Yle / Pekka Palmgren Alkohol,åldersgräns

- Ber du alltid att få se legitimation då unga vill köpa alkohol, frågar jag.

-Nej, svarar han ärligt.

Han ser inte alkohol som ett problem, trots att han vet att danska unga super mest i Europa.

- De slutar med det så småningom, när de blir vuxna, säger Jorgen.

Peter Konow på Alkohol og Samfund
Peter Konow säger att danska unga super för mycket Peter Konow på Alkohol og Samfund Bild: Yle / Pekka Palmgren Alkohol,Danmark

Peter Konow jobbar på Alkohol og samfund, en dansk organisation som sysslar med alkoholupplysning. Han är inte övertygad.

- Alkohol är ett problem också i Danmark. Det finns fler regler för smör än vad det finns för alkohol, konstaterar han lakoniskt.

- Speciellt ungas drickande är bekymmersamt, säger han.

Jag berättar om vad jag hört i Danmark för Juha Mikkonen som jobbar med förebyggande rusmedelsarbete i Finland.

- Danska unga super mest i hela Europa, visar statistiken. Vi får se hurudana vuxna de blir, konstaterar Mikkonen.

Här hemma har ungas drickande minskat i näsan 20 år men nya undersökningar visar att finländska unga i stället ökar sitt drickande när de blir vuxna.

Varför dricker vi så mycket?

Varför dricker finländarna mer än danskarna, trots att alkoholförsäljningen är fri i Danmark men begränsad i Finland?

Enligt alkoholforskningen borde striktare regelverk leda till mindre utbud, vilket borde leda till mindre konsumtion. Det regellösa Danmark borde ha rekordsiffror vad gäller konsumtion, men så är det inte.

Finländarna borde enligt den rådande teorin dricka mindre än de fria danskarna, men så är det inte.

- Varför inte?

Jag frågar Peter Konow på Alkohol og samfund. Han håller en lång paus. Tänker efter.

- Det vet jag faktiskt inte, säger han.

Läs mera:

Sveriges bryggerier är inte avundsjuka på de finländska bryggeriernas rätt att sälja i matbutikerna

Svenska bryggerier har noterat det finländska beslutet att tillåta försäljning av starköl i matbutikerna men tänker inte trycka på beslutfattarna i Sverige för att få samma rätt. De svenska bryggerierna är nöjda som det är.

Läs också