Hoppa till huvudinnehåll

Sju kilometer ny cykelväg – Lojo vill bli Finlands bästa cykelstad

Förvaltningsdirektör Hanna-Maria Grandell utanför stadshuset i Lojo.
16 kilometer per dag. Förvaltningsdirektör Hanna-Maria Grandell deltar i stadens kampanj genom att cykla till jobbet. Förvaltningsdirektör Hanna-Maria Grandell utanför stadshuset i Lojo. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Lojo,stadshus,cykel

Målet är ambitiöst. Lojo vill bli Finlands bästa cykelstad år 2021. Staden försöker få invånarna att ta cykeln till jobbet och skolan för att minimera koldioxidutsläpp.

Lojo stad satsar tillsammans med stadens idrottscenter målmedvetet på att göra staden mera cykelvänlig. Projektet är en av flera miljövänliga satsningar som görs inför bostadsmässan som ordnas 2021.

Målet är att öka cyklingens popularitet, speciellt när det gäller kortare vardagssträckor till jobbet och till skolan.

Under sommaren kommer det att byggas sju kilometer ny cykelväg i Lojo. Fyra kilometer byggs mellan Gunnarla och Tynnismalmen. Resten byggs i Nummis centrum och längs Routiovägen.

- Vi borde förbättra möjligheterna att cykla här i Lojo centrum. Det är inte lätt att veta var man ska cykla och var man ska gå, säger Hanna-Maria Grandell som är förvaltningsdirektör på Lojo stad.

Cykelväg i Lojo.
Totalt byggs sju kilometer ny cykelväg i Lojo. "Insjöstaden" ska även bli cykelstad. Cykelväg i Lojo. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Lojo,cykelvägar,asfalt

- När jag cyklar från Virkby till centrum så är jag hela tiden lite osäker på var jag får cykla. Det är mycket trafik där och vägarna är inte alls bra för cyklister. Vi är inte alls nöjda just nu, säger hon.

I en enkät som staden lät göra ifjol ansåg 84 procent av de svarande att cyklingens smidighet avsevärt kunde förbättras inom tätorten och i centrum.

Man ansåg även att det är viktigt att öka mängden cykelvägar, samt förbättra parkeringsmöjligheterna.

Förra året byggde man färdigt en 2,4 kilometer lång lättrafikled längs Kisakalliovägen som når ända fram till Idrottsinstitutet Kisakallio. Projektet kostade ungefär en miljon euro.

Trafikverket har beviljat staden ett stöd på 28 000 euro. Enligt beräkningar som gjorts av NTM-centralen i Nyland uppskattas kostnaderna för en kilometer kombinerad cykel- och gångväg vara 350 000 euro.

Två barn vid sina cyklar utanför Prisma i Lojo.
Sofia Sormunen och Tinja Saarinen tycker att det finns bra cykelvägar i Lojo, förutom på några ställen där det finns guppar i vägen. Två barn vid sina cyklar utanför Prisma i Lojo. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Lojo,cykel,cykling,cyklister,barn (familjemedlemmar)

Man vill också uppmuntra elever att cykla till skolan, till exempel genom att förbättra cyklarnas förvaringsmöjligheter i skolorna.

Här har skola i Nummis varit en föregångare. Skolan har redan skaffat åtta cyklar för elevernas bruk. Cyklarna kan användas till exempel till olika utflykter i naturen i ämnen som geografi och biologi.

En arbetsgrupp som består av representanter från Lojo stad, Lojo idrottscenter och lokala cykelföreningar leder projektet.

Arbetsgruppen håller sedan våren på att utarbeta olika förslag på hur man kan förbättra cykelmöjligheterna och meningen är att få med konkreta åtgärder i nästa års budget.

Lojo stads elcyklar förvaras i förrådet i stadshuset.
Två elcyklar finns till förfogande för de anställda vid Lojo stad. Lojo stads elcyklar förvaras i förrådet i stadshuset. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Lojo,elcyklar,förråd

Stadens anställda föregår med gott exempel och deltar bland annat i den nationella cykelkampanjen "kilometrikisa". Loher (Lojo stads energibolag) har donerat två elcyklar som de anställda kan använda under arbetsdagen.

Grandell tänker sig att det kunde vara möjligt med allmänna cyklar.

- Vi har tänkt att det kunde vara möjligt med citycyklar som man kan hyra, såsom i Helsingfors eller Åbo. Vår vänkommun Växjö i Sverige har sådana cyklar.

- Det finns redan cyklar vid Kisakallio Idrottsinstitut men det kunde det finnas också för turister i Lojo centrum. Allting är möjligt.

Invånarna får påverka

Ett utkast av arbetsgruppens förslag presenteras för Lojoborna den femte september under ett allmänt möte och på så sätt får invånarna vara med och påverka cykelvisionerna.

Stadens gula lånecyklar på Senatstorget.
I centrala Hlsingfors är citycyklarna redan ett etablerat inslag.i gatubilden. Stadens gula lånecyklar på Senatstorget. Bild: Marianne Sundholm / Yle lånecyklar,Helsingfors,Senatstorget,citycyklar

Johnny Kronqvist är lärare vid Källhagens skola i Virkby. Han är en inbiten cyklist som trampar året runt. Han har varit nöjd med cykelvägarna mellan Virkby och Lojo, men välkomnar stadens initiativ.

- Jag tycker att det är väldigt ambitiöst och en ganska hård målsättning, för det finns goda konkurrenter. Raumo har satsat mycket på cyklandet och också i Uleåborg har man varit duktiga.

- Till och med vintertid har det visat sig att de här städerna har varit några av Finlands bättre cykelstäder, säger han.

Johnny Kronqvist och dottern Elli cyklar ofta tandem i Lojo.
Johnny Kronqvist och hans dotter Elli brukar cykla tandem tillsammans. Johnny Kronqvist och dottern Elli cyklar ofta tandem i Lojo. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Lojo,cykling,tandemcykel

- Men jag tror att Lojo med lite nytänkande kan komma väldigt långt och staden har ju länge varit en Hinku-kommun. Så jag hoppas verkligen att Lojo kan profilera sig som cykelstad, säger han.

Kronqvist visionerar spontant om att man kunde införa servicepunkter för cyklister, allmänna förvaringsmöjligheter för elcyklar och bättre skyltning.

Elcyklar som alternativ

Om arbetssträckan trots allt är för lång för att cykla, så finns det andra alternativ.

Susanne Westerholm på Virky sportaffär berättar att elcyklarna blir populärare för varje år som går.

- Den typens cykel har ökat allra mest. Fördelarna är ju att du inte kommer svettig till jobbet med den och tröskeln att börja motionera är lägre, säger hon.

Susanne Westerholm i Virkby sportaffär visar en elcykel.
Susanne Westerholm på Virkby Sportaffär har sett att elcyklarna ständigt ökar i popularitet. Susanne Westerholm i Virkby sportaffär visar en elcykel. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Virkby,sportaffärer,elcyklar

Hon tror också att det har skett en attitydförändring som bådar gott för cyklingen.

- Människor kanske tänker på ett annat sätt. Man vill må bra och värna om naturen. Allt ifrån två- till nittioåringar behöver cyklar.

- Jag hade en kund som fyllde nittio som köpte elcykel. Om priset på cyklarna var lägre så skulle det vara möjligt för många fler, säger hon.