Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrensen hårdnar för taxiföretag i Östnyland - den nya taxilagen för med sig nya trafikanter och lägre priser

Närbild av taxiljus på taket
Närbild av taxiljus på taket Bild: Yle/Nella Nuora taxibilar

Det är drygt en månad sedan den nya taxilagen trädde i kraft. En del nya taxibilar trafikerar efter att reglerna inom taxibranschen lättat.

En ny aktör på taximarknaden i Östnyland är bussföretaget Kaj Forsblom.

- Vi har redan skaffat en taxibil och börjar köra med den i augusti, säger företagets vd Henrik Forsblom.

Bussföretaget uppfyller alla krav för persontransport sedan tidigare, så att få tillstånd för att köra taxi är bara ett anmälningsärende.

- Det är ett bra komplement till våra bussar, säger Forsblom.

Han förklarar att företaget ofta säljer sina tjänster som paket.

Då kan det till exempel vara 200 personer som först ska köras till någon konferens, och sedan några personer som kommer senare och ska hämtas från flygplatsen.

En stor silverfärgad bil står bredvid en gul buss utanför ett garage.
Forsbloms nya taxibil. En stor silverfärgad bil står bredvid en gul buss utanför ett garage. Bild: Yle/Mira Bäck taxibilar,bilar,Buss,Forsblom buss

- Tidigare har vi antingen kört med en onödigt stor bil eller hyrt taxitjänster från utomstående för sådana tillfällen. Nu kan vi sköta allt själva, säger Forsblom.

Han poängterar att man inte kommer att vänta på kunder vid taxistolpen, utan taxibilen kör beställningstrafik liksom bussarna.

Trots att ändringen i taxilagen ger Forsblom nya möjligheter så ser han också dåliga sidor med den.

- Det är svårare för kunderna. Systemet var bättre så som det såg ut tidigare.

Känns naturligt

Också på Packalén bus funderar man på att utvidga verksamheten med taxiservice men inget är klart ännu.

- Det är helt i planeringsskedet ännu. Men det skulle vara naturligt att också köra taxi när man redan håller på med persontrafik, säger Rune Packalén.

De andra bussbolagen vi kontaktat, Tidstrand, K-O Johansson och Eriksson, har inga planer på att börja köra taxi.

Minibussar kan snart köra taxi
Minibussar kan snart köra taxi Bild: Yle/Carmela Walder forsblom

Det är Trafiksäkerhetsverket Trafi som utfärdar taxilov.

Enligt deras statistik har de utfärdat en del nya taxilov i Östnyland under perioden 1 juli till 27 juli: två nya lov i Lovisa, två i Mörskom, tre i Sibbo och sjutton lov i Borgå.

Ännu har inte så mycket hänt

Lähitaksis vd Juha Pentikäinen säger att man ännu inte sett några stora förändringar i taxitrafiken.

Lähitaksi kör i hela Nyland och bemannar taxistationerna i Borgå och Lovisa.

- Det är bara några veckor sedan lagändringen togs i bruk. Trafi har beviljat nya lov, men det tar tid innan alla nya förare kommer ut i trafiken. Förändringarna syns säkert först i slutet av året, säger Pentikäinen.

Taxi Nyland har precis övergått i Lähitaksi och taxametersystemen kalibrerades därför om från och med den 1 juli.

- Det här gjorde så att det emellanåt fanns färre taxibilar i trafiken, men det berodde i sig inte på lagförändringen, säger Pentikäinen.

Taxibilar vid Borgå Torg.
Taxibilar vid Borgå Torg. Bild: Yle/Pontus Nyqvist taxibilar,Borgå,bilar

Han säger att han hört av kunder att de är fundersamma och oroliga över hur de ska gå till väga för att beställa taxi nu, och vad resan kostar.

- Kunden har ett större ansvar än tidigare över att ha koll på vilken bil hen hoppar in i, säger Pentikäinen.

Lars Salomaa, som är ordförande för både Borgå Taxi och gamla Taxi Nyland, vet inte om att några nya taxibilar kommer att trafikera i Borgå.

- Men jag tror att någon ny har börjat köra i Lovisa.

Han tror liksom Pentikäinen att fler är på kommande.

Enligt Salomaa är det brist på chaufförer just nu, eftersom många slutat köra eller avvaktat med att ansöka om taxilov innan reformationen av lagen.

- Många taxibilar står stilla på veckosluten fastän alla borde vara i bruk på fredags- och lördagsnätterna.

Nya chaufförer behövs alltså, men Salomaa ser inte att det skulle löna sig för nya taxibilar att söka sig till marknaden. Han tror helt enkelt inte att det lönar sig ekonomiskt.

Lähitaksi, som också Salomaa kör för, har sänkt sina priser. En del chaufförer tycker är dåligt eftersom de i och med det får lägre lön.

Enligt Salomaa är prissänkningen ändå bra på lång sikt eftersom företaget då kanske lockar fler kunder i framtiden.

Sänkta priser större problem än nya taxin

Jimmy Gustafson från JimLog och Gustafsons taxi säger att man nog märkt av förändringar efter att taxilagen ändrades, främst gällande FPA-taxiskjutsarna.

- En av de största förändringarna för vår del är att vi inte längre kan köra FPA-skjutsar. Det beror på att priserna vi skulle ha bundit oss till sjönk med 20-30 procent och det kunde vi inte göra, säger Gustafson.

Skoltaxi
Skoltaxi Bild: YLE/Maria Helsing taxibilar,skoltaxi

Gustafsons taxi kör beställningsskjutsar, inte från stolpe. Skolskjutsar har varit en stomme för verksamheten.

- I övrigt är osäkerheten den stora svårigheten. Våra längsta avtal sträcker sig till slutet av mars och maj 2019, säger Gustafson.

Han tror att många kunder vill göra kortare avtal för att kunna se var prisnivåerna landar och vilka företagare som finns kvar då dammet lagt sig.

Någon större konkurrens har han inte lagt märke till, annat än att priserna i branschen sjunker.

- När hösten kommer med nya offertförfrågningar kommer vi att bjuda på det vi kan bjuda på. Vi hoppas att de andra vi bjuder mot inte kommer att konkurrera enbart med priserna, säger Gustafson.

Om priserna sänks på samma sätt som hittills kommer man inte att ha råd att fortsätta med verksamheten.

- Förstås måste vi förnya oss enligt vad marknaden kräver men vi kan inte göra det med priset. Risken finns att vi måste sluta. Som företagare kämpar man till det sista. Vi ger inte upp, säger Gustafson.

7.8-18 kl. 15:54: Ett faktafel i artikeln har rättats. Tidigare stod det felaktigt att Trafi utfärdat tre nya taxilov i Lovisa, tre i Mörskom, sju i Sibbo och hela trettio lov i Borgå. De siffrorna gäller inte utfärdade lov, utan antalet ansökningar om taxilov som Trafi tagit emot under tiden 1-27.7.