Hoppa till huvudinnehåll

Pop up-loppmarknad vid västra åstranden i Borgå är populär – men problem har uppstått när ingen övervakar försäljningen

Pop up-loppmarknad vid västra åstranden i Borgå.
Pop up-loppmarknaden lockar många människor - både kunder och försäljare. Pop up-loppmarknad vid västra åstranden i Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola Borgå,loppmarknader

Söndagen före midsommar ordnades det första pop up-loppmarknaden vid västra åstranden i Borgå. Drygt 50 försäljare dök upp. Under sommaren har antalet försäljare ökat vilket har medfört en del problem.

- Överlag har loppiset fungerat bra, och både försäljare och kunder har varit väldigt nöjda, säger Hannele Öster, som är en av dem som varit med och organiserat pop up-loppiset.

Hannele Öster berättar att när verksamheten kring loppmarknaden satte i gång grundades en tråd på Facebook där människor kunde få information om vilka regler som finns för dem som vill sälja på området.

Till exempel får man bara sälja begagnade föremål – inga nya föremål eller mat får säljas. Dessutom är varje enskild försäljningsplats två gånger två meter stort.

- Nu har det kommit så många försäljare och alla är inte medlemmar i vår grupp på Facebook. Därför har de inte läst de regler vi har fått av Borgå stad, säger Öster.

Breder ut sig och säljer otillåtna produkter

Ett problem som har uppstått är att försäljarna breder ut sig över ett större område än vad som står i reglerna. Öster tog då kontakt med Borgå stad som gav tillåtelse att utvidga försäljningsområdet.

Ett annat problem som har uppstått är att det säljs produkter som inte får säljas på loppmarknaden.

- Det har till exempel sålts ärter, och någon har haft ett café, säger Öster.

Orsaken till att problemen uppstår beror på att det inte finns någon officiell övervakare på loppmarknaden.

Första gången som loppmarknaden ordnades innan midsommar uppskattar Öster att det fanns ungefär 50 försäljare. Nu är antalet närmare 100.

- Jag har nog själv sagt till försäljarna om till exempel parkeringen som har varit ganska vild ibland, men jag är ju inte någon polis och har inte någon makt, säger Öster.

Västra åstranden i Borgå.
Betonggrisarna ringar in det område som försäljarna ursprungligen hade tillgång till. Nu har de fått lov att breda ut sig närmare den röda byggnaden i bakgrunden. Västra åstranden i Borgå. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Borgå,västra åstranden

Hannele Öster poängterar att det skulle vara viktigt för alla att följa de regler som de fått av staden för att också i fortsättningen få lov att ordna loppmarknaden.

Hon har ändå inte fått någon negativ respons från stadens håll.

- Jag tror att de på Borgå stad också är förstående för att det är krångligt att styra över människor så att de följer regler som de kanske inte ens är medvetna om att finns.

Informationsskyltar vid området

Kari Hällström på Borgå stad säger att han är medveten om en del av problemen som har uppstått i samband med loppmarknaden.

- Så länge det håller sig inom rimliga gränser och det inte stör någon eller uppstår andra kostnader så kan loppmarknaden fortsätta sin verksamhet, säger Hällström.

Om det skulle uppstå större problem säger Hällström att de antagligen måste upphöra med loppmarknaden helt och hållet.

- Men jag ser inte någon orsak till varför den inte skulle kunna ordnas igen nästa sommar.

Däremot har Hällström inte varit medveten om att det har varit så mycket problem med försäljare som inte känner till reglerna för loppmarknaden.

- Senast nästa vecka kommer vi att sätta ut någon slags informationsskyltar vid platsen så att försäljarna kan läsa reglerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland