Hoppa till huvudinnehåll

Domar mot chefer vid Helsingfors stad för vajerkrasch slutgiltiga: "Händelsen är väldigt tragisk men finns inte orsak till uppsägning"

Förre backhopparen Kari J. Nyberg tittar ner från backtornet i Hertonäs.
De tre flickorna rutschade ner för nedre delen av hoppbacken och krockade med en stålvajer. En dog och två skadades. Förre backhopparen Kari J. Nyberg tittar ner från backtornet i Hertonäs. Bild: Yle/Kristian Svensson backhoppning

Domarna mot två personer i chefsställning vid Helsingfors stads idrottsservice för dödsolyckan i Hertonäs hoppbacke är nu slutgiltiga. De har inte överklagat. Den ena av dem är en hög tjänsteman och dömdes förutom för dödsvållande och vållande av skada också för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet, men Helsingfors stad vidtar inga åtgärder.

I juni gav Helsingfors tingsrätt sin dom i det omtalade fallet där en 16-årig flicka dog och två flickor skadades i Hertonäs hoppbacke i augusti 2015. Flickorna rutschade ner för hoppbacken mot en vajer.

Fem personer dömdes för ett fall av dödsvållande och två fall av vållande av skada.

Tre av de dömda jobbar för Helsingfors stad medan de två andra har varit aktiva i backhopparföreningen som hållit till i hoppbacken i Hertonäs.

En av de dömda är en hög tjänsteman vid Helsingfors stad och han dömdes också för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

"Besvärar sig inte av personliga skäl"

Enligt Yle Huvudstadsregionens uppgifter har han och en annan lägre chef vid Helsingfors stads idrottsservice (före detta idrottsverket) valt att inte besvära sig och domarna från juni är för deras del slutgiltiga.

Fallet kan ändå komma att behandlas i hovrätten eftersom de tre övriga dömda samt målsägande ännu kan överklaga.

Advokat Tuomas Sunnari företrädde den lägre chefen i tingsrätten. Sunnari är kortfattad i sitt svar på frågan om varför hans klient inte har överklagat.

– Vi höll med den domaren som ville förkasta åtalen men av personliga skäl vill min klient inte föra ärendet vidare, säger Sunnari.

Tingsrätten var inte enig i sin dom utan en domare ville förkasta åtalen.

"Händelsen är väldigt tragisk men det finns inte orsak till uppsägning"

Helsingfors stads idrottschef Tarja Loikkanen säger att domarna mot de båda cheferna vid stadens idrottsservice inte föranleder några åtgärder från stadens sida.

– De fortsätter vid staden med sina nuvarande uppdrag. Redan tidigare har de fråntagits ansvaret över Hertonäs hoppbacke och området runt omkring. Det arrangemanget fortsätter också efter domen, säger Loikkanen.

Varför fortsätter de? De har ändå dömts för dödsvållande och vållande av skada.

– Jag vill inte och kan inte kommentera din fråga. Det är stadens rättstjänster som haft hand om den här rättsprocessen. Jag är inte jurist.

– Händelsen är väldigt tragisk och beklagansvärd men det finns inte orsak till uppsägning. Stadens ståndpunkt är att de anställda inte har gjort något olagligt, säger Loikkanen.

Jag vill inte och kan inte kommentera din fråga― Tarja Loikkanen

"Processen har räckt länge och det påverkar stadens beslut att inte besvära sig"

Helsingfors stad dömdes att betala skadestånd till dödsoffrets anhöriga och till de skadade flickorna. Stadens jurist Jenni Rope uppger att staden inte för ärendet till hovrätten.

– Processen har räckt länge och varit tung för alla. Det här påverkar stadens beslut att inte besvära sig. Men naturligtvis har vi också läst domen som var väl motiverad. Straffen som dömdes var från straffskalans lägre ända där alla omständigheter givetvis har beaktats, säger Rope.

Två av stadens anställda dömdes till 30 dagsböter medan den högre tjänstemannen fick 40 dagsböter.

Stadsjurist Jenni Rope lyfter upp att domarna inte kommit för aktiva handlingar men att följderna för de dömdas del ännu ska diskuteras inom staden.

Rätten: Hade varit möjligt att beakta faran med vajern

Flickorna rutschade ner för hoppbacken en lördagskväll i slutet av augusti 2015. I backen fanns flera vajrar uppsatta för att förhindra ungdomar från att köra moped i backen. Flickorna steg över en vajer och krockade mot en annan som fanns lägre ner i backen. Den var på halshöjd och krossade luftstrupen på en av flickorna. De två andra fick skador på halsen.

Den höga tjänstemannen förnekade att han känt till den nedre vajern men Helsingfors tingsrätt var av annan åsikt. Enligt rätten står uppgiften att han inte känt till den nedre vajern i konflikt med att han i detalj berättat om vad han sett i området då han varit där.

Tingsrätten skriver i domen att alla åtalade varit medvetna om de faror som vajern förorsakar och att området användes i strid med sitt syfte.

Rätten anser att det därmed har varit möjligt att ta i beaktande den fara och de risker en vajer i nedre delen av backen medför för de utomstående som möjligen rutschar där.

Ingenstans framkom att installeringen av vajern har bedömts ur andra synvinklar än att förhindra skadegörelse och trygga backhopparnas säkerhet, skriver tingsrätten.

Läs mera:

Fem personer döms för dödsvållande efter dödsolyckan i Hertonäs hoppbacke

Fem personer åtalades för dödsolyckan i Hertonäs hoppbacke i Helsingfors under sensommaren 2015. I dag kom domen i fallet.