Hoppa till huvudinnehåll

Torkan bara fortsätter – också grundvattnet börjar påverkas

Lappfjärds å
Lappfjärds å, en av de åar där vattenföringen är låg just nu. Lappfjärds å Bild: Yle/Roger Källman lappfjärds å

Den ovanliga torkan drabbar synbart vattendragen i landskapen i Österbotten, rapporterar NTM-centralen. Nu påverkas också grundvattennivåerna.

Det varma vädret och bristen på regn har sänkt vattenståndet och minskat vattenföringen ytterligare i vattendragen, rapporterar NTM-centralen i Södra Österbotten.

Efter försommarens torka har juni och juli varit tämligen regnfattiga, så vattenmagasinen har inte fått någon påfyllning, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Torkan syns som låg vattenföring i såväl reglerade som icke-reglerade åar och älvar och som lågt vattenstånd i sjöarna.

Vattenföringen är speciellt låg i sjöfattiga åar och älvar och det här märks för tillfället i Tjöck å, Närpes å, Kronoby å, Lappfjärds å, Perho å och i Kyro älv.

Redan i maj övergick man till minimiavtappning av sjöarna på området. Trots det är vattenståndet i sjöarna på området 5-40 cm under det normala.

Grundvattnet påverkas

Enligt väderprognoserna för de närmaste dagarna fortsätter vädret att vara varmt och regnmängderna små.

Långvarig torka sänker också grundvattennivåerna, vilket nu börjar märkas längs kusten och i sydvästra och mellersta Finland.

I mindre depåer av grundvatten har nivån sjunkit med 5-40 centimeter jämfört med periodens genomsnitt. I större grundvattendepåer är nivåerna fortfarande normala.

NTM-centralen påpekar också att torkan orsakar olägenheter för rekreationen och tillgången på bevattningsvatten, men ställvis även vattenlevande organismer i åar och sjöar.

Läs också