Hoppa till huvudinnehåll

Kan dematerialiseringen vara lösningen på klimatkrisen? – Expert: Miljövänligare produktion räddar oss inte

Utsläppsdimma över Peking den 19 december 2016.
Utsläppsdimma över Peking den 19 december 2016. Bild: EPA/ Wu Hong Smog,smog,Utsläpp,Kina,Peking

Vi kan inte rädda klimatet bara genom att konsumera mindre energiintensiva produkter och tjänster, påminner nationalekonomen och konsulten Roger Wessman som jämfört den ekonomiska tillväxten med utsläppen av koldioxid.

Trots att jordens koldioxidutsläpp hela tiden ökar och klimatet blir allt varmare finns det ekonomiska experter som anser att vi kan konsumera oss ur klimatuppvärmningen.

Till exempel chefen för MIT-universitetets center för digital ekonomi Andrew McAfee har hållit ett TED-tal som har fått mycket spridning.

I det lyfter han fram att vi använder allt mindre råvaror och energi för att producera allt mer varor.

Den globala ekonomin har blivit mer effektiv. Av samma mängd råvaror och energi klarar vi av att producera allt mer varor och tjänster.― Roger Wessman

Enligt honom har utsläppen och konsumtionen av råvaror under de senaste åren minskat i USA trots att ekonomin har fortsatt växa.

Inte heller MacAfee tror att vi klarar oss helt utan medvetna åtgärder mot utsläpp. Han vill att vi ska tvinga företagen att betala avgifter för sina utsläpp.

Men huvudidén är att marknaden driver företagen till allt mer miljövänlig produktion. Industrin väljer helt enkelt själv att använda mindre dyr energi och råvaror för att spara pengar.

Andrew McAfee hör till dem som lyfter fram att vi kan koppla loss ekonomisk aktivitet från användningen av råvaror och energi.

Tanken är då att vi kan producera allt mer och ändå använda allt mindre av jordens resurser.

Tack vare teknologisk utveckling, och att vi köper mera tjänster och mindre varor, ser MacAfee och hans meningsfränder en förändring där ekonomin kan växa utan att vi tär mera på jordklotets resurser.

MacAfee tar en annons för en elektronikbutik från 1991 som ett exempel. De flesta varor som syns i annonsen får i dag plats i en mobiltelefon.

Den fungerar som dator, telefon, radio, telefonsvarare, diktafon, videokamera.

Dematerialiseringen är inte tillräckligt snabb

I Finland har nationalekonomen och konsulten Roger Wessman jämfört den ekonomiska tillväxten med utsläppen av koldioxid.

Enligt honom drar Andrew McAfee för långt gående slutsatser, men argumenten är inte helt tagna ur luften.

- Den globala ekonomin har blivit mer effektiv. Av samma mängd råvaror och energi klarar vi av att producera allt mer varor och tjänster. McAfee har rätt i att en mobiltelefon i dag gör mycket som för 27 år sedan krävde en stor mängd olika apparater, säger Roger Wessman.

Roger Wessman
Roger Wessman Roger Wessman Bild: yle/ Patrik Schauman Roger Wessman

Mobilen ersätter inte bara apparater. Den fungerar också som musikbibliotek och ersätter på samma gång både skivsamlingen och skivspelaren, den är en bok och en bokhylla och så vidare.

McAfee lyfter också fram att bilar i dag produceras mera miljövänligt än tidigare.

Med hjälp av den teknologiska utvecklingen kan vi i dag göra bilar av moderna material som väger mindre och motorer som drar mindre bensin än förr.

För att få bukt med klimatuppvärmningen enligt de mål som har ställts upp i Parisavtalet borde vi få utsläppen att minska― Roger Wessman

Tack vare motsvarande utveckling på många områden kan vi som konsumenter i dag i regel få samma nytta som tidigare billigare och med mindre miljöpåverkan.

Men allt det här räcker ändå inte till för att stävja klimatförändringen.

- Om vi jämför med den takt som den globala ekonomin ökar sker effektiveringen inte tillräckligt snabbt. De totala koldioxidutsläppen har på sin höjd slutat växa. För att få bukt med klimatuppvärmningen enligt de mål som har ställts upp i Parisavtalet borde vi få utsläppen att minska, säger Roger Wessman.

Det skulle kräva att effektiveringen sker snabbare. Ett annat alternativ är att vi producerar den energi vi behöver med allt mindre fossila bränslen.

- Då måste vi till exempel övergå till vind-, sol- eller kärnkraft. Alternativt prutar vi på vår levnadsstandard och får ner utsläppen genom att konsumera mindre, säger Roger Wessman.

Ett fjärde alternativ kunde i teorin vara att ta tillvara den koldioxid som produceras vid förbränningen av fossila bränslen, men Roger Wessman ser inte det som realistiskt.

- Det är i princip tekniskt möjligt att lagra koldioxid så att den inte släpps ut i atmosfären, men vi har inte i dagens läge lösningar som kunde fungera på ett vettigt sätt i den skala som krävs.

Trots minskningen orsakar finländarna per person fortfarande mera koldioxidutsläpp än kineserna― Roger Wessman

Också Kina minskar nu sina utsläpp

Det land där utsläppen av koldioxid har ökat mest sedan millennieskiftet är Kina. Det är också det land som släpper ut de största mängderna koldioxid.

Kina står för över en fjärdedel av världens energiproduktion och en ännu större andel av världens koldioxidutsläpp.

- Kina har fram till i dag främst producerat sin energi med fossila bränslen, framför allt kol. Nu håller den kinesiska ekonomin också på att bli allt effektivare på att använda resurser. Den avmaterialisering som vi har sett i västvärlden har nu också börjat där.

- Det andra är att man nu i Kina satsar på att minska bruket av fossila bränslen. De har byggt ut vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft. Tack vare det här minskar utsläppen av koldioxid, säger Roger Wessman.

Biltrafik i Helsingfors.
Eftermiddagsrusning i Helsingfors Biltrafik i Helsingfors. Bild: yle/ Patrik Schauman bilar,trafik,Utsläpp,Helsingfors

Finland måste fortsätta minska sina utsläpp

I Finland var utsläppen av koldioxid störst år 2003. Sedan dess har de minskat så att vi nu släpper ut lika mycket som vi gjorde 1975.

Det är en dramatisk minskning. Roger Wessman ser det ändå inte som någon ursäkt för att vältra över ansvaret på kineserna.

- Trots minskningen orsakar finländarna per person fortfarande mera koldioxidutsläpp än kineserna. Vi kan inte luta oss tillbaka och säga att vi har gjort vårt. Finländarna konsumerar per person mer än jordens befolkning i genomsnitt. Om vi ser det ur ett globalt rättviseperspektiv, och har målet att hela jordglobens koldioxidutsläpp skall ner, har vi nog inte ännu skurit ner vår andel av utsläppen.

Roger Wessman har skrivit om klimathotet på finska i MustRead. (kräver inloggning)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes