Hoppa till huvudinnehåll

Pop att sortera plast men kärlen i Västnyland blir knappast fler

Plastavfall hemma.
Finländarna är ivriga på att sortera och återvinna plast. Plastavfall hemma. Bild: Hanna Lönnfors plastavfall

Det är svårt att få insamlingskärl för förpackningsplast till mindre orter. Trots att många små kommuner och till och med byar växer med flera tusen invånare på grund av fritidsbor och sommargäster är invånarantalet inte tillräckligt högt.

Enligt avfallslagen ska det finnas insamlingskärl för förpackningsplast i tätorter med fler än 10 000 invånare.

- Idén är att det ska finnas insamlingskärl på ställen där det rör sig mycket folk, säger Jari Koivunen som är områdeschef på Finlands förpackningsåtervinning Rinki.

Plastinsamlingscontainer i Åbo.
Förpackningsplasten förs till Riihimäki där sjuttio procent blir ny råvara och trettio procent används som energi, till uppvärmning. Plastinsamlingscontainer i Åbo. Bild: Yle/Marie Söderman plast,återvinning

Det är Finlands förpackningsåtervinning Rinki som organiserar plaståtervinningen vid ekopunkterna.

Men producentorganisationen Finlands returplast är den som besluter i vilka ekopunkter det placeras ett insamlingskärl för förpackningsplast.

Karisbor saknar insamlingskärlet i centrum

Insamlingskärl för förpackningsplast finns ofta i närheten av större livsmedelsaffärer och supermarketar.

I Karis flyttades plastinsamlingen sommaren 2017 utanför centrum, från K-affären i centrum till ABC i Läpp.

Många Karisbor har saknat kärlet i centrum och har också frågat om det är på väg tillbaka nu när matbutikens fasadrenovering är klar.

Rinki: Mera plast i Läpp än i Karis centrum

- Insamlingskärlet för plastförpackningar i Läpp har fungerat riktigt bra, säger Jari Koivunen på Finlands förpackningsåtervinning Rinki.

Koivunen berättar att plastmängderna efter flytten har ökat.

Om det beror på att det finns gott om plats att komma fram med stora bilar eller om Karisborna har blivit ivrigare på att sortera och återvinna plast vet Koivunen inte.

En del efterlyser fler kärl men andra är nöjda

Yle Västnyland talade med några Ekenäs- och Karisbor om behovet av insamlingspunkter för returplast. Några är nöjda men andra tror att fler kärl höjer motivationen att sortera.

- Vi har nära till kärlet. Och det blir billigare för gården, säger en kvinna som hämtar plast till kärlet vid en butik i Ekenäs.

Det är bra att ta med allt när man kommer till butiken― Plastsorterare
Jag tror att många människor skulle sortera om det fanns närmare― Plastsorterare

- Nej, det finns inte tillräckligt. De kärl som har press är bra. Men alla har inte press och då flyger plasten omkring och blir i naturen. Det ska vara lättare att komma åt.

- Jag har det bra där jag bor, säger en man och får medhåll av en annan.

- Det är bra här i Ekenäs.

- Det behövs absolut fler insamlingspunkter. Ju lägre tröskel att sortera och föra till insamlingsplatserna, desto mer gör man det, säger en annan västnylänning.

Soppåsar på marken.
Så här såg det vid K-Supermarket i Karis centrum våren 2017. Tömningen försvårades av en fasadrenovering vid affären som har återvinningskärl på sin parkering. Plastkärlet flyttades därför till Läpp utanför centrum. Soppåsar på marken. Bild: Yle/Pia Santonen Karis,Raseborg,sopor,avfall,plastavfall,återvinning,avfallssortering,sopkärl,Nedskräpning

- Det behövs fler punkter. Det är bra med kärl i större husbolag också. Men många gamla hus är inte byggda för dagens insamlingskrav. Det finns inte plats på gårdarna för alla olika kärl. Det är viktigare än priset, säger en kvinna.

- Jag tror att många människor skulle sortera om det fanns närmare. Men nog är det bra där på ABC också, säger en kvinna i Karis.

Ett till kärl en möjlighet

En möjlighet, i stället för att flytta plastinsamlingskärlet från Läpp tillbaka till centrum, vore att få ytterligare ett kärl till Karis.

Producentorganisationen Finlands Returplast har tidigare i år beslutat öka antalet insamlingskärl för förpackningsplast från nuvarande 538 till 600. Det är ändå väldigt osäkert om Karis hör till de orter som får ett av de planerade nya 60 kärlen.

- Eventuellt kan Karis få ett insamlingskärl till, men det avgör inte Rinki, vi bara verkställer säger områdeschef Jari Koivunen

Samla plasten i ett kärl hemma på gården

I höst planerar en annan aktör på sopmarknaden, det kommunägda avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll, att starta en frivillig återvinning och insamling av förpackningsplast i Västnyland och Östnyland.

Som bäst tar avfallshanteringsbolaget emot anmälningar av fastighetsbolag. Det måste komma tillräckligt med anmälningar för att plastinsamlingen ska löna sig.

Miljöutbildare Sabina Lindström vid Rosk'n Roll för kartong till ekopunkten i Tarkis, Borgå
Det är lättare att sortera och återvinna papp och kartong än plast eftersom det finns gott om insamlingskärl för just det ändamålet. Här visar Sabina Lindström gott exempel. Bilden är från 2016. Miljöutbildare Sabina Lindström vid Rosk'n Roll för kartong till ekopunkten i Tarkis, Borgå Bild: Yle/Sune Bergström soppoliser,Borgå,kartong,papp,avfall,avfallsåtervinning,avfallshantering,soppolis

- Vi erbjuder ett insamlingskärl för lite större fastighetsbolag. Det kan vara höghus eller radhus, säger Sabina Lindström som är miljöutbildare vid Rosk’n Roll.

Starten sker tidigast i oktober.

- Vi hoppas nu på intresse och att fastighetsbolag ska anmäla sig, säger Sabina Lindström.

Anmälningstiden pågår till början av september. Rosk'n Roll har inte egna bilar utan transporterna ska skötas av entreprenörer.

Dyrare för småhusägare som vill att plasten hämtas från eget sopkärl

Det går också att ordna plastinsamling i små bostadsbolag och för villaägare. Man kan välja ett flerfackskärl med ett fack för förpackningsplast.

Den här servicen blir dock dyrare än den vanliga hanteringen av blandavfall, säger Sabina Lindström vid Rosk’n Roll.

Ett flerfackskärl kostar ungefär dubbelt mer att hyra än ett kärl för blandavfall.

De insamlingskärl för förpackningsplast som planeras i större bostadsområden ska däremot inte bli dyrare för fastighetsbolagen än en tömning av ett blandavfallskärl uppger miljöutbildare Sabina Lindström vid Rosk’n Roll.