Hoppa till huvudinnehåll

MOT: Upprepade brister i djurskydd vid ett av Finlands största broilerslakterier

Kuvituskuva: teurastamo
Kuvituskuva: teurastamo Bild: Camilla Arjasmaa / Yle MOT,broilrar,Slakteri

Ett slakteri i Lundo har under åren 2015-2018 fått fem anmärkningar av veterinärer, rapporterar Yles grävande program MOT.

Enligt MOT har slakteriet flera gånger prickats för brister i djurskydd. Det handlar om företaget Naapurin Maalais-kanas slakteri i Lundo som marknadsfört sig som ett etiskt alternativ som tar extra hänsyn till djurens välbefinnande.

På basis av intervjuer med nuvarande och tidigare veterinärer vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira har det upprepade gånger visat sig att det har brustit i slaktrutinerna: Fåglarna som ska avlivas har inte bedövats och levande fåglar har hamnat i behållaren för kadaver.

En anställd har också slagit en broiler.

De senaste veterinäranmärkningarna är från våren 2018.

Brister i slaktrutinerna

Naapurin Maalaiskana har under några år vuxit och står nu för tio procent av fjäderfämarknaden i Finland.

Enligt företaget är bakgrunden till anmärkningarna bristande sakkunskap som man nu åtgärdat genom behörig arbetsledning samt systematisk utbildning av personalen.

Slakteriet har redan tidigare haft problem med bedövning av djuren i slaktrutinen. Ifall bedövningen misslyckas leder det till onödigt lidande för djuret.

- Vi har lärt oss av tidigare misstag. Företagets ledning och personal har förbundit sig till att på alla sätt garantera att djuren behandlas väl under hela slaktprocessen. Vi tar det alltid på allvar och ingriper genast ifall misstankar om fel i rutinen uppdagas, säger företaget till MOT.

Fyra pågående rättsfall

Arbetstagare berättar för MOT om bristfällig introduktion av nya arbetsuppgifter. I en av anmärkningarna konstateras att personer som saknar nödvändiga certifikat har jobbat på slakteriet.

Arbetstagare berättar också för MOT att det förekommer bristfällig introduktion av nya arbetsgifter på slakteriet.

Gentemot företaget pågår just nu fyra rättsliga ärenden som handlar om arbetstagares erfarenhet av diskriminering och mobbning. Företaget vill inte kommentera de oavslutade rättsprocesserna.

Artikeln baserar sig på MOT: Eettistä tuotantoa korostavalla suurella broileriteurastamolla on ollut puutteita eläinsuojelussa – työntekijä löi lintua ja tainnutuksesta pääsi läpi lintuja tajuissaan skriven av Kati Pehkonen.