Hoppa till huvudinnehåll

Stor förvirring kring landskapsreformen – många riksdagsledamöter i Vasa valkrets tvivlar på att det hålls landskapsval i vår

Riksdagshuset i Helsingfors.
Många av ledamöterna från Vasa valkrets vill fortsätta med arbetet i riksdagen och ställer upp för omval. Riksdagshuset i Helsingfors. Bild: Finnish Parliament House in Helsinki riksdagen,riksdagsledamöter,Riksdagshuset (Finland),politik,arkitektur,Helsingfors

Flera ledamöter vet redan att de vill ställa upp i riksdagsvalet 2019, några har också klart för sig att de vill ställa upp i landskapsvalet om det blir ett sådant. Men den biten tvivlar många på, visar enkät.

Yle Pohjanmaa och Yle Kokkola har riktat en enkät till samtliga 16 riksdagsledamöter i Vasa valkrets.

Ledamöterna ombads svara på frågan om de kandiderar i riksdagsvalet i vår, om de tror att även landskapsval kommer att hållas i vår och om de ställer upp i landskapsvalet.

Riksdagen lockar

Ett fortsatt arbete i riksdagen lockar klart och tydligt många av ledamöterna.

Sju stycken har svarat ett tydligt ja till att kandidera i riksdagsvalet. De är Lasse Hautala (C), Mika Lintilä (C), Tuomo Puumala (C), Mikko Savola (C), Susanna Koski (Saml), Joakim Strand (SFP) och Anna-Maja Henriksson (SFP).

- Ja, jag ställer upp i riksdagsvalet. Jag vill fortsätta utveckla Österbotten och försvara våra intressen, säger Joakim Strand (SFP).

Sju ledamöter svarar att de fattar sina beslut under hösten.

- Jag ska ännu diskutera saken i min hemstad Kauhava och landskapets partifolk, jag vill veta om det finns entusiasm och stöd för min kampanj, säger Antti Kurvinen (C) och tillägger att han själv fortfarande brinner för politiken men att det utöver den egna ivern också behövs andras stöd.

Mats Nylund (SFP) har redan tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval till riksdagen. Men ingen annan säger i det här skedet att de inte kommer att ställa upp i riksdagsvalet.

Förvirring kring vård- och landskapsreformen

Det mest anmärkningsvärda i resultatet av enkäten är hur många som tvivlar på att landskapsval kommer att kunna ordnas i vår.

Allt hänger på om riksdagen lyckas klubba igenom hela vård- och landskapslagpaketet i höst. Justitiekanslerns besked i våras om att landskapsvalet inte borde hållas tidigare än sex månader efter att lagarna godkänts av riksdagen gör ekvationen nästintill omöjlig, noterar flera av valkretsens folkvalda.

- Jag är rätt skeptisk till att landskapsvalet skulle kunna hållas i vår. Jag tror inte att man hinner. Hela sotesoppan måste bli klar först och där finns ännu massor med arbete kvar att göra, det är ingen idé att ordna landskapsval före hela reformen av social- och hälsovården är klar, säger Maria Tolppanen (SDP).

Skyltar som visar begrepp i vårdreformen.
Hösten i riksdagen blir spännande - går lagpaketet kring vårdreformen till omröstning och hur slutar det? Skyltar som visar begrepp i vårdreformen. Bild: Sebastian Dahlström vårdreformen

Tolppanen får medhåll av sina oppositionskolleger från SFP. Varken Joakim Strand eller Anna-Maja Henriksson tror att det kan bli ett landskapsval under våren.

- Jag tror inte att det blir något landskapsval i vår och det är än så länge omöjligt att säga om det blir något landskapsstyre överhuvudtaget, säger Anna-Maja Henriksson (SFP) och frågar sig om regeringen kommer att kunna korrigera vårdreformslagpaketet så att riksdagen röstar igenom det.

"Lönlöst att spekulera"

Av de 16 riksdagsledamöterna i Vasa valkrets är det sex stycken som klart och tydligt säger att de tvivlar på att valet hålls i vår. De är Maria Tolppanen (SDP), Vesa-Matti Saarakkala (Blå), Anna-Maja Henriksson (SFP), Mats Nylund (SFP), Joakim Strand (SFP) och Peter Östman (KD).

Många andra påpekar att frågan är svår att svara på just nu, däribland Paula Risikko och Susanna Koski från regerande Samlingspartiet. Andra för fram att det helt enkelt är bäst att vänta och se.

- Om riksdagen godkänner lagpaketet i höst får vi kanske ett landskapsval på våren, annars flyttas valet framåt till nästa valperiod. Min egen kandidatur överväger jag först då jag vet om det blir ett val eller inte, det är lönlöst att spekulera, säger Harry Wallin (SDP).

Valbås
Får vi se en landskapsreform och ett val där vi får välja beslutsfattare till landskapen? Den frågan är fortfarande öppen. Valbås Bild: Yle valbås

Här är det endast statsministerpartiet Centerns ledamöter som envist står bakom den nu utstakade tidtabellen.

- Ja, det blir landskapsval i vår. Lagstiftningen blir klar under hösten. Jag anser att man kunde slå ihop riksdagsvalet, EU-valet och landskapsvalet och klara av alltihopa på en gång, säger Mikko Savola (C).

Få kandidater i nuläget

Få av valkretsens riksdagsledamöter säger i det här skedet att de kommer att kandidera i landskapsvalet, om och när ett sådant val ordnas.

Endast tre svarar klart ja. De är Antti Kurvinen (C), Mika Lintilä (C) och Paula Risikko (Saml).

En del har gett svar som visar att de har ändrat ståndpunkt på grund av den förändrade tidtabellen.

- I och med att landskapsvalet flyttas från den inkommande hösten till nästa vår är det sannolikt att jag inte ställer upp, säger Lasse Hautala (C).

Sju ledamöter säger att de kommer att överväga en kandidatur i landskapsvalet om och när det blir aktuellt. De är Tuomo Puumala (C), Vesa-Matti Saarakkala (Blå), Reijo Hongisto (Blå), Harry Wallin (SDP), Maria Tolppanen (SDP), Anna-Maja Henriksson (SFP) och Peter Östman (KD).

Andra utesluter en kandidatur helt och hållet, ibland av principiella skäl.

- Jag har redan från valperiodens början sagt att riksdagsledamöter inte borde ställa upp i landskapsvalet. En ledamot ska inte samtidigt samla in pengar, dela ut pengar och tigga om pengar på två eller tre nivåer i beslutsfattandet, säger Susanna Koski (Saml).

- Hela vårt lands befolkning ryms in i en enda stadsdel av Mexico City. Vi behöver inte en tredje nivå i byråkratin. Om vi trots detta får ett landskapsval så kandiderar jag inte, säger Joakim Strand (SFP).

På enkäten svarade 15 av valkretsens 16 riksdagsledamöter. Den enda som inte svarat är Jutta Urpilainen (SDP).

Här kan du läsa vad Yle Pohjanmaa skriver om enkäten.