Hoppa till huvudinnehåll

Nordiska rådet vill ha hyperloopbana i Salo

Hyperloop-kapsel.
Hyperloop-kapsel. Bild: Hyperloop Technologies Hyperloop-tåg

Salo har redan tidigare föreslagits som testort för en hyperloopbana. Nu uttalar sig Nordiska rådet i frågan och önskar att trafikministern engagerar sig i frågan.

En hyperloopbana kunde ge en restid mellan Stockholm och Helsingfors på endast 30 minuter. Först måste tekniken testas och Salo har pekats ut som ett alternativ för en testbana.

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling samlades för sommarmöte i Torneå. Närvarande fanns också representanter för Hyperloop som presenterade den senaste utvecklingen inom området och planerna på testbanan.

Utskottet anser att Norden kan sätta standarden för resten av världen för snabb, prisvärd och miljövänlig transport. Enligt utskottsordförande Pyry Niemi gäller det att komma överens om gemensamma lagar och regler i Norden för Hyperloop.

Redan om tio år

Enligt ett pressmeddelande från Nordiska rådet väckte presentationen ett stort intresse hos utskottsledamöterna som beslutat att skriva till Finlands transportminister Anne Berner. Utskottet ska uppmuntra Berner och Finland att ge sitt stöd till testbanan i Salo samt att se över potentialen för en allmän utveckling av Hyperlooptekniken i Norden.

Utskottet ber också Berner att tala med och inspirera sina nordiska kolleger till att intressera sig för den nya tekniken. Slutligen vill utskottet också bli informerat om utvecklingen av Hyperloop i Norden och om den eventuella testbanan i Salo.

Visionen är att det kunde finnas en hyperloopförbindelse mellan Stockholm och Helsingfors redan om tio år. Enligt de uppgifter som Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling fått ta del av skulle produktionskostnaden för Hyperloop ligga på 60 procent av vad det kostar att bygga traditionell höghastighetsjärnväg. Underhållskostnaderna ska också vara mycket lägre eftersom det är ett slutet system som inte påverkas av väder och vind.

I grunden handlar det om ett transportsystem med vagnar som svävar några centimeter ovanför magnetiska skenor. Vagnarna går i rör och tunnlar med undertryck för att minimera luftmotståndet. Topphastigheten beräknas vara 800–1000 kilometer i timmen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland