Hoppa till huvudinnehåll

Våldsbrotten minskar i huvudstadsregionen

På vår interaktiva karta kan du se hur läget förändrats i olika stadsdelar i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. På de gröna områdena har våldsbrotten minskat markant under de senaste sju åren, medan de ökat på de röda områdena.

I Vanda och Helsingfors har det absoluta antalet våldsbrott minskat under de senaste åren, medan de har ökat i Esbo. Statistiken baserar sig på polisens statistik på begångna brott mot liv och hälsa.

I hela regionen har våldsbrotten minskat.

Graf på brott mot liv och hälsa i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Siffran har fallit från kring 10 000 till dryga 8000 mellan 2011 och 2017.
Antalet våldsbrott har minskat under de senaste sju åren. Graf på brott mot liv och hälsa i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Siffran har fallit från kring 10 000 till dryga 8000 mellan 2011 och 2017. Bild: Yle våldsbrott,Graf

- Det är missvisande att dra slutsatser utifrån absoluta siffror, eftersom brotten på ett område ökar om antalet invånare där ökar, säger Petri Danielsson, planerare vid institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet.

Invånarantalet i huvudstadsregionen har ökat stadigt under de senaste sju åren.

Ser man på antalet brott i förhållande till antalet invånare så har brotten minskat rejält i både Vanda och Helsingfors och hållits på ungefär samma nivå i Esbo.

Graf över antalet brott mot liv och hälsa i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.
Antalet våldsbrott i förhållande till invånare har minskat klart i Vanda och Helsingfors under de senaste sju åren. Helsingfors har ändå klart flest våldsbrott i förhållande till invånarantal, medan Grankulla har minst. Graf över antalet brott mot liv och hälsa i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Bild: Yle Brott mot liv och hälsa

Barer och busshållplats ökar på våldsbrotten

- Det är svårt att säga vad en förändring i antalet våldsbrott beror på och vad den fått för konsekvenser, säger Danielsson.

Han påpekar att ifall fler människor rör sig på ett område så sker där också fler brott.

- Nya kollektivtrafikterminaler kan till exempel betydligt öka på antalet brott.

Det finns också ett samband mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott. Danielsson säger att våldsbrotten ökar om det kommer fler barer eller nattklubbar till ett område.

- Också förändringar i total konsumtion av alkohol och i dryckeskultur påverkar antalet våldsbrott.

Ifall det dricks mer sprit på ett område begås där också fler våldsbrott.

Polispatrullering förebygger brott

Närvaron av poliser och säkerhetsvakter har motsatt effekt, säger Danielsson.

- Det finns bevis för att synlig polispatrullering effektivt förebygger brott.

Var polisen väljer att sätta sina resurser påverkar också vilka brott som upptäcks.

- En ytterligare faktor som kan orsaka skillnader mellan stadsdelar är deras socioekonomiska struktur, säger Danielsson.

Om det bor fler låginkomsttagare på ett område så sker det generellt sett fler brott på området.

Så här har vi behandlat polisens statistik

Vår grafik baserar sig på Polisens statistiktjänsts statistik på begångna brott mot liv och hälsa områdesvis i Helsingfors, Grankulla, Esbo, Vanda och Kyrkslätt mellan 1997 och 2018.

Vi har valt att använda absoluta tal eftersom vi inte haft tillgång till områdenas invånarantal 2011-2017.

Tiden

Vi har valt att använda data från åren 2011-2017.

På grund av en ändring i åtalsrätten för lindrig misshandel så ökade antalet misshandelsbrott betydligt år 2011. Det blev då möjligt att väcka åtal även för lindrig misshandel av en minderårig eller av en närstående. Därmed är siffrorna från tidigare år inte jämförbara med siffrorna från 2011 framåt.

Siffrorna från 2018 är inte jämförbara med de andra åren, eftersom de inte är för ett helt år.

Områdena

Områdesindelningar följer polisens områdesindelningar.

I Helsingfors använder polisen egna områdesindelningar, som grovt följer Helsingfors stadsdelsgränser. På vår karta kan du se vilka områden siffrorna gäller för.

I Vanda använder polisen stadens stadsdelsindelning.

Polisen i Esbo meddelar att de inte kan kommentera deras områdesindelning. Brottsstatistiken matchar stadens stadsdelsindelning till namn och nummerkod. Polisen har inte svarat på upprepade frågor om ifall de använder stadens stadsdelsindelning. Vi har använt stadsdelsindelningen. Vi har inte lyckats få svar på varför data från Gamla Noux och Kärringmossen saknas.

Grankulla består av endast ett område.

Vi har lämnat bort Kyrkslätt från kartan på grund av statistiska skäl som beskrivs nedan.

Trenderna

Vi har analyserat datan med hjälp av linjär regressionsanalys. Trendkurvan som visas i statistiken är regressionskurvan.
De områden på kartan som är färgade och där vi markerat att mängden brott ändrat uppfyller följande kriterier:

Tidens förklaringsandel för mängden brott i regressionsanalysen är minst 25 procent, medeltalet för mängden brott mellan åren 2011-2017 är större än 15 för att minska på slumpfel och regressionskurvans lutning är minst 4 procent av medeltalet, för att eliminera obetydligt små trender.

Ifall antalet brott på ett område uppfyller alla kriterier och trenden är positiv, det vill säga antalet brott ökat, så är området rödmarkerat. Ifall brotten minskat är området grönmarkerat.

Kyrkslätt lämnades helt bort från kartan, eftersom så gott som inga områden uppfyllde både kriteriet om mer än 15 brott i medeltal samt en förklaringsandel i regressionsmodellen på minst 30 procent.