Hoppa till huvudinnehåll

Prideparad ordnas i Sankt Petersburg trots otaliga motgångar - alla som deltar informeras om riskerna

Ryska poliser knuffar en aktivist under en prideparad i S:t Petersburg 29.6.2013.
Ryska poliser knuffar en aktivist under ett Pride-evenemang i S:t Petersburg 29.6.2013. Ryska poliser knuffar en aktivist under en prideparad i S:t Petersburg 29.6.2013. St Petersburg,prideparader

Årets prideparad i Sankt Petersburg blir av även om stadens myndigheter vill förhindra det.

Staden skyller på gatuarbeten och ger avslag på alla ansökningar om att ordna en prideparad i St Petersburg.

Prideparaden som är inplanerad till lördagen den 4 augusti kommer att bli av i någon form även om myndigheterna inte ger sin tillåtelse.

- Ingen behöver älska mig för att jag är homosexuell, men jag vill bli bemött som en fullvärdig medborgare och inte som en medborgare av sämre klass.

Prideaktivisten Aleksej Nazarov talar om sina känslor då alla ansökningar om att ordna en prideparad i Sankt Petersburg får avslag av stadens myndigheter.

Paradarrangörerna har lämnat in ett flertal ansökningar där de har föreslagit alternativa platser för paraden. Alla förslag har avvisats och Nazarov är trött på undanflykterna, staden har nämligen svarat att det kommer att pågå reparationsarbeten av något slag på just de platser som aktivisterna har föreslagit.

Det är knappast troligt att det verkligen ska repareras där just då, men det är lätt att skriva ut sådana papper inom stadsförvaltningen.

Aktivisterna stämmer staden

Staden har också underlåtit att svara inom den tid som lagen föreskriver. Det gäller den senaste ansökan om att få ordna en sammankomst. Av den anledningen har prideaktivisterna stämt staden. Det är knappast troligt att de får rätt, men vill trots det försöka sköta allt lagvägen.

- Egentligen betyder ett försenat svar från myndigheterna att de samtycker, men vi vågar inte lita på att polisen bryr sig om det, säger Aleksej Nazarov.

Det finns exempel från motsvarande situationer på annat håll i Ryssland där myndigheterna inte har svarat inom tre dagar som lagen stipulerar.

Då har arrangörerna ordnat ett möte eller en demonstration och polisen har gripit deltagarna. Sådant händer inte bara aktiva inom hbtq-samfundet. Vilka som helst medborgarorganisationer kan råka illa ut.

Pride i Sankt Petersburg 2013.
Pride i Sankt Petersburg 2013. prideparader,Sankt Petersburg

Både lagstiftning och fördomar ökar pinan

För alla sexuella minoriteter är emellertid situationen i Ryssland särskilt svår. En lag stipulerar att det är förbjudet att föra fram homosexualitet i en positiv dager inför barn. Den lagen används väldigt ofta som ett slagträ mot vuxna som tillhör vilken som helst sexuell minoritet.

- Det har blivit värre, jag minns själv hur jag för tjugo år sedan kunde gå hand i hand med min partner i en liten stad, säger Aleksej Nazarov.

Han talar om hur fördomarna har blivit allt mera uttalade och om hur vissa politiker uttrycker sig starkt nedsättande om människor som inte är heterosexuella.

Nazarov känner väl till Finland och han hyser stor beundran för hur de finska myndigheterna förhåller sig bland annat till prideparader.

- Jag vet att det finns fördomar och problem också hos er, men de är inte strukturella och de orsakas inte av lagar eller myndigheter, säger Nazarov.

En pride-aktivist grips av polisen i Moskva i maj 2012.
En prideaktivist grips av polisen i Moskva i maj 2012. En pride-aktivist grips av polisen i Moskva i maj 2012. Moskva

Paraden blir av

Det har ordnats åtta tidigare prideparader i Sankt Petersburg, i fjol deltog omkring sexhundra personer. Också i år kommer det att bli en parad eller en manifestation i någon form, men detaljerna kommer aktivisterna att publicera först just före träffen.

- Vi kommer också att informera dem som vill delta om vilka risker det innebär, säger Aleksej Nazarov.

Han utgår från att polisen kommer att gripa någon eller några deltagare.