Hoppa till huvudinnehåll

Ring staden om du ser en jätteloka - Lovisa satsar på att få bort främmande arter från parkerna

Två män river växter vid vattendrag.
Jättebalsaminen växer gärna vid vattendrag - såsom vid åfåran vid Strömfors bruk. Två män river växter vid vattendrag. Bild: Yle/ Heini Rautoma jättebalsamin,sommarjobb

Lovisa stad bekämpar invasiva växter på flera sätt. Det gäller att slåttra och riva upp jättebalsaminen innan den blommar. Staden håller också jättelokans favoritplatser under lupp i åratal för att hindra den brännande giftväxten från att sprida sig.

I stadens parker, trädgårdar och speciellt på strandområden frodas en hel del ovälkomna växter. De så kallade invasiva växterna är sådana som man inte vill ha eftersom de är giftiga eller på annat sätt skadliga.

- Det är växter som förts hit av människan antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Alltså arter som inte hör till Finlands natur, säger Lovisa stads trädgårdsmästare Mona Bäckman.

Mona med liten jättebalsamin i handen.
Trädgårdsmästaren Mona Bäckman med en liten jättebalsamin i handen. Mona med liten jättebalsamin i handen. Bild: Yle/ Heini Rautoma jättebalsamin,lovisa stads parkavdelning

För tillfället står bekämpning av jättebalsamin på dagordningen. Jättebalsaminen växer på flera håll, bland annat i Strömfors bruk.

Jättebalsaminen blommar gärna vid vattendrag. Vid åfåran i Strömfors bruk river stadens unga sommarjobbare Frej Öhman och Juuso Räntilä upp jättebalsamin efter jättebalsamin och kastar de gröna skaften på ett flak.

- Om den hinner släppa sina frön i vattnet så sprids den otroligt fort. Vi vill få bort den innan den blommar, säger Bäckman.

Därför är den av Bäckman ledda parkarbetspatrullen på plats redan från tidig morgon.

- Jättebalsaminen tränger undan andra arter och därför vill man bekämpa den, även om den inte är giftig.

Jättebalsaminen har i år lagts till på EU:s lista över främmande arter.

Två killar kastar jättebalsamin i en släpvagn.
Under en arbetsdag samlar sommarjobbarna Juuso Räntilä och Frej Öhman flera lass med uppriven jättebalsamin. Två killar kastar jättebalsamin i en släpvagn. Bild: Yle/ Heini Rautoma jättebalsamin,sommarjobb

Fröna kan också fasta i skobottnen när man springer eller går.

Sommarjobbarna kastar bort lass efter lass av jättebalsamin, som rivits upp med roten.

Öhman säger att det blir tråkigt efter några dagar, men att det nog går bra. Sommararbetarna får variera sitt arbete och jobbar bara en vecka åt gången med jättebalsaminen.

Jättebalsamin
Jättebalsamin i blom. Jättebalsamin Bild: Foto: Eva Frantz jättebalsamin

- Den är inte giftig så därför kan ungdomar göra det. De behöver bara handskar på för att skydda sig mot rivskador från den övriga vegetationen, säger Bäckman.

Staden ber alla slå larm om jättelokor

Vissa invasiva växter är giftiga. Jättelokan orsakar brännsår. Därför satsar staden extra mycket på att bli av med den.

- De har besprutat dem och slåttrat ängar där den växer. I flera år har staden fört bok över ställen där jättelokan vuxit, och vi kollar årligen om de blommar, säger Bäckman.

En växt som heter jätteloka.
Jätteloka En växt som heter jätteloka. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Västnyland,Raseborg,jätteloka

Det är frågan om ungefär 20 ställen i Lovisa. Ställena bevakas i tio år. Jättelokans frö kan nämligen vänta i åratal på att gro.

Invånarförening får stöd för balsaminröjning

Om man ser en jätteloka på sin gård ska man försöka göra sig av med den. Men man ska inte förgifta jättelokor på egen hand, utan ta kontakt med staden.

Då kommer stadens kunniga trädgårdsarbetare och förgiftar jättelokan till självkostnadspris.

Man kan också bidra till stadens register över växterna på nätet.

En invånarförening har sökt om bidrag för att bekämpa jättebalsaminen.

- Vi hoppas på fler sådana initiativ, för vi hinner inte få bort allt, säger Bäckman, och tillägger att hon hoppas att fler föreningar samlar ihop krafterna för att bekämpa de främmande arterna.

Bäckström beräknar att det går sammanlagt flera månaders arbetstid till att bekämpa de invasiva arterna. På grund av resursbrist är man tvungen att prioritera jättelokan.