Hoppa till huvudinnehåll

Justitiekanslerns byrå kritisk till regeringens förslag om förlorat medborgarskap

En person håller i Finlands pass.
En person håller i Finlands pass. Bild: Lehtikuva / EMMI KORHONEN pass,medborgarskap

Regeringen har föreslagit att de som begår grova landsförräderi-, högförräderi- och terrorismbrott kan förlora sitt finländska medborgarskap, förutsatt att de har dubbelt medborgarskap. Justitiekanslerns byrå anser ändå att förslaget är problematiskt på flera punkter.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen berättar att det inte framgår i själva förslaget att det gäller de som har dubbelt medborgarskap, utan det nämns endast i målsättningarna.

Enligt Justitiekanslerns byrå framgår det inte tillräckligt tydligt i förslaget om det är ett straff för brottslingar, eller en skyddsåtgärd för staten.

Enligt förslaget kan man förlora sitt medborgarskap ifall man begår sådana landsförräderi-, högförräderi- och terrorismbrott vars strängaste straff är minst åtta år fängelse, och man har blivit dömd till minst fem år fängelse för något av dessa brott.

Att bli av med medborgarskapet skulle också enligt förslaget gälla endast sådana personer som innehar dubbelt medborgarskap och har tillräckliga anknytningar till den staten där de har sitt andra medborgarskap.

Principiell fråga

Migrationsverket skulle bestämma om vem som förlorar sitt medborgarskap. Migrationsverket har inte ännu kommenterat förslaget som är ute på remiss. Sista dagen att kommentera förslaget är i dag torsdag.

– Den väsentliga förändringen är att man inte kan rösta i val efter att man har förlorat medborgarskapet. Det som är ännu mer anmärkningsvärt är att personen kan utvisas utan att medborgarskapet skyddar personen från utvisning. Förslaget är i grunden en principiell fråga, vilket ställer stora krav på att bestämmelserna måste vara precisa, säger Puumalainen för nyhetsbyrån STT.

Justitiekanslerns byrå anser att det också är problematiskt att beslutet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen endast ifall domstolen väljer att ta ärendet till behandling.

Enligt Puumalainen har möjligheten till att överklaga inte motiverats tillräckligt, och det står dessutom i strid med regeringens linje att man alltid ska ha rätt att överklaga ärenden till högsta förvaltningsdomstolen som är mycket väsentliga för rättsskyddet.

Däremot anser högsta förvaltningsdomstolen inte att det är problematiskt.

Flera instanser har lämnat in förändringsförslag

För förslaget har man bett om ett utlåtande av ett trettiotal aktörer inom den offentliga sektorn och medborgarorganisationer. Till exempel Gränsbevakningen önskar att ärendet skulle behandlas i grundlagsutskottet på grund av att förslaget innehåller grundlagsenliga element.

Polisstyrelsen önskar att förslaget skulle precisera hur man ska gå tillväga i fall där en person förlorar sitt medborgarskap och man vet sedan tidigare att personen innehar medborgarskap i ett land dit man inte kan utvisa en person på grund av säkerhetsläget i ifrågavarande land.

Både Gränsbevakningen och Polisstyrelsen anser att förslagets målsättningar är eftersträvansvärda.

Källa: STT/ Liisa Ovaska

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes