Hoppa till huvudinnehåll

Magsjukeepidemi i Petalax – misstanke om matförgiftning

En tecknad tallrik med ett förstoringsglas på sig i vilket man ser virus.
Det finns över 2 000 olika typer av salmonella och den vanligaste orsaken till salmonellautbrott är kontaminerade livsmedel. En tecknad tallrik med ett förstoringsglas på sig i vilket man ser virus. Bild: Mostphotos förstoringsglas,kolibakterieinfektioner,salmonella,restauranger,Livsmedelshygien,livsmedelsövervakning,livsmedelssäkerhet,listeria,patogener,matförgiftning

Under de senaste två veckorna har det förekommit ovanligt många fall av diarré i Petalax. Flera av de drabbade har haft salmonella.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral meddelade på onsdagen på Facebook att det förekommit ovanligt många fall av diarré i Petalaxregionen.

Vid provtagning har det konstaterats att flera haft salmonella.

Som bäst håller hälsovårdscentralen i samarbete med Västkustens miljöenhet på att utreda smittokällan. Det finns ett frågeformulär på hälsovårdscentralens facebooksida som ska underlätta utredningen.

Man önskar att både de som har symtom och de som inte har några symptom ska svara på frågorna.

Formuläret kan föras till hälsovårdscentralens informationsdisk eller skickas med post till Malax-Korsnäs hälsovårdscentral på Stampvägen 2, 66100 Malax. Kuvertet bör märkas med "salmonella".

Den som drabbas av lindrig diarré behöver oftast ingen vård, men i svårare fall av salmonella behövs läkemedel eller rentav sjukhusvård. Den som är smittad ska även tänka på att inte tillreda mat till andra.

Vasabladet var först med nyheten om epidemin.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten