Hoppa till huvudinnehåll

Efter fem år av byråkrati kan muddringen av Lappfjärds å starta

Lappjärds uf är omringad av vatten
Arkivbild från översvämningen av Lappfjärds å hösten 2012. Lappjärds uf är omringad av vatten Bild: YLE/Mira Myllyniemi lappfjärds å

Muddringen av Lappfjärds å kan inledas, det slår Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) fast i sitt beslut daterat 13 juli.

Vägbyggmästaren Niklas Brandt i Kristinestad är nöjd att de kan komma igång med muddringen men samtidigt irriterad att det tagit fem år att få alla lov godkända.

Det var i mars 2016 som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade beslut om att ge lov för att muddra på fyra olika platser i Lappfjärds å i Kristinestad. Besvär lämnades dock in och två år senare, i mars i år kom domen från Vasa förvaltningsdomstol att regionförvaltningsverkets beslut står fast.

Nu har NTM-centralen fattat beslut om att godkänna konsultbolaget FCG:s kontrollprogram för hur vattenkvaliteten ska kontrolleras före, under och efter muddringen.

I programmet står bland annat att om grävarbeten utförs på områden där det just då är torrt ska vattenprover tas när området har vatten igen.

Kritik mot lång och utdragen process

På Kristinestads stad är vägbyggmästare Niklas Brandt nöjd att kontrollprogrammet nu är godkänt.

Det innebär att de redan i augusti troligtvis kan spränga bort det berg som finns nedanför riksväg åtta. I november tar de itu med att gräva bort den holme som finns i ån i Lappfjärds centrum.

Redan 2013 lämnade staden Kristinestad in ansökan om muddring i Lappfjärds å. Fem år senare har man beslut om att få börja.

- Nog är det fel att en så enkel sak ska ta så länge och vara så utdragen. Det borde ske en ändring av vattenlagen så att man skulle få muddra betydligt mer än 500 kubikmeter utan att behöva starta en sådan här process, säger vägbyggmästare Niklas Brandt på staden Kristinestad.

Områden kring Lappfjärds å har varit översvämningsdrabbade. Genom att muddra på fyra ställen hoppas man minska översvämningsrisken.