Hoppa till huvudinnehåll

Risken för ett handelskrig mellan USA och Kina sänker börskurserna

Peter Lindahl är seniorportföljförvaltare på Evli bank.
Peter Lindahl är seniorportföljförvaltare på Evli bank. Peter Lindahl är seniorportföljförvaltare på Evli bank. Bild: yle/ Patrik Schauman Evli,Peter Lindahl

Aktiekurserna har fortsatt att sjunka under sommaren trots att världsekonomin i stort går bra. Under hela våren har politiska kriser skapat oro på placeringsmarknaden. Nu är ett handelskrig mellan USA och Kina det största hotet.

Under sommaren har USA skapat oro på börsmarknaderna världen över med planer på strafftullar på kinesiska varor. Vita huset meddelade i början av juli att man överväger 10 procents strafftullar på varor som är värda drygt 170 miljarder dollar.

Nu signalerar president Trumps administration att han överväger att redan i morgon höja tullarna till 25 procent.

- Det ser ut som om Trump håller på att inleda ett handelskrig mot Kina. Han vill åstadkomma synliga resultat eftersom USA har mellanval i november. Han vill att det republikanska partiet skall vinna valet, säger Peter Lindahl som är seniorportföljförvaltare på Evli bank.

Han tror att Trump kan vilja stärka den amerikanska nationalismen genom att näpsa Kina.

- Det sker genom att minska importen därifrån. Om han inför nya tullar mot Kina kan det skapa en stor oro på marknaden, säger Peter Lindahl.

Kina har redan under sommaren ökat stimulansen för att kunna skydda sin egen ekonomi och hålla tillväxten på god nivå.

Kina är beroende av sin export och av amerikanska konsumenter. Ökade importtullar skulle vara ett stort slag mot Kinas ekonomi.

Effekten av ett handelskrig blir stor om det påverkar företagens investeringsbeslut.

- Oron för ett handelskrig kan leda till att företagen minskar sina placeringar under höstens lopp. I så fall kan den ekonomiska tillväxten mattas av under hösten och slutet av året, säger Peter Lindahl.

Förtroendet för ekonomin fortfarande högt

Den stora frågan är om handelskriget bara leder till en tillfällig sänkning av börskurserna varefter de fortsätter att utvecklas positivt igen, eller om de fortsätter sjunka och handelskriget störtar ner världen i en ny lågkonjunktur.

Mycket beror på hur omfattande handelskriget blir.

- Osäkerheten sänker börskurserna. Man vet inte säkert vilket syfte Trump har. Man vet inte heller hur omfattande handelskriget kommer att bli under de kommande månaderna, säger Peter Lindahl.

Än så länge har nyheterna om Trumps straffskatter inte försvagat företagens eller konsumenternas förtroende för ekonomin särskilt mycket.

- Men det finns en risk att stämningarna bland dem bli sämre under hösten, och det kan få stora negativa konsekvenser för världsekonomin senare under året, säger Peter Lindahl.

Flera politiska kriser har drabbat aktiemarknaden i år

Hotet om ett handelskrig mellan USA och Kina är inte den första kris som skapar oro på aktiemarknaden sedan årsskiftet. I själva verket har aktiekurserna för det mesta sjunkit sedan början av året.

I de flesta fall beror det på politiska kriser.

- I början av året ökade oron för en snabbare inflation i USA. Man såg att den amerikanska centralbanken (Fed) kunde komma att strama åt ekonomin mer än väntat. Marknaden hade stigit starkt i slutet av förra året och i januari, men i februari och mars sjönk kurserna ganska kraftigt, säger Peter Lindahl.

Efter det återhämtade sig marknaden en del, men i slutet av mars och april kom nästa kris då tillväxtmarknadernas valutor började sjunka i värde,speciellt i länder som Brasilien och Turkiet. Det orsakade stora kursnedgångar både på tillväxtmarknaderna och i resten av världen.

- Brasilien och Turkiet orsakar ännu oro. Valutorna är fortsatt låga. Centralbankerna i dessa länder har varit tvungna att höja räntorna för att försvara valutan. Det försvagar deras ekonomi. Det finns en risk att den här effekten kan bli ganska stor, säger Peter Lindahl, och fortsätter:

- I maj höll Italien på att få en populistisk regering vilket oroade marknaden. Italien är en stor ekonomi inom Europa. Man såg en risk för en ny eurokris. Under sommaren har nu oron ökat för ett handelskrig mellan USA och Kina, och kanske också mellan USA och andra länder.

Läs också