Hoppa till huvudinnehåll

Emojin har blivit en del av det skrivna språket - ändå svårt att se att den ska användas i myndighetstexter i framtiden

Flera emojier på rad
De gula smiley-typerna hör till de vanilgaste emojierna. Flera emojier på rad Emoji

De små bilderna som mest används i korta meddelanden på internet har blivit en del av språket. Språkvårdaren Charlotta Svenskberg menar att de flesta har en känsla för att använda dem.

I våra smarttelefoner finns emojin alltid nära till hands, och den lilla bilden har till och med fått en egen dag, 17 juli.

- I dag är absolut emojin en del av det skrivna språket, säger Charlotta Svenskberg.

Hon arbetar som språkstöd för flera tidningar och är fil.mag. med nordiska språk som huvudämne. Hon menar att det är tacksamt med symbolerna i den snabba kommunikation vi ofta utövar.

- Behovet av symboler och förkortningar ökar, säger hon.

Förstärker känslor

När mycket av vår kommunikation nu sker över nätet går vi också miste om vissa saker.

- När vi ser den vi talar med har vi möjlighet att läsa av kroppsspråket, det ser vi inte när vi kommunicerar i skrift, säger Svenskberg.

- Emojin ger oss möjlighet att förstärka våra känslor.

Dessutom, säger Svenskberg, är emojin både behändig och rolig. Hennes egen favorit är den gula smileyn med tjockbågade, svarta glasögon, de påminner om hennes egna som hon använder i jobbet.

Språkvårdare Charlotta Svenskberg.
Charlotta Svenskberg. Språkvårdare Charlotta Svenskberg. språkvård,språkvårdare

Ännu fler i framtiden

Det är först på 2010-talet som emojin har blivit stor hos oss, något som skedde tidigare i Japan, emojin födelseland. Men emojin är fortfarande inte gångbar i alla lägen.

- Man får känna efter, vem kommunicerar jag med, på vilken nivå ska det vara?

- De flesta har en bra känsla för det, säger Svenskberg.

Hon tror att användningen av emojier bara kommer att öka, men det är svårt att säga hur det kommer att gå med den informalitet som ändå finns kring dem.

- Det är svårt att föreställa sig att vi kommer att hitta dem i myndighetstexter, men vem vet?