Hoppa till huvudinnehåll

Principer om börsetik

Principer om börsetik för Yles anställda

De ansvariga redaktörerna godkände riktlinjerna på sitt möte 12 november 2013.

Yle förutsätter att bolagets medarbetare iakttar följande regler:

Yles medarbetare får inte själva göra investeringar som äventyrar Yles journalistiska trovärdighet och tillförlitlighet.

Vid handel med aktier som ägs av medarbetare eller personer i deras närmaste krets (make/maka, sambo/särbo, minderåriga barn eller bolag där medarbetaren har bestämmande inflytande) ska följande riktlinjer iakttas på redaktionen i enlighet med Taloustoimittajat – Ekonomijournalisterna ry:s rekommendation om börsetik:

1. Journalister ska inte behandla ämnen som kan innebära personlig vinning.

2. Journalister ska helt avstå från handel med sådana aktier som berörs av ämnen de har börjat bearbeta eller gett i uppdrag åt andra att behandla. Detta ska även gälla i sju dagar efter att artikeln/inslaget har publicerats.

3. Journalister ska avstå från att göra inslag eller artiklar om bolag vars aktier de har gett uppdrag om under de senaste sju dagarna.

Till en insiders närståendekrets enligt värdepappersmarknadslagen hör
1) make/maka, sambo, särbo eller registrerad partner
2) minderåriga barn
3) bolag där insidern har bestämmande inflytande.

Bolaget

  • Hannu Lintu lämnar Radions symfoniorkester 2021

    Hannu Lintus och RSO:s samarbete har varit framgångsrikt.

    Radions symfoniorkesters chefsdirigent Hannu Lintu lämnar sin post i ledningen för RSO i slutet av sitt nuvarande mandat våren 2021. Lintu tillträdde som chef hösten 2013 efter att dessförinnan ha varit orkesterns förste gästdirigent i ett år.

  • Marit Lindqvist tilldelas Mikael Lybeck-priset 2019

    Engagemang, kompetens och omsorg om litteraturen belönas.

    Svenska Yles kulturredaktör Marit Lindqvist belönas för sin ambitiösa bevakning och sin stora kompetens inom litteraturområdet. “En länk till såväl det finländska som det nordiska” lyder motiveringen.