Hoppa till huvudinnehåll

Sjövett handlar om attityd - tänk på de här 6 sakerna innan du beger dig ut på sjön

Den senaste veckan har det skett två svåra olyckor till sjöss i Finland. I samma takt som vädret har blivit varmare har också olyckorna på sjön ökat, säger Sammy Grefberg som är stationschef på Finska vikens sjöbevakningssektion i Porkala i Kyrkslätt.

Tre människor skadades allvarligt då två fritidsbåtar kolliderade norr om Nagu på söndagen förra veckan. Kryssningsbåten m/s Mässkär sjönk utanför Jakobstad på torsdagen.

- De vanligaste olyckorna startar från tekniska problem och grundstötningar, i alla fall i de sjöräddningsuppdrag som kommer till sjöbevakningens kännedom. Det är någonting i maskineriet eller så har man missat med navigeringen, säger Grefberg.

Kollisionsolyckor på sjön är ändå sällsynta. Mellan åren 2015 och 2018 har det skett 3-4 kollisioner per år på Finlands havsområde.

Av dessa har 1-2 varit av samma kaliber som kollisionsolyckan i Nagu. Sjöbevakningen understryker att olyckor av det här slaget alltid är allvarliga och beror på flera olika faktorer.

Alkohol eller hög hastighet är i de flesta fall inte grundorsaken till olyckor som sker på sjön, utan just det att man är ouppmärksam, säger Grefberg.

- De farligaste personerna på vattnet är den högst normala båtutflyktaren.

Tänk på de här sakerna då du ska ut på sjön

1. Håll till höger

På vattnet ska man följa lagen men också känna till de så kallade oskrivna reglerna som handlar mycket om kommunikation. Enligt Grefberg ska man visa andra att man uppmärksammat dem - till exempel med handgester.

- Det innebär alltid när man är ut på sjön att man följer sjöreglerna - alltså reglerna för sjötrafik - och speciellt då i det här (Nagu)fallet, att ta hand om utkik, säger Grefberg.

2. Håll utkik

Enligt sjöbevakningen är den vanligaste orsaken till kollisionsolyckor att man låtit bli att hålla utkik på omgivningen.

3. Kaptenen bär alltid ansvaret

Kaptenen har ansvar för sin egen båt, personerna ombord, annan trafik och också miljön och andra yttre omständigheter.

- I varje båt ska det finnas en person som är ansvarig. Hen ska ta i beaktande alla omständigheter för att undvika olyckor.

4. Använd sunt förnuft

Man ska också använda så kallat sjövett.

- Sjövett är ett ganska brett begrepp som inte riktigt går att definiera. Det handlar om attityden till hur man vistas på havet. Det finns en viss frihet ute på havet, men man får inte glömma sitt ansvar.

5. Ta hand om båten

För att undvika olyckor av det här slaget gäller det att känna till sin båt och se till att den är servad.

- Läs manualen, säger Grefberg.

6. Förbered dig på det värsta

- Man ska också vara beredd på att det oväntade händer - och vad man gör sen. Ankaret ska vara i skick och man ska känna till sin egen position. Och så ska man vänta på plats tills man får hjälp.