Hoppa till huvudinnehåll

Allt starkare bevis för sambandet mellan alkohol och cancer - ”Utan alkohol skulle vi ha 1300 cancerfall färre varje år”

Ung kvinna dricker och röker.
Sambandet mellan alkohol och bröstcancer är starkt. Ung kvinna dricker och röker. Bild: Copyright 2011-2012 Kozzi.com alkoholdrycker,alkoholkonsumtion,alkoholism,alkohol (njutningsmedel),tobaksrökning,ungdomar,kvinnor,flickor,unga vuxna,tonåringar,viner,cigaretter,vinflaskor

Kopplingen mellan cancer och alkohol har varit ett faktum sedan 1980-talet, men det var år 2010 som Världshälsoorganisationen WHO slog larm på allvar. Den nyaste forskningen pekar på ett allt klarare samband mellan alkohol och bröstcancer.

-Vi har sedan början av 2000-talet inom Cancerförbundet kämpat för att göra sambandet känt, säger Clarissa Bingham, som är sakkunnig vid Cancerförbundet och magister i livsmedelsvetenskaper.

Hon har tillsammans med specialläkare Eeva Ollila skrivit en artikel i läkartidningen Duodecim som bedömer konsekvenserna av en allt friare alkoholpolitik i Finland.

Baserat på Världshälsoorganisationens WHO:s forskningssiffror kommer de till att ungefär 1 300 cancerfall i Finland årligen beror på alkoholkonsumtion, vilket är fler än vad som tidigare varit känt.

Det motsvarar fyra procent av cancerfallen. Enligt Bingham och Ollila är bedömningen i underkant.

Alkohol och bröstcancer

Det har sedan 1980-talet varit känt att alkohol kan orsaka cancer i mun, svalg, struphuvud, matstrupe och lever.

Under 2000-talet har sambandet stärkts för flera vanliga cancerformer, och i WHO:s forskningscentrals IARC:s rapport från 2010 omfattas också tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer hos kvinnor.

Vinglas med sko
Vinglas med sko Bild: Mosthphotos viner

IARC (International Agency for Research in Cancer) har nyligen publicerat nya data från Frankrike som visar att alkoholkonsumtion kommer på andra plats efter cigarrettrökning som förorsakare av cancer.

Också globalt är alkohol den största riskfaktorn för cancer efter tobak.

Redan en daglig portion ökar riskerna

-Det finns ingen ”säker” nedre gräns, hävdar Bingham och Ollila.

Åtminstone när det gäller bröstcancer ökar risken redan vid ett glas per dag och växer successivt med ökat intag.

Det behövs alltså inget missbruk för att cancerrisken ska öka. Men den stora riskökningen uppstår visserligen vid en relativt hög konsumtion.

Alkohol bidrar till cancer på många olika sätt. Det ämne som bildas när etanol bryts ned i kroppen, acetaldehyd, är direkt cancerframkallande. Men många samband mellan cancer och alkohol är ännu inte kända.

-Eftersom de flesta finländare är måttliga konsumenter av alkohol skulle det vara viktigt att minska totalkonsumtionen, konstaterar Clarissa Bingham och Eeva Ollila.

Nyligen publicerat - Vetenskap