Hoppa till huvudinnehåll

Massförekomst av knott i Österbotten – varm sommar och snörik vinter ligger bakom fenomenet

Knott
Knotten är både fler och aktivare i sommar (akrivbild). Knott Bild: Wikimedia Commons insekter,knott

Den här sommaren har österbottningarna fått stå ut med sällsynt stora mängder knott. Det bekräftar Lena Hulden som är insektforskare vid institutionen för skogsvetenskaper vid Helsingfors universitet.

– Det tycks vara en massförekomst av knott i Österbotten, intygar hon.

Enligt Hulden är det ändå inte enbart i Österbotten som knotten frodas. Hon pekar till exempel ut Lappland som ett knottrikt område, men poängterar ändå att mängden knott har varit ovanligt stor i Österbotten i år.

Det här, menar Hulden, beror i sin tur på ovanligt gynnsamma förhållanden.

Med gynnsamma förhållanden menar hon en å ena sidan snörik vinter och å andra sidan varm sommar.

– Ni hade en snörik vinter. Det innebar att det fanns mycket rinnande vatten. Knottlarverna utvecklas bara i rinnande vatten och nu har de alltså haft rikligt med rinnande vatten att utvecklas i.

Larvutvecklingen fulländades sedan av det varma vädret.

– Värmen har varit optimal för larvutvecklingen.

Den ihållande värmen, menar Hulden, gynnade inte bara larverna utan också knotten.

– Det varma vädret gör också att knotten flyger optimalt. Det innebär att de är jätteaktiva i sommar.

Använd myggmedel, vistas inomhus eller vänta tills temperaturen sjunker under tio grader

För att bäst överleva sommarens knottinvasion bör du använda dig av myggmedel.

– Det fungerar relativt hyfsat, menar Hulden.

När du väljer myggmedel ska det vara ett med tillräckligt höga halter dietyltoluamid (DEET). Det ska, enligt Hulden, finnas minst 15 procent dietyltoluamid i myggmedlet för att det ska vara effektivt mot knott.

Ett annat sätt att undvika knottbesvär är att vistas inomhus. Trots att du också kan stöta på knott inomhus finns det nämligen ingen orsak att akta sig för dem där, menar Hulden.

– Knott biter bara utomhus! Bor du i tält har du till exempel inga problem med knott.

Varför knotten endast biter utomhus kan Hulden inte svara på.

– Forskningen har inte kunnat visa vad det beror på.

Ifall du väljer att undvika knott genom att vistas inomhus kan du ändå få vänta länge.

– Knotten slutar att flyga när temperaturen sjunker under tio grader, så vi har en tid kvar att stå ut med knotten.

Ingen fara så länge betten inte blir inflammerade

Enligt Hulden är knotten i sig inte farliga. Knottbettsklådan kan givetvis vara besvärlig, men ett verkligt problem utgör betten först om de blir inflammerade.

– Betten blir lätt inflammerade om du kliar på dem. Djur kan också bli ganska illa åtgångna om de är ute mycket.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten