Hoppa till huvudinnehåll

Rivningen av Engelska magasinet i Hangö har inletts

Engelska magasinet i Hangö hamn rivs.
Engelska magasinet i Hangö. Engelska magasinet i Hangö hamn rivs. Bild: Port of Hanko Västnyland,Hangö,hangö engelska magasinet

Engelska magasinet i Hangö hamn rivs. Rivningen inleddes i dag.

Det har varit en lång process innan det blev klart att Engelska magasinet i Hangö hamn får rivas. Arbetena inleddes i dag (3.8) och pågår i augusti.

Magasinet var tidigare ett hamnkontor. Det uppfördes på 1920-talet och är byggt i klassisk stil.

Staden hade rätt att ändra i detaljplanen

Det som har hänt är att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i april 2016 beslöt att Hangö stad hade rätt att ändra detaljplanen för Västra hamnen så att magasinet inte längre är skyddat.

Det betydde att magasinet får rivas.

engelska magasinet i hangö
Engelska magasinet år 2014. engelska magasinet i hangö Bild: Yle/ Robin Holmberg engelska magasinet i hangö

Domstolen ansåg att magasinet har ett byggnadshistorisk värde, men utvecklingen i Hangö hamn förhindras om man bevarar magasinet.

Förvaltningsdomstolen: Magasinet hindrar inget

Före det hade ärendet behandlats i Helsingfors förvaltningsdomstol.

Där ansåg man att Hangö inte följde lagen när stadsfullmäktige godkände den nya detaljplanen.

Domstolen ansåg att staden inte kunde påvisa att det är just Engelska magasinet som hindrar utvidgningen av hamnen.

Högsta förvaltningsdomstolen förrättade en syn på området innan beslutet fattades.