Hoppa till huvudinnehåll

Våtmarker hjälper den biologiska mångfalden - 1,7 hektar våtmark med små öar återställs i Dalsbruk

Vatten där våtmarken kommer att byggas i Snappertuna.
Så här frodig kan den nuvarande granskogen bli på några år. Vatten där våtmarken kommer att byggas i Snappertuna. Bild: yle/Nicole Hjelt våtmarker,vattendrag

Under sensommaren byggs en våtmark öster om Dalsbruks Senatsberg. Syftet med det här projektet är att bevara och förstärka den biologiska mångfalden.

Våtmarken kommer att ha ett varierande djup (max 1,4 meter) och vara 1,7 hektar stor.

Våtmarken har planerats av Skogssällskapet Finlands Carl Pfeiff. Pfeiff har planerat och verkställt många våtmarker i Sverige, Finland och Baltikum.

Ökar den biologiska mångfalden

- Gräset ger möjlighet för fåglar och insekter att etablera sig och trivas. I framtiden kan många olika arter av fåglar hitta mat, skydd och häckningsplatser på våtmarken, säger Carl Pfeiff.

Lokala fågelskådare kommer att följa med hur utvecklingen i våtmarken framskrider.

I nuläget växer det främst unga granplantor på området. Plantorna kommer att röjas ner för att underlätta grävningsarbetet.

Projektet finansieras av Söderlångvik gård och är en del av ett långsiktigt arbete för större variation och mångfald i gårdens skogsbruk.

Allt enligt ett pressmeddelande.