Hoppa till huvudinnehåll

Täktervägen i Ingå i uselt skick: ”På långt håll och med svaga ögon är den helt okej”

Anette Högström har bott vid en landsväg i hela sitt liv. Den heter Täktervägen och finns i Ingå.

Och precis som i sången har hon sett mänskor komma och gå, men tyvärr på en väg som blir i allt sämre skick.

När vi träffar henne en vacker sommarkväll i juni är inramningen pittoresk, men skenet bedrar vad den bredvidliggande vägen anbelangar.

- Jo, på långt håll och med svaga ögon är det helt okej, säger Anette Högström och skrattar. Men inte när man kommer närmare.

Det krävs av allt att döma en gnutta galghumor för att uppskatta Täktervägen.

Täktervägen är i dåligt skick
Täktervägen är i dåligt skick Bild: Yle/Evert Rönnqvist Ingå,täktervägen

Över 150 svar

När Svenska Yle efterlyste tips om dåliga vägar fick vi över 350 svar. Drygt 150 av dem kom från Västnyland. Därmed var Västnyland den region som svarade flitigast i vår vägenkät.

Täktervägen invid stamväg 51 i Ingå var ”röstmagnet” med 25 kommentarer. Det klagades sammanlagt på över 50 vägar och gator i regionen.

Andra vägar som fick mycket kritik var Baggövägen och Baggöbron i Ekenäs och Fagervikvägen i Ingå. Också Ingvalsbyvägen i Tenala kommenterades flitigt.

Förträngningsmekanismer

Det är en underbar sommarkväll i slutet av juni när vi kör in på en gårdsplan i Täkter, en dryg kilometer från stamväg 51. Det första som möter våra blickar när vi svänger in på Täktervägen är en varningsskylt.

Varningsskylt vid Täktervägen
Varningsskylt vid Täktervägen Bild: Yle/Evert Rönnqvist Varningsskylt

Anette Högström möter oss och berättar om en väg som hon känner utan och innan.

- Problemet är alla gropar och vägens skick är verkligen eländigt.

Anette Högström tyr sig till förträngningsmekanismer ibland när hon tänker på vägen.

- Jag har bara försökt skjuta bort det ur tankarna. Och jag har ju själv kort väg till stamväg 51 dit jag åker.

President Koivisto hjälpte till

Anette Högström har en lång historia med Täktervägen; den sträcker sig faktiskt så långt tillbaka som till 1975.

- På den tiden var det en sandväg, säger hon apropå barndomsåren i Täkter. Så var det till någon gång på 1980-talet.

Anette Högström vid Täktervägen
Anette Högström förevisar Täktervägen för Svenska Yles reporter. Anette Högström vid Täktervägen Bild: Yle/Evert Rönnqvist Ingå

Och det finns en teori till att vägen asfalterades. I alla fall om man frågar Täkterborna.

- President Koivisto hade en sommarstuga här. Jag tror lite att det hjälpte, funderar Anette Högström.

I samma veva rätades vägen ut lite grand och man fick uppleva glädjen att köra på ny asfalt.

Slalom mellan groparna

Det var då.

I dag är asfalten gammal, sliten och ser ut som ett enda stort lapptäcke. Det märks också på bilisterna.

- I dagens läge kör folk kanske saktare, tror Anette. Det beror på skicket; man måste köra slalom för att undvika groparna.

Täktervägen är i dåligt skick
Täktervägen är i dåligt skick Bild: Yle/Evert Rönnqvist Ingå,täktervägen

Hon beskriver ”slalomtekniken” mera detaljerat.

- Du kör i en grop och för att undvika en annan hamnar du i en grop som är tre gånger värre.

Anette Högström cyklar också.

- Farligt, är det korta svaret hon ger om hur det är att cykla längs Täktervägen. Man håller sig till vägrenen, nära gräset.

Hittills har hon inte råkat ut för någon cykelolycka. Men däremot nog åkt på stenskott.

- Nog hör man hur det rasslar ibland.

Namninsamling

Ett stenkast från Anette Högströms hus bor Henrik Wickström. Vi möts ute på vägen och börjar nagelfara beläggningen litet noggrannare.

Henrik Wickström vid Täktervägen
Henrik Wickström vid Täktervägen. Henrik Wickström vid Täktervägen Bild: Yle/Evert Rönnqvist Henrik Wickström,Ingå,täktervägen

- Vi har nog försökt vara i kontakt med olika myndigheter och de som tar hand om vägen, säger Henrik Wickström lite uppgivet. Men vi får bara små lappningar, och de försvinner på några veckor.

Trots att Henrik Wickström bara är 23 år gammal är han ordförande för kommunstyrelsen i hemkommunen Ingå. Dessutom är han aktiv i byarådet i Täkter.

- Eftersom det var en tuff vinter och vår startade byarådet en namninsamling, berättar Henrik Wickström. Vi samlade väldigt snabbt in hundratals namn.

Tanken är att överräcka namninsamlingen till Närings-, trafik- och miljöcentralen som ett bevis på hur utmanande vägen är idag.

Namninsamlingen pågår under hela sommaren. Efter det ska den överräckas till myndigheterna. Frågan är givetvis om en dylik aktion leder till önskat resultat med tanke på att väganslagen för landets mindre vägar är knappt tilltagna.

- Vi tror nog det. Och bland många Ingåbor är vägsträckan känd just för att den är i så dåligt skick. Vägen påverkar mångas vardag, konstaterar Wickström.

En cyklist på Täktervägen i Ingå.
Täktervägen med sina hål i beläggningen kan vara utmanande för cyklister. En cyklist på Täktervägen i Ingå. Bild: Yle/Evert Rönnqvist Ingå,cyklister,täktervägen

Ta kontakt med granitborgen!

Det förvånar inte Henrik Wickström att Svenska Yles vägenkät fick överlägset mest kommentarer från Västnyland.

- Mitt allmänna omdöme är det finns väldigt många vägsnuttar som är i dåligt skick, också här i Ingå.

Han nämner Bastubackavägen och Fagervikvägen som exempel.

- Kommunalpolitikerna får mycket kommentarer om de här frågorna. Många politiker försöker aktivt påverka via sina kanaler, tror Wickström.

Men hittills har responsen från NTM-centralen varit njugg.

- Svaret är oftast att det inte finns pengar. Vi uppmanas istället att ta kontakt med granitborgen, det vill säga riksdagen.

Man borde se över strukturen för att få bukt med utmaningarna, tycker Henrik Wickström.

- Men det är inte en lätt fråga, medger han i nästa andetag.

NTM-centralen kommenterar

Tuovi Päiviö som ansvarar för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland medger utan omsvep att Täktervägen är i dåligt skick.

- Asfalten lossnar och hålen lappas regelbundet, säger hon.

Ett djupt hål i beläggningen på Täktervägen
I väntan på nästa lappning... Ett djupt hål i beläggningen på Täktervägen Bild: Yle/Evert Rönnqvist Ingå,vägskada

Hon berättar att trafikmängden är cirka ett tusen fordon per dygn på vägen.

- Det är ganska mycket, men den är inte så livligt trafikerad om man jämför med andra vägar på vårt område.

Kommer det att ske förbättringar på Täktervägen?

- Under sommaren lappas hålen, precis som tidigare. Tyvärr kan jag inte lova att vi kommer att belägga vägen med ny asfalt under kommande år, tillägger Päiviö.

Sammanfattningsvis: Täktervägen kommer att vara i ungefär samma skick som den är i nu under de närmaste åren.

Övriga vägar i Västnyland:

Baggövägen i Ekenäs är en väg med beläggning som är i dåligt skick på fastlandssidan, uppger Tuovi Päiviö. Den har lappats med asfalt i början på vintern.

Fagervikvägen i Ingå är en väg som är i dåligt skick och lappas regelbundet.

Täktervägen, Ingå