Hoppa till huvudinnehåll

Polisens statistik: Folk slår inte längre varandra lika ofta i Raseborg - i Sjundeå ökar trafikbrotten

Fot som trycker ner en mans huvud mot golvet.
Polisen patrullerar på platser där folk samlas och det har lett till färre misshandelsbrott. Fot som trycker ner en mans huvud mot golvet. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press brott

Det ser ut som om antalet brott som begås i Västnyland minskar. Narkotikabrotten är däremot fortfarande på samma nivå.

Trafikbrotten minskade i Västnyland som helhet, men ökade i Sjundeå. I Raseborg misshandlade man inte varandra lika mycket i år som i fjol, medan stölderna ökat i Sjundeå.

Sådana siffror kan man läsa i brottsstatistiken för Västnyland. I statistiken jämförs brott som anmälts mellan januari och juni 2017 med siffror från samma tid i år.

Polisen övervakar bilisterna bättre

Kommissarie Markus Ramstedt förklarar att trafikförseelserna främst minskat på grund av polisens övervakning av bilisterna och för att straffen för trafikbrotten skärpts.

I Sjundeå har däremot trafikbrotten ökat. Det beror antagligen på de nya vägkamerorna på stamväg 51 i korsningen till Sjundeå och lägre hastighetsbegränsing på samma vägavsnitt.

En trafiksäkerhetskamera på riksväg 25
Nya kameror gör att bilisterna oftare blir fast för trafikförseelser. En trafiksäkerhetskamera på riksväg 25 Bild: Yle/Linus Westerlund Riksväg 25,Ekenäs,Trafiksäkerhetskamera,Västnyland,vinter

I början av 2017 noterades 107 trafikbrott i Sjundeå, hittills i år har 700 trafikbrott noterats.

En gärningsman - flera brott

Sexualbrotten ser ut att ha ökat i Raseborg, då man ser på statistiken.

Markus Ramstedt säger att det oftast beror på att flera brott uppdagas då polisen undersöker en gärningsman.

- Sexbrotten har ökat procentuellt sett i Raseborg, men man kan ändå inte dra den slutsatsen att de ökar. Det är ofta så att då en gärningsman grips, så får man reda på flera brott samtidigt.

Markus Ramstedt är polis.
Kommissarie Markus Ramstedt. Markus Ramstedt är polis. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Raseborg,markus ramstedt

Ramstedt säger att Metoo-kampanjen märktes hos polisen.

- Det var positivt eftersom tröskeln att anmäla sexbrott sjönk.

Misshandeln har minskat i Raseborg

I Raseborg har antalet fall av misshandel minskat. 51 fall uppdagades under första halvåret i fjol jämfört med 32 i år.

- Polisen försöker förebygga misshandel genom att patrullera där det finns mycket folk och risken för misshandel är högre, förklarar Ramstedt.

Stort mörkertal inom narkotikabrotten

Narkotikabrotten har ökat i Lojo. Ramstedt vet inte vad det beror på, men gissar att polisens övervakning ökat och det syns i brottsstatistiken.

- Men mörkertalet är stort när det gäller narkotika. Det är mycket som polisen inte känner till.

Hand som håller i en cannabisjoint.
Brotten som helhet minskar i Västnyland, men narkotikabrotten är på samma nivå som tidigare. Hand som håller i en cannabisjoint. Bild: lev dolgachov beroende,narkotika,tala om knarket

Stölderna ökar i Sjundeå enligt statistiken

I Sjundeå har antalet stölder ökat, men det är inget stigande fenomen, säger Ramstedt.

- Några fall gör att siffrorna i statistiken ökar då det är frågan om mindre kommuner.

Nöjd kommissarie

Kommissarie Markus Ramstedt från polisinrättningen i västra Nyland är nöjd då han ser på brottsstatistiken från januari till juni 2017 och jämför det med samma tid i år.

Han skulle gärna se statistik från en period på fem år, då kan man se vilka trender som gäller.

Allt anmäls inte

Alla brott anmäls inte till polisen, så det är oklart hur stort det mörkertalet är.

- Det finns över allt, men det är säkert störst inom trafikförseelserna. Den som kör överhastighet anmäler ju inte sig själv.

Det är svårt att motivera att polisen behöver mera resurser om statistiken visar att antalet brott minskar― Kommissarie Markus Ramstedt

Det är samma sak med narkotikabrott. Den som på något sätt sysslar med narkotika anmäler inte sig själv, utan det upptäcks på grund av polisens egna undersökningar.

- Det finns också ett mörkertal med tanke på parrelationer eftersom en del inte vågar göra anmälningar. Där är mörkertalet i alla fall inte lika stort som inom trafikförseelserna.

En verklig bild behövs i Västnyland

Markus Ramstedt vill att alla brott anmäls. På det sättet får man en verklig bild av situationen i Västnyland och det är till polisens fördel.

- Resursfördelningen styrs via statistiken. Det är svårt att motivera att polisen behöver mera resurser om statistiken visar att antalet brott minskar.

Ett stort gult hus i Ekenäs som är Raseborgs polisstation.
Polisstationen finns i Ekenäs. Ett stort gult hus i Ekenäs som är Raseborgs polisstation. Bild: Marica Hildén / Yle Raseborg,Västnyland,raseborgs polisstation

Syns det i statistiken att polisstationen finns i Raseborg, och att det inte finns stationer i till exempel i Hangö eller Ingå?

Ramstedt säger att det säkert märks.

- Det syns säkert i den tid det tar för polisen att komma fram till en plats där det hänt något. Men polisen är rörlig och startar inte varje gång från polisstationen, så det borde inte inverka på brottsstatistiken att det inte finns stationer över allt.

polisbil
Polisen startar inte alltid från en polisstation, utan är mycket ute på fältet. polisbil Bild: Tiina Jutila / Yle polisen,poliser,polisbil,brottslighet,ungdomsbrottslighet,lagar (alster),Polisbevakning,böter,trafiksäkerhet,Brottet,lagövervakning

Ramstedt medger att det märks att polisbilarna oftare är i Raseborg än till exempel i Hangö då man ser på de brott som kommer fram i dagens ljus med hjälp av polisens eget arbete.

Tove Virta intervjuade kommissarie Markus Ramstedt.


Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland