Hoppa till huvudinnehåll

Badstränderna i Borgå i huvudsak utan blågröna alger – vid havet är situationen annorlunda

Blågröna alger vid Savijärvi träsk.
Se upp för blågröna alger innan du hoppar i vattnet. (Arkivbild från Savijärvi träsk.) Blågröna alger vid Savijärvi träsk. Bild: YLE/ Lone Widestam Savijärvi,Blågröna alger,savijärvi träsk

Badstränderna i Tjärträsket, Venjärvi och siminrättningen i Kokon i Borgå är fria från blågröna alger.

Enligt pressmeddelandet som Borgå stad har skickat ut har det däremot observerats mindre mängder blågröna alger på Hasselholmens badstrand.

Mängden av blågröna alger vid badstränderna vid havet varierar. Bland annat har små mängder alger observerats vid simstranden Sondby 1 och vid Virvik simstrand.

I Lindvik simstrand i Jackarby har man funnit rikliga mängder med alger. Det här enligt uppgifter på Borgå stads webbplats. Observationerna har gjorts den 11-12 juli.

Enligt en riksomfattande algöversikt från Finlands miljöcentral finns det rikligt med blågröna alger söder om Åland och Skärgårdshavet och i hela Finska viken.

Det har även gjorts observationer av rikliga eller mycket rikliga blomningar av blågröna alger i flera insjöar. Enligt algöversikten har läget i insjöarna varit sämre än vanligt i fem veckor nu.

I Sibbo skärgård vid Simsalö finns det rikligt med blågröna alger enligt observationer från den 24 juli. Också i Savijärvi i Sibbo förekommer rikligt med alger. Däremot är Tasträsk utan alger.

Kolla vattenkvaliteten före bad

Det är möjligt att skicka in sina egna algobservationer till tjänsten Järvi-meriwiki via appen Havaintolähetti.

Miljöcentralen påminner också om att det är viktigt att meddela om de områden där blågröna alger inte har observerats.

I Borgå är det Miljöhälsovården som kontrollerar den mikrobiologiska kvaliteten av vattnet på stadens badstränder.

Prover från vattnen tas med cirka en månads mellanrum. I samband med kontrollerna tar man också reda på förekomsten av blågröna alger.

Eftersom mängden alger kan variera från dag till dag uppmanar hälsoskyddsplanerare Juho Kutvonen vid Borgå stad alla som simmar att själva bedöma vattenkvaliteten innan de badar.

Man känner igen blågröna alger på att vattnet ser ut att innehålla grönaktiga korn eller stickor. Ibland kan vattnet också vara grumligt grönaktigt. Dessutom luktar blågröna alger unket.

Läs också