Hoppa till huvudinnehåll

Ska Finland gå Sveriges väg och totalförbjuda grillandet i torkan? – ”Finnarna lyder bra om vi utfärdar skogsbrandsvarning”

Biffar på en grill.
Slutgrillat vid skogsbrandsfara i Sverige Biffar på en grill. grill,grillning,stugliv,Låga,grillbiff

Borde förbud mot grillning införas när det råder fara för skogsbrand? I Sverige har man gått in för det på många håll, men i Finland är det i dagsläget bara engångsgrillar som kvalificeras som öppen eld.

Den svenska sommaren har präglats av exceptionellt kraftiga mark- och skogsbränder i år på grund av torkan.

En yta som motsvarar 37 500 fotbollsplaner - det vill säga omkring 25 000 hektar - har stått i lågor och hjälp från nio olika länder har tillkallats för att släcka eldhavet i Sverige.

Med bränderna har också strikta förbud trätt i kraft. Ett av dem berör en av sommarens favoritsysselsättningar för många: grillning kommer inte på fråga i landskap där risken för skogsbrand är stor.

Till och med på sin egen tomt gäller det för sommarkocken att lägga band på grillimpulsen.

Den varma sommaren till trots har brandsituationen varit under kontroll i Finland. Antalet skogsbränder har dock varit två gånger fler än förra året.

- Fastän det har varit mycket torrt har vi inte haft så mycket stora bränder. Det har varit små bränder det rört sig om, säger Janne Koivukoski, beredskapsdirektör på Inrikesministeriet.

Behövs ett förbud på gårdsgrillning?

I Finland har inte heller striktare bestämmelser införts när det gäller grillning. Endast uppgörande av öppen eld är förbjudet när ett landskap är under varning för skogsbrand.

- Finnarna är oftast ganska försiktiga och lyder bra om vi utfärdar skogsbrandsvarning, säger Koivukoski.

Stora eldsvådor kan ändå ofta ha sitt ursprung i människors vårdslöshet.

- Det är oftast cigarretter, arbetsmaskiner som används i skogar och brasor som tänts i skogar som är orsaken till bränder här i Finland, säger Koivukoski.

Närbild på lågor i skog
Sverige har plågats av många skogsbränder i år. Närbild på lågor i skog Bild: Mostphotos skogsbränder

Det är däremot sällan grillar som förorsakar bränder.

- Kanske under 10 procent av alla bräder har sitt ursprung i grillning, säger Koivukoski.

I de fall när så sker är det ofta frågan om en situation där själva grillningsplatsen inte varit lämpad för ändamålet.

- Det sker bränder när grillen har direkt kontakt till markytan och det inte finns släckningsvatten i närheten, berättar Koivukoski.

Redan med nuvarande lagstiftning kan vi idag förbjuda nästan allting― Janne Koivukoski

Enligt Koivukoski är en mer omfattande lagstiftning inte nödvändig.

- Jag tycker att vi inte behöver skärpa lagstiftningen. Redan med nuvarande lagstiftning kan vi idag förbjuda nästan allting, säger Koivukoski.

Engångsgrillar, som under skogsbrandsvarning klassificeras som öppen eld, kan förorsaka bekymmer.

- Engångsgrillar är ganska farliga om det blåser hård vind eftersom de kan de välta och elden därmed kan spridas, säger Koivukoski.

Krishanteringschef har tilltro till österbottningarnas sunda förnuft

I landskapet Österbotten tror krishanteringschef Thomas Nyqvist inte heller att förbud av gårdsgrillar skulle vara till nytta.

- Vi upplever det nog inte som ett riktigt problem här på vårt område åtminstone. Våra invånare tar oftast sitt förnuft till fånga och undviker onödiga risker, säger Nyqvist.

Österbotten drabbades dock speciellt tidigare i sommar av många människoförorsakade bränder.

- Det som var typiskt i början av sommaren i Österbottens räddnignsområde var tyvärr att människan med egen verksamhet, nästan som med flit, lyckades få igång brandspridningar till exempel genom att man eldade ris och kvistar trots att omständigheterna inte var lämpliga, säger Nyqvist.

Engångsgrill
Engångsgrillar kan vara farliga Engångsgrill Bild: Yle/Roger Källman engångsgrill