Hoppa till huvudinnehåll

De flesta fotgängare känner sig säkra på övergångsställen: "Var uppmärksam i synnerhet i närheten av skolorna"

ihmisiä kadulla
Fotgängare anser sig gå säkra i Finland ihmisiä kadulla Bild: Jyrki Lyytikkä/ Yle barnfamiljer,fotgängare

Fotgängarna i Finland känner sig trygga, visar en enkät som Trafikskyddet har låtit göra. 74 procent av de som besvarat enkäten anser att det är tryggt att ta sig fram till fots i städerna.

70 procent upplever det också som tryggt att korsa en gata på ett övergångsställe.

Sju fotgängare dog och 216 skadades i fjol på övergångsställen i Finland.

Sex av tio personer som svarade på enkäten ansåg att bilisternas attityder och agerande är den viktigaste faktorn när det kommer till att förbättra trafiksäkerheten.

Var aktsam vid skolorna

Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen säger i ett pressmeddelande att det gäller för bilister att vara uppmärksamma på vägen.

- Att följa hastighetsbegränsningarna, respektera trafikljusen och fokusera på trafiken i stället för exempelvis sociala medier eller e-postmeddelanden i telefonen är enkla saker som vi alla kan göra för att förbättra säkerheten på övergångsställena.

Särskilt nu när skolorna börjar bör man komma ihåg att det också finns andra än personer i standardformat i trafiken, säger Kaistinen.

- Så var uppmärksam i synnerhet i närheten av skolorna, så att du lägger märke till alla, även de minsta skolbarnen.

Bilistens ansvar

Det är bilistens ansvar att ge fri passage åt fotgängare på övergångsställen och nästan sex av tio förare medger att de skulle kunna vara mer hänsynsfulla mot fotgängare.

Nio av tio anser sig dock vara bra på att stanna för fotgängare vid övergångsställen när de kör bil. Två av tre anser också att de stannar vid övergångsställen oftare än den genomsnittliga bilisten

58 procent av de tillfrågade anser att bilister är bra på att ge fri passage åt fotgängare.

Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och 1 198 finländare svarade på den. Av dem var 82 procent, det vill säga 967 personer, bilförare.

Läs också