Hoppa till huvudinnehåll

Den varma sommaren har konsekvenser för fästingarna – nu förflyttar de sig in i skogen

Fästing på hud.
Den här sommaren håller flest fästingar till i skogen. Fästing på hud. Bild: Viktor Cap 2013 fästingar,smittsamma sjukdomar,borrelios,vaccin,borreliosis,Bock,fästing

Till följd av sommarens torra väder påträffas allt färre fästingar på soliga platser. Nu söker de sig till fuktiga områden, främst skogar. Mängden fästingar är ändå den samma som under tidigare somrar.

– Den här sommaren har vi stött på färre fästingar än normalt men på fuktiga områden har antalet fästingar varit större, säger Katja Mäkinen som är forskningstekniker på Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö.

Institutet hör till Åbo universitet och samarbetar med institutionen för biologi, djurmuséet och ämnet medicinsk mikrobiologi och immunologi vid Åbo universitet.

De här enheterna har sedan 2012 tillsammans drivit ett forskningsprojekt om fästingar.

– Forskningsgruppen följer med förekomsten av fästingar på Själö på områden där fästingar vanligtvis brukar vistas.

Det projektet i praktiken går ut på är att samla in fästingar med hjälp av fästinglakan och hålla koll på hur mycket det finns av dessa spindeldjur på de olika områdena.

Därefter skickas fästingarna från Själö till Åbo där institutionen för biologi och universitetets djurmuseum genom olika laboratorietester undersöker fästingburna sjukdomar.

Hassellundar populära bland fästingar

De områden som undersöks i fästingprojektet och de områden som fästingar främst brukar vistas på är enligt Katja Mäkinen ängar och skogar.

Nu har de sökt sig bort från områden som lätt exponeras av värme.

– På grund av den torra sommaren har fästingarna nu sökt sig till skogen, speciellt hassellundar, berättar Mäkinen.

Hur situationen gällande fästingburna sjukdomar ser ut i år kan Mäkinen dock ännu inte uttala sig om.

– Årets fästingar har ännu inte undersökts så vi kan för tillfället inte säga något om fästingsjukdomar i år.

Skogen är hur som helst den plats där du i sommar främst bör akta dig för fästingar.

För att skydda sig menar Mäkinen ändå att det alltid lönar sig att göra fästinggranskningar efter att ha vistats i naturen.

– Det bästa sättet att skydda sig mot fästingar är att kontrollera kläderna och kroppen efter att du rört dig i naturen.