Hoppa till huvudinnehåll

Många studieplatser obemannade efter vårens gemensamma ansökan - "också mindre populära utbildningar viktiga att upprätthålla"

En ensam studerande skriver ett prov.
Goda nyheter för dem som inte fick studieplats i vårens gemensamma ansökan: det finns ännu platser att söka i den pågående tilläggsansökan! En ensam studerande skriver ett prov. Bild: Fredrick Kippe/Alamy/All Over Press studerande,prov,inträdesprov,studier

För många unga råder det spännande tider då de sista reservplatserna till högskoleutbildningar fylls under de närmaste dagarna. Men också en hel del studieplatser har blivit obemannade, speciellt på svenskspråkigt håll.

I vårens gemensamma ansökan sökte 150 000 unga studieplats men närmare 3 000 av de intagna lät bli att ta emot platsen.

De lediga platserna går vidare till den nu pågående tilläggsansökan.

Att ansöka om studieplatser som blivit kvar efter vårens gemensamma ansökan väcker ett allt större intresse, och sökandesiffrorna har stigit under de tre senaste åren, visar statistik från Utbildningsstyrelsen.

Grafik om tilläggsansökan i högskolor
Fler har fått upp ögonen för att söka studieplats i högskolornas tilläggsansökan. Grafik om tilläggsansökan i högskolor Grafik

Ännu kan man inte se vart trenden vänder i år eftersom ansökan pågår i vissa högskolor fram till mitten av augusti.

Utbildningsstyrelsens planerare Risto Hanhinen gläder sig över att flera har fått upp ögonen för att söka studieplats i andra hand.

- Det är en ypperlig chans för dem som inte fick napp i vårens gemensamma ansökan, och ett alldeles lika fullvärdigt sätt att skaffa sig en studieplats.

Snart ordnas dessutom höstens gemensamma ansökan för studier som påbörjas vid årsskiftet. Ansökan drar i gång den 5 september.

- Hoppet är alltså inte förlorat även om man inte fick en studieplats i det egentliga ansökningsskedet, säger Hanhinen.

Yrkeshögskolor har många nya platser varje år runtom i landet och då räcker inte alltid sökandena till.

Luftigt på yrkeshögskolorna Novia och Arcada

För yrkeshögskoleutbildningar finns det mer än 1 200 lediga studieplatser med i tilläggsansökan.

De finns en hel del obemannade studieplatser specifikt på svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningar. De flesta av dem finns vid Yrkeshögskolan Novia.

Grafiken nedan visar vilka svenskspråkiga utbildningar man kunde söka till i andra hand. Ansökningstiden för Novias utbildningar har gått ut, men högskolan har öppnat upp en separat ansökan för en del utbildningar på onsdagen 1.8.

Yrkeshögskolan Arcada stänger sin ansökan på torsdagen 2.8.

Grafik om lediga studieplatser i Svenskfinland
Här kan du se vilka svenskspråkiga utbildningar det fanns möjlighet att söka till i tilläggsansökan. Grafik om lediga studieplatser i Svenskfinland Bild: Miro Johansson Grafik

Det finns vissa utbildningar där platserna i allmänhet är svåra att fylla, säger Risto Hanhinen.

- Utbildningar inom teknik-, service-, social- och hälsovårdsbranschen brukar toppa listan nästan årligen.

Trenderna syns även på svenskt håll. Det finns gott om plats speciellt på de svenskspråkiga sjukskötare- och ingenjörslinjerna.

På svenskt håll i Finland är det viktigt att vi kan erbjuda utbildningar inom de flesta branscher.― Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia

Också sjökaptensutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo är återkommande med på listan - där blir det lediga platser så gott som varje år.

Det är inte konstigt eftersom nybörjarplatserna är många, säger Thomas Böckelman, Novias chef för studerandeservice.

- Sjökaptensutbildningen har 60 nybörjarplatser varje år, av vilka 40 är svenskspråkiga och 20 engelskspråkiga. De engelskspråkiga brukar vanligtvis fyllas först.

Böckelman påpekar att också de mindre populära utbildningarna är viktiga att upprätthålla på svenska.

- På svenskt håll i Finland är det viktigt att vi kan erbjuda utbildning inom de flesta branscher - också dem som inte behöver så mycket ny arbetskraft varje år.

- Då blir kanske utbildningarna små och efterfrågan liten, men alltid finns det någon därute som är intresserad.

Yrkeshögskolan Novia
Största delen av de lediga studieplatserna på svenskt håll finns på Yrkeshögskolan Novia. Yrkeshögskolan Novia Bild: Yle/Rolf Granqvist novialogo,Yrkeshögskolan Novia,yrkesläroanstalter,yrkesutbildning,Vasa

En möjlighet för yrkeshögskolor kunde vara att uppmana finskspråkiga unga att börja studera på svenska - och informera bättre om att möjligheten finns.

Det säger Alvar Euro, ordförande för Finlands gymnasistförbund och ledamot i Åbo stadsfullmäktige.

- För många finskspråkiga är det säkert ett lockande alternativ, men man kanske inte vet vilka alternativ det finns.

Studie: Universitetsutbildning ökar i popularitet

Att yrkeshögskolor inte får alla sina studieplatser fyllda är inte ovanligt.

Universiteten fyller sina platser genom reservlistor, och de populära utbildningarna har vanligtvis fler sökande än det finns platser.

Enligt studien Ungas framtidsrapport 2018 från Ekonomiska Informationsbyrån TAT är gymnasieelever också mer intresserade av att avlägga en universitetsexamen än att utbilda sig vid en yrkeshögskola.

- Yrkeshögskolor har många nya platser varje år runtom i landet och då räcker inte alltid sökandena till, säger Hanhinen.

Alvar Euro.
Alvar Euro är ordförande för Finlands Gymnasistförbund och tycker att unga behöver få bättre stöd i sina framtidsval. Alvar Euro. Alvar Euro

Eller i vissa fall har de sökande inte tagit eventuella behörighetskrav i beaktande.

Det här har man stött på vid Yrkeshögskolan Novia, berättar Thomas Böckelman.

- I synnerhet när det gäller högre yrkeshögskoleutbildningar har vi ett krav på tre års praktisk erfarenhet inom branschen efter yrkeshögskoleexamen för att vara behörig sökande.

- Många läser informationen slarvigt och söker i alla fall. Då har vi många sökande som inte alls är behöriga för att få börja studera.

"Unga rädda för att ta emot fel studieplats"

De som söker sin första studieplats har numera förkörsrätt till en del av de lediga platserna.

Yrkeshögskolan Novia reserverar mer än hälften av sina platser för förstagångssökande.

Böckelman tror att många unga är måna om sin förkörsrätt och inte vill ta emot vilken studieplats som helst.

- Om det är så att man verkligen vill till en utbildning kan de poäng man får som förstagångssökande vara viktiga.

Blir man beviljad en lägre prioriterad studieplats tar man då kanske inte emot en plats överhuvudtaget, utan försöker igen till sitt första alternativ tills det blir napp.

Unga behöver bättre stöd för att så tidigt som möjligt känna igen sin egen grej och veta vilken bransch de vill söka sig till.

Bättre handledning i gymnasier behövs

Att ungdomar tvekar med att ta emot studieplatser, eller inte söker någonstans alls, kan också handla om att unga helt enkelt inte vet vad de vill göra eller studera.

Här behöver unga bättre stöd, säger Alvar Euro.

- Studiehandledning i gymnasier måste utvecklas vidare, så att den unga så tidigt som möjligt ska känna igen sin egen grej och veta vilken bransch han eller hon vill söka sig till.

Euro önskar större fokus vid handledning på individnivå och mera samtal om den ungas styrkor och intressen.