Hoppa till huvudinnehåll

Nu får över 12 000 femåringar gratis småbarnspedagogik - "Just nu är de som blir utanför, ofta just de som skulle ha mest nytta av den"

Sanni Grahn-Laasonen.
Sanni Grahn-Laasonen. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Sanni Grahn-Laasonen,sanni grahn-laasonen

19 kommuner i Finland - bland dem Helsingfors, Kyrkslätt och Åbo - inför gratis småbarnspedagogik för femåringar. Det är frågan om 20 timmar i veckan. Tanken är att få med fler barn och på så sätt kunna samla kunskap för att möjligen utöka verksamheten.

Det är Undervisnings- och kulturministeriet som har initierat försöket.

Anne Malova från Mäntyharju är mamma till Palina som kommer delta i projektet.

- Palina har själv varit mycket intresserad av att vara med. Hon har äldre syskon, som redan är i den skolan och de har egna vänner. Därför har honen stor längtan att själv få egna vänner, säger Anne Malova.

Sammanlagt är 12 400 femåringar med i försöket, alltså ungefär en femtedel av årskullen.

Skolväskor och jackor hänger på ett staket på eftisgård.
Skolväskor och jackor hänger på ett staket på eftisgård. Bild: Yle/Marie Söderman skolgård

Mäntyharjus bildningsdirektör Suvi Pirnes-Toivanen säger att initiativet har haft en positiv inverkan på antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken.

- Vanligen har vi 75-80 procent av årskullen som deltar. Med de här förnyelserna har vi kommit upp till dryga 90 procent, säger Pirnes-Toivanen.

Närmare en nordisk modell

I mars offentliggjordes initiativet. Kommunerna som ville delta i projektet fick anmäla sitt intresse och en utvärdering följde. Till en början var tanken att 19 000 femåringar skulle ha möjlighet att delta i projektet.

Det som bromsade kommunernas intresse att delta var främst utebliven inkomst. Ett exempel är Jyväskylä, som backade ur i sista stund av just den här orsaken.

Trots att målet för initiativet inte uppfylldes är undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen nöjd.

- Det är speciellt bra att vi fick med ett mångsidigt sampel kommuner från olika delar av landet.

Sampelstorleken kommer räcka till för att få information om hur försöket fungerar.

- Forskning har visat att deltagande i småbarnspedagogiken inverkar positivt även på senare studier. Just nu är de som blir utanför, ofta just de som skulle ha mest nytta av förskolan.

I jämförelse med de övriga nordiska länderna är det färre finländska femåringar som går i förskola.

Det långsiktiga målet för Finland är att hela årskullen deltar i den tidiga småbarnspedagogiken― Sanni Grahn-Laarsonen

- Det långsiktiga målet för Finland är att hela årskullen deltar i den tidiga småbarnspedagogiken, säger Grahn-Laasonen.

Även Suvi Pirnes-Toivanen ser det som en bra sak att så många femåringar som möjligt deltar i småbarnspedagogiken.

- Småbarnspedagogiken erbjuder en kamratgrupp för barnet, och man har kanske också möjligheten att sålla ut dem som är i behov av olika typer av stöd.

Även möjligt att bredda förskoleundervisningen

Anne Malova, som arbetar som klasslärare, hoppas förskolan ska ge hennes dotter insikter och utveckla den sociala kompetensen.

- Läsandet och skrivandet kommer nog när man börjar i skolan.

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att projektet kommer fortsätta nästa år. Då hoppas man få med ännu fler kommuner och att de kommuner som nu är med ska fortsätta.

Den här artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Yli 12 000 viisivuotiasta saa tänä syksynä varhaiskasvatusta ilmaiseksi – "Ulos jäävät usein juuri ne, joille kasvatuksesta olisi eniten hyötyä" skriven av Lauri Miikkulainen.