Hoppa till huvudinnehåll

Grundstötningar sker inte på grund av grund utan på grund av bristande kunskaper – här hittar du de grund som människor ofta kör på

Sjömärken på havet vid ett smalt sund.
Sjömärken på havet vid ett smalt sund. Bild: Yle/ Axel Nurmio Helsingfors,Skärgård (musikstycke),Östersjön,Finska viken

I Finland kör årligen åtminstone 2 500 båtförare på grund. Eller åtminstone får försäkringsbolagen betala ersättningar för så många grundstötningsskador. Mörkertalet är stort eftersom många skador inte anmäls till varken försäkringsbolagen eller Sjöbevakningen.

I och med att Finlands kust är både grund och stenig är det ingen överraskning att människor kör på grund. Många av skadorna skulle ändå gå att undvika i och med att den vanligaste orsaken till en grundstötning är bristande kunskap i navigation och att röra sig på havet.

Enligt både Sjöbevakningen och försäkringsbolagen åker motorbåtar oftare på grund än segelbåtar. Enligt Sjöbevakningen sker också största delen av grundstötningarna för fritidsbåtar.

Till all lycka är personskador ovanliga vid olyckor på havet, trots att de också förekommer. Allt som oftast är det bara materiella skador som uppstår vid en grundstötning.

Enligt kaptenlöjtnant Oiva Juntunen som jobbar på Helsingfors sjöbevakningsstation beror grundstötningar oftast på att människor inte vet var de befinner sig.

– Då vi kommer till en båt som har kört på grund kan vi se att det finns en prick i närheten och att båten står på grund på fel sida om pricken. Då vi frågar ifall föraren känner till vad pricken markerar så händer det ofta att de inte har någon aning om vad den står för, säger Juntunen.

Kaptenlöjnat i Sjöbevakningen Oiva Juntunen.
Oiva Juntunen anser att bättre kunskap skulle minska på grundstötningsolyckor. Kaptenlöjnat i Sjöbevakningen Oiva Juntunen. Bild: Yle/ Axel Nurmio Sjöbevakningen (Finland),Finska viken,Helsingfors

Enligt Juntunen bidrar också andra faktorer än kunskap till varför grundstötningar sker. Bland annat har båtarna blivit snabbare och föraren litar för mycket på elektroniska hjälpmedel, som till exempel plotter.

– Säg att båten har fått ett elavbrott och plottern mitt i allt inte fungerar så visar det sig att det inte ens finns ett papperssjökort i båten, samtidigt som skepparen inte vet var han är. Då börjar problemen uppstå direkt.

Mycket trafik leder till flera grundstötningar

Enligt Sjöbevakningen i Västra Finland, som har samlat data på begäran av Svenska Yle, framgår det att grundstötningar är vanligast där det rör sig mest båtar, trots att de farvattnen inte nödvändigtvis är de farligaste.

Det betyder att södra Finland och vattnen utanför Helsingfors är de mest sannolika platserna för en grundstötning.

Karta över Finlands kustområden med grund som människor kör ofta på markerade.
Sjöbevakningen markerade grund som människor kär ofta på längs Finlands kust på kartan. Datan baserar sig på det senaste årtiondet. Karta över Finlands kustområden med grund som människor kör ofta på markerade. Bild: Yle/ Miro Johansson Östersjön,Sjöbevakningen (Finland),sjöräddning,grund

I slutet av artikeln hittar du mer exakta platser markerade på sjökort.

Till exempel på Kimitoön finns ett grund som orsakar många problem för båtförare. Vid farleden som leder nordväst från Lövö finns ett ställe med tre kardinalmärken som tenderar att orsaka huvudbry för båtförarna.

Området vid Lövö i Kimitoöns kommun.
Området vid Lövö i Kimitoöns kommun. Bild: Yle/ Miro Johansson Karta,Kimitoön,Lövö,Östersjön,grund

Enligt Sjöbevakningen i Västra Finland vill båtförarna av någon orsak åka runt västprickarna, oavsett från vilket håll de kommer.

De som tillbringar sina somrar i närheten av grundet nordväst om Lövö har enligt Sjöbevakningen berättat att människor saktar in då de närmar sig och att det börjar höras prat från båten och sedan smäller det.

Enligt Sjöbevakningen är skadorna från just det grundet lindriga, och mörkertalet vid det grundet stort, men en del av grundstötningarna där skulle gå att undvika med att lägga ut en ytterligare ostprick för att tydliggöra hur man ska köra.

Svåraste farvattnen är i Österbotten

Som säkert många känner till är Bottniska viken både grund och stenig. Det betyder att skepparen verkligen får köra med tungan rätt i mun för att undvika grunden.

Däremot är trafiken inte lika livlig som på Skärgårdshavet eller längs sydkusten överlag, vilket också minskar på antalet grundstötningar.

Ett grund markerat strax norr om Korsholm.
Till exempel vid Boskäret är det tätt med grynnor nära den ensamma remmaren som står mellan alla grund. Ett grund markerat strax norr om Korsholm. Bild: Yle/ Miro Johansson Korsholm,Boskäret

Bilden ovan markerar fyra grund som människor ofta stöter på. På sjökortet finns där en markerad farled, med många stenar i närheten, vilket gör området svårnavigerat.

Enligt kaptenlöjtnant Oiva Juntunen, som jobbar i Helsingfors, är båtförarna ändå mer kunniga i Österbotten i och med att farvattnen är så svåra där.

Vilka är de svåraste farvattnen i Finland enligt din åsikt?

– Det är nog helt klart Bottniska viken som är det svåraste sjöområdet för att det är så stenigt. Direkt om man är utanför farleden kan man förvänta sig att det smäller, konstaterar Juntunen.

En skada kostar i medeltal 3 500 euro för försäkringsbolagen

Enligt Kristian Nygrén som är vd för Lokaltapiola Sydkusten anmäls årligen 2 500 grundstötningar till hela försäkringsbranschen. Siffran varierar från år till år, beroende på väder och vattenstånd.

Trots att vädret har varit gynnsamt för båtfolket i år har det ändå inte anmälts varken mer eller mindre skador i jämförelse med tidigare år.

– I medeltal ersätter vi 3 500 euro för en grundstötning, men det är stor variation. Med stora och dyra båtar som har totalförstörts har vi i värsta fall ersatt till och med sexsiffriga belopp, förklarar Nygrén.

Nygrén påminner att i värsta fall kan det också ske personskador, som försäkringarna också täcker. Han håller ändå med Sjöbevakningens uppfattning om att personskador är ovanliga vid grundstötningar.

– Oftast är skadorna nog materiella och inte personskador.

Motorbåtarna syns också i försäkringsbolagens statistik, eftersom den största delen skador som ersätts är motorbåtar.

Nygrén säger att på grund av att det finns mycket trafik i Åbolands skärgård så sker det också mycket skador där.

– I åboländska skärgården sker det nog mycket skador då många båtar är i farten under sommarmånaderna.

Stort mörkertal

Sjöbevakningen påpekar att också attityder påverkar huruvida grundstötningar anmäls till Sjöbevakningen.

Till exempel i skärgården är ortsborna vana att klara sig själva, och hellre kanske ringer en bekant för att bogsera båten från grundet istället för sjöräddarna.

Enligt Oiva Juntunen kan fallet vara så, speciellt om föraren har varit alkoholpåverkad.

– Mörkertalet är nog stort. Speciellt om föraren har druckit kan det vara lättare att ringa kompisen och bogsera istället för att kontakta myndigheterna.

Ett grund nära en västprick.
Ibland kör båtar på fel sida om prickar och hamnar på grund som ligger nära. Ett grund nära en västprick. Bild: Yle/ Axel Nurmio grund,sjömärken,Östersjön,Helsingfors

Juntunen förklarar att alla som kör på grund tvingas göra ett alkotest. Det är allt mer sällan som människor är fulla då de kör på grund.

– Förr i tiden kunde de som hade kört på grund blåsa över två promille, men nuförtiden är förarna antingen nyktra eller har endast små mängder alkohol i blodet. Det är sällan någon som kör på grund har över en promille.

En ytterligare positiv trend som Juntunen har lagt märke till är att människor tenderar att ha flytvästen på allt oftare då de åker båt.

– Nuförtiden har människor bra flytvästar och dessutom har de dem på sig. Förr kunde flytvästarna vara gamla och i dåligt skick, undangömda i båten, säger Juntunen.

Sjöbevakningen påpekar att närapå alla fall inte kommer till deras kännedom, eftersom det också förekommer en hel del grundstötningar som kräver ett nytt lager färg i botten på båten, eller kanske en ny propeller. I dessa fall kan färden fortsätta, trots att de som är ombord kanske har blivit lite skärrade av grundstötningen.

I bildgalleriet nedan hittar du exakta punkter på sjökortet som Sjöbevakningen har markerat där människor har kört på grund.

Har du någon gång kört på grund, och varför i såna fall? Kommentera gärna här under!

Utöver intervjuerna baserar artikeln sig på data som Svenska Yle har begärt av Sjöbevakningen i Västra Finland. Också tre försäkringsbolag kontaktades för att få statistik och information om grundstötningar längs kusten.

Artikeln uppdaterades den 9.8.2018 klockan 8.51 med ett bildgalleri med mer exakta uppgifter om var grundstötningarna sker.